Meer over de STEMFRAUDE in AMERIKA!

17/11/2020

In geen enkele van de MSM zenders of kranten hoor je iets over de inbeslagneming van de Dominion servers in Frankfurt, op zaterdag, 14/11/2020 in de vroege morgen. Wat de kabal heeft verzaakt is, rekening te houden met Trump zijn overlevingstechnieken.
Deze man is een keiharde zakenman, geen politicus, niet te chanteren en ook niet om te kopen omdat hij rijker is dan menige pipo die hem om zou willen kopen, is een paar keer failliet gegaan en heeft ondanks alles weer zijn onmetelijke rijkdom op kunnen opbouwen. MSM probeert iedereen wijs te maken dat Trump een 'gangster' zou zijn en dat hij speciale behandelingen kreeg van de belastingdienst in Amerika.
Is dat dan zo erg? In Europa en ook in België is dat precies hetzelfde geregeld. Alle grote bedrijven hebben met de staat hun belastingdienst SPECIALE OVEREENKOMSTEN. Er zijn zelfs bedrijven die maar een schijntje betalen terwijl ze vele miljarden winst maken. Dat willen onze Stalinisten en HOERNALISTEN zeker niet weten als ze op bevel LEUGENS moeten spuien of neerschrijven?

U moet niet denken dat de burgers van Amerika niet beseffen dat ze een kloot worden afgetrokken door de democraten/nazi's/ stalinisten/communisten zoals Biden/Harris/Clinton/Gates/Allen/Soros/Zuckerberg/Rockefeller/Rothschild/Prins Charles/NAZI SCHWAB.
Burgers in Amerika zijn, ondanks hun verslaving aan het HERSENSPOELAPPARAAT, meer wakker dan de gemiddelde Europeaan die blijft aanhollen achter de medialeugens wat betreft het NIET BESTAANDE CORONAVIRUS en alle klotenmaatregelen die hier uit voort vloeien!


Trump zijn herverkiezing wordt door zijn vertrouwensmensen uit leger en inlichtingendiensten, bekend als Q, al sinds de zomer van 2018 voorbereid. En we zien de resultaten hiervan. DE COMPLETE BLOOTLEGGING VAN DE DOOR DE KABAL/DEEP STATE BEGANE FRAUDE DIE ZE NOOIT ZULLEN OVERLEVEN! Biden kan gedag zwaaien naar het presidentschap! Zelfs Arizona en Californië (COMMUNISTENBASTION BIJ UITSTEK) zullen de telling van alle stemmen met de hand volledig moeten overdoen!

De globalisten willen Trump uit zijn ambt omdat hij als enige VERKOZENE OP HEEL DE WERELD in de weg staat om de "Great Reset" door te kunnen voeren.
Als Amerika (als leider van de vrije wereld) niet meedoet aan deze GREAT RESET, doet de rest van de wereld het ook niet. Trump is de GROTE BETONNEN MUUR tussen ons en het socialisme/communisme/nazisme/stalinisme, kortweg onze VRIJHEID!

Deze zelfde mensen zullen ook geen vinger uitsteken naar groeperingen zoals BLM en ANTIFA omdat ze in het leven zijn geroepen om de GREAT RESET erdoor te drukken door bevolkingen tegen elkaar op zetten omdat juist dit soort gekloot de aandacht af moet leiden van hetgeen er werkelijk aan de hand is en er werkelijk speelt! De groep wordt groter omdat vele mensen hun ogen opengaan en daarom Twitter en Facebook massaal de rug toekeren. ONZE TIJD KOMT! GELOOF HET MAAR!

Over de DOMINION SERVERS

Volgens de root server heeft Trump gewonnen met een onmetelijke voorsprong. De Dominion stemcomputer is uitgevonden in Venezuela. Daar werd deze aan Smartmatic software gekoppeld om de verkiezingen van Hugo Chavez en later Nicolás Maduro te frauderen, zodat beiden aan de macht kwamen als goed betaalde bruinwerkers van de eerder genoemde rijke en machtige leeglopers en parasieten op de wereld!

Deze stemcomputers zijn in 29 staten gebruikt en kunnen in real time stemmen ombuigen van de ene naar de andere partij. Het is nog niet duidelijk of ze ook aan andere staten hun systemen kunnen worden gekoppeld met bestaande software, dat onderzoek loopt!
In ieder geval kan NIEMAND meer ontkennen dat we met MASSALE STEMFRAUDE hebben te maken. Zo dom KAN niemand zijn!
Biden kan niet meer winnen. Alles zal in het openbaar worden toegelicht en alle schuldigen zullen hun straf niet ontlopen!
Peter V. Neffenger schreef een groot gedeelte van deze software en was ook toegevoegd aan het Biden transition team. In hoeverre IBM hier tussen zit is nog niet bekend.
Alles is uit aan het komen. Trump is hun nog maar een keer te slim af geweest! Zoals ook met de stembiljetten die per post zijn verstuurd. Alle officiële biljetten zijn voorzien van een watermerk, de valse hebben dit watermerk niet! FBI onderzoekt dit in alle staten waar gebruik is gemaakt van kiesbiljetten die per post zijn verstuurd.

Waarom zou zoiets niet in de Europese landen aan de hand zijn? De stemfraudeservers stonden al jaren gereed in Spanje en Duitsland zoals we nu weten!