SARS-CoV-2 is een 'milsukt' BIOWAPEN!

25/11/2020

Zoals iedere lezer wel al gemerkt heeft, geloof ik niet in het bestaan van HET coronavirus! En nu ga ik u exact uit de doeken doen waarom dit zogenaamde COVID-19 virus een farce is.
 1. De oorsprong van dit virus is Amerikaans en ook op die manier gepatenteerd!
  (DUS GEKLASSEERD ALS EEN BIOWAPEN want anders moet je een virus niet patenteren. Vergeet niet dat je NIETS uit de natuur KUNT PATENTEREN, het moet 'aangepast' zijn of gesynthetiseerd!)
 2. Het virus is samen met de vele miljoenen van FAUCI naar het WUHAN laboratorium in China geëxporteerd. Nader onderzoek naar de eigenaars gaf vrij dat het laboratorium eigendom is van Soros!
 3. Google veranderde in haar programma's de ligging van het laboratorium omdat het lab in een zeer druk bewoonde omgeving is gevestigd. Na de nodige aanpassingen in GOOGLE MAPS ligt het nu plotseling in een 'bosrijke' omgeving!
 4. De WAARDELOZE PCR test werd al in 2015 gepatenteerd door een Rothschild.
 5. De Wereldbank begint al met transporteren van al deze PCR testen over heel de wereld in 2017, bijna drie jaar voor de 'uitbraak'. Gaat u me nog steeds blijven wijsmaken dat deze toestand van vrijheidsberovende maatregelen NIET WERD BEKOKSTOOFD DOOR EEN wereldwijd werkend uitgebreid MISDAADSYNDICAAT!
  HET IS ZEKER dat onze regeringen hier BEWUST AAN MEEWERKEN OMDAT ZE DE ECHTE WETENSCHAPPELIJKE KANT VAN HET VERHAAL ALTIJD HEBBEN GENEGEERD! ERGER NOG, ZE VERSPREIDEN LEUGENS DIE ER TE DIK BOVENOP LIGGEN! IEDEREEN HEEFT HEN ER OP BETRAPT!
 6. De Rockefeller Foundation beschreef de ganse toestand al zeer uitgebreid in een rapport dat dateert van ruim 10 jaar geleden!
 7. Banken en Medische faciliteiten spelen in het COVID verhaal een leidende rol. Dat verwijst regelrecht naar twee belangrijke families. Rockefeller en Rothschild.
 8. MSM smoort alles over dit virus dat in de richting van een bestaand biowapen wijst, gelijk in de kiem! Waarom?
 9. Waarom is patiënt 0 nooit gezocht? Omdat er geen patiënt 0 is geweest?
Alles wat ik hierboven beweer is al minutieus vastgelegd met BEWIJSMATERIAAL. Er is zelfs meer, maar ik ga op dit moment het achterste van mijn tong nog niet laten zien.

Al maanden vraag ik om de VOLLEDIGE DNA SEQUENTIE van het virus, want zonder dit KUN JE GEEN VACCIN maken! Denkt u nu echt dat hierop wordt ingegaan? Het kleine stukje DNA dat ik te pakken heb kunnen krijgen zegt me zelfs dat het een zuiver gefabriceerd Pangola virus is.

Ook heb ik contact gezocht met Dr. Li-Meng YAN. Zij heeft aan het virus gewerkt en duidelijke papers geschreven dat het hier werkelijk om een bewust losgelaten LABVIRUS gaat. Een biowapen indien u de juiste benaming wilt!

Yan is compleet afgebroken door HETZEZENDER CNN, ook de 'favoriete' zender van Trump om het zo even te zeggen.
Als we over HOERNALISTEN spreken, dan kun je de levensechte daar wel vinden!
Ondanks dat Yan de paper LIVE besprak met door CNN meerdere ingehuurde medische wetenschappers, kon geen van hen enige kritiek geven op haar bevindingen! Toch bleef het afbreken van deze wetenschapper doorgaan. Nu is zelfs haar moeder door de CCP gevangen gezet om haar via deze enorme druk op de knieën te dwingen en haar de strijd voor de WAARHEID op te doen geven!

FEITEN OVER DE CORONALEUGENS

Er zijn in 2020 niet meer doden te betreuren dan in andere jaren. Dit sluit dus uit dat er een pandemie zou bestaan
De zogenaamde opleving van het aantal ziekenhuisopnames en doden nu, zijn veelal mensen die sterven aan hartziekten, beroertes en kanker omdat behandelingen veel te lang werden uitgesteld door de afgedwongen MAATREGELS. (Dat maakt de regering WERKELIJKE MASSAMOORDENAARS!)
Iedereen die GEEN SYMPTOMEN HEEFT, is niet besmet. Dat de PCR test dit uitwijst heeft twee redenen:
 1. Het DNA van het virus waar het om draait maakt geen onderdeel uit van de PCR testkit
 2. De test wordt op minimaal 'cycle 30' uitgevoerd dat zorgt voor 100% valse positieven! (EN DAT IS BEWUST GEPROPAGEERD!)
Michael Yeadon, Ph.D., is voormalige vice-president en hoofd onderzoek bij PFIZER. Hij zegt onomwonden het volgende:
"Weinig mensen gaan het vaccin nodig hebben. Het virus is helemaal niet gevaarlijk en de mensen die WERKELIJK STERVEN AAN het virus zijn te nihiliseren!"

Dr. Li-Meng YAN haar bevindingen:
Het eerste rapport
Het tweede rapport
Haar door CNN geweerde verweer