ALWEER GELIJK! Wetenschappelijk onderzoek legt de leugens van alle REGERINGEN, Medische Maffia en MEDIA bloot! Ze liegen en verraden ons allen! Op landverraad staat nog steeds de doodstraf in vele landen!

10/11/2020

Speciaal Bericht voor Stalinisten/massamoordenaars/landverraders CROOSJOVITSJ en VANDENBROEKOVITSJ

WHO bevestigt in bulletin zeer laag Covid sterftepercentage van 0,05%!
Cijfers bevestigen dat, de door media verketterde ‘complotdenkers’, al maandenlang de waarheid vertellen

Results (op pagina 1 van het rapport. Zelfs Belgisch onderzoek uit de beginperiode van de zogenaamde PANDEMIE werd opzettelijk door media, medische maffia en regering verzwegen!)
I included 61 studies (74 estimates) and eight preliminary national estimates. Seroprevalence estimates ranged from 0.02% to 53.40%. Infection fatality rates ranged from 0.00% to 1.63%, corrected values from 0.00% to 1.54%. Across 51 locations, the median COVID-19 infection fatality rate was 0.27% (corrected 0.23%): the rate was 0.09% in locations with COVID-19 population mortality rates less than the global average (< 118 deaths/million), 0.20% in locations with 118–500 COVID-19 deaths/million people and 0.57% in locations with > 500 COVID-19 deaths/million people.
In people < 70 years, infection fatality rates ranged from 0.00% to 0.31% with crude and corrected medians of 0.05%. --- Naar het rapport ---

Hiermee wordt andermaal bevestigd dat alle corona maatregelen helemaal niets te maken hebben met de volksgezondheid, maar enkel met crowd control, door het stapsgewijs afpakken van AL onze rechten en vrijheden.

‘Desinformatie’, zo noemden de ‘fact checkers’ van de mainstream media maandenlang de groeiende stroom bewijs dat corona / Covid-19 in de verste verte niet het ‘killer virus’ is zoals dat ons werd voorgespiegeld, maar in realiteit niet erger is dan een griep. Deze ‘desinformatie’ is nu echter door de WHO definitief als de waarheid bevestigd: Covid- 19 is inderdaad niets meer dan de zoveelste vervelende luchtweginfectie, zoals we er al zoveel hebben gehad. Een zeer klein percentage mensen wordt er flink ziek van, en een nog veel kleiner percentage sterft.

De research paper van John P.A. Ioannidis, alom beschouwd een van de meest gezaghebbende epidemiologen ter wereld, is al enige tijd bekend. Een eerste versie werd in mei 2020 opgesteld, en werd onlangs geüpdatet met de nieuwste cijfers en kennis.

Van de begin dit jaar voorspelde CFR (case fatality rate) van 3,4%, de basis van alle social distancing, lockdowns en mondkapjes, is in de verste verte niets uitgekomen. Al snel daalde dit percentage naar 0,9% – 1,0%, wat vergelijkbaar is met de griep. Hoewel de ernstig van het virus van land tot land verschild, is de IFR (infection fatality rate) nergens hoger dan 1,54%. De gemiddelde IFR is 0,23% (Ioannidis: ‘Dit kan zelfs nog substantieel lager zijn’), en onder de bevolking tot 70 jaar slechts 0,05%.

Veel ONNODIGE slachtoffers door slechte besluiten en slecht management

‘Veel en in sommige gevallen de meeste doden in Europese landen en in de VS, vonden plaats in verzorgingshuizen. Locaties met veel verzorgingshuizen mogen dan een hoge IFR schatting hebben, maar de IFR zou nog steeds laag blijven onder niet-oudere en niet-verzwakte mensen.... Covid-19 infecties zijn met name wijd verspreid en/of dodelijk in verzorgingshuizen, onder daklozen, in gevangenissen, en in achtergestelde minderheden. De meeste van deze groepen zijn zeer moeilijk, zo niet onmogelijk te bereiken voor een steekproef.’

Dat er in Wuhan, Italië en New York aanvankelijk veel slachtoffers waren en enkele ziekenhuizen overlopen dreigden te worden, kwam door ‘slechte besluiten (zoals het sturen van Covid-19 patiënten naar verzorgingshuizen = MOORD) en slecht management (niet noodzakelijke mechanische beademing = MOORD).’ Hij noemt ook de (foutieve) toepassing van HCQ als mogelijke oorzaak (foutief in de zin van veel te hoge doses, en vooral zonder de noodzakelijke combinatie met zink. Aangetoond is dat HCQ/zink/azitromycine vooral in de eerste lijn juist zeer succesvol is. HET PERTINENT VERBIEDEN van deze behandelingsmethoden door de staat en hun beter wetende 'adviserende' medische 'experts' (de MEDISCHE MAFFIA) staat eveneens gelijk aan MOORD).

Tevens blijkt uit tal van onderzoeken dat er geen noemenswaardig verschil is in kwetsbaarheid voor de bevolking van onder de 70. Volwassenen lopen (vrijwel) net zo weinig risico als kinderen. De overlevingskans van ziek geworden mensen ligt voor al deze groepen boven de 99,8%.

Door media en staat weggezette 'complotdenkers' hebben over de ganse lijn gelijk!

Deze nu door de WHO erkende cijfers vormen het onomstotelijke bewijs dat de zogenaamde ‘complotdenkers’ van de afgelopen maanden, die werden verketterd omdat ze zeiden dat Covid niet erger is dan een griep, en alle maatregelen daarom niet nodig zijn, van meet af aan volledig gelijk hebben gehad. Hiermee komt ook de enige logische strategie, zoals die in bijvoorbeeld Zweden werd gevolgd en daar zeer succesvol bleek, weer naar voren:

de samenleving normaal laten doordraaien, en de kwetsbare groepen extra beschermen.


Uw persoonlijke correspondent,
Etienne van Rattingen.