Meer lockdowns en strengere coronamaatregelen. Mijn visie!

9/11/2020

Bijna alle landen ter wereld doen mee. Hierbij gaan een of meer landen voor in het aanscherpen van de maatregelen en volgt de rest. Voortrekkers van de tweede lockdown zijn Australië (met name de staat New South Wales) en België.

De vraag is zullen onze protesten iets opbrengen of solliciteren onze regerende STALINISTISCHE MASSAMOORDENDE LANDVERRADERS naar een regelrechte,


ECHTE MASSALE REVOLTE VAN HET VOLK

Het einde van de lockdowns is niet in zicht. Evenmin als het stoppen van de 1,5 meter maatschappij. Voorlopig houden 160 regeringen aangestuurd door de WHO hun bevolking in een ijzeren greep van angst en geweld. Massa vaccinaties, een vaccinatiepas, armoede, verplichte mondmaskers, basisinkomen en een virusdreiging zijn voorlopig de ingrediënten voor meer machtsmisbruik.

De in maart 2020 gestarte eerste wereldwijde lockdown, gevolgd met een tweede in oktober 2020 ondervindt steeds meer verzet van de bevolking. Niet gefilmd, maar wel meer en meer zichtbaar, zijn de maatregelen die er niet voor zijn om een zogenaamde pandemie te beteugelen, maar om een wereldomvattende dictatuur uit te rollen.

Tijdens de aanloop naar de tweede lockdown zijn de mondmaskers geïntroduceerd als gedragsinstrument om mensen te leren 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Zo zullen steeds tijdens iedere volgende lockdown de maatregelen worden aangescherpt. Iedere voorgaande lockdown dient als opstapje naar de volgende. Denk aan de 1,5 meter die het resultaat is van de eerste lockdown en niet meer weggaat. Net als het muilkorfje dat is ingevoerd en blijvend zal zijn.

Let ook op dat iedere lockdown een andere schijnbare aanleiding heeft. De eerste lockdown in ons land zou nodig zijn geweest vanwege de dreiging van een mogelijk tekort aan IC units. De tweede aanleiding zou komen door groeiende aantallen besmettingen, oftewel positief getesten van de PCR onderzoeken.

Nu is het aan de bevolking hoe lang ze zich dieper en dieper de dictatuur in laten meevoeren. Het verzet hiertegen is er wel, maar nog lang niet krachtig genoeg, anders zouden de verschillende regeringen niet de maatregelen strikter maken. Ze lijken door te gaan totdat de volkeren een grens trekken.
Naar verwachting zal massa vaccinatie onderdeel zijn van de derde of vierde lockdown. Australië heeft voor 2021 al de invoering van een vaccinatiepaspoort aangekondigd om te mogen reizen. Rutte en De Jonge sturen al langer aan op vaccinatie tegen covid-19, zonder echter te beloven dat de 1,5 meter maatschappij daarna op zal houden.

Corona is een soort griep die de seizoenen volgt. Eentje in het voorjaar en een volgende lockdown in het najaar zullen vaste onderdelen van het dagelijks leven gaan worden. Overigens met iedere keer wel strengere maatregelen. Op deze manier zullen de lockdowns gaan en komen.

Doordat het MKB bij iedere lockdown een stukje meer gesloopt wordt, kunnen de multinationals ook dat segment van de markt volledig gaan overnemen. De werkloosheid zal verder stijgen en wat is mooier dan mensen voor te spiegelen dat ze voortaan geen uitkering maar een basisinkomen zullen krijgen. Dit zal echter niets meer zijn dan een uitkering en niets te maken hebben met de oorspronkelijke ideeën, namelijk om ieder mens een meer zorgeloos bestaan te geven en de garantie dat hij of zij niet onder de armoedegrens zakt.

Invoering van een basisinkomen zullen regeringen benutten om nog meer vat op de door verstikkende lockdowns verpauperde bevolkingsgroepen te krijgen.
Niemand is meer gehoorzaam dan degene die financieel afhankelijk is gemaakt.

Met andere woorden de economische crisis die steeds dieper zal ingrijpen in de maatschappij creëert meer afhankelijkheid en gehoorzaamheid aan de regering.

Lockdowns zullen vergelijkbaar zijn met de dreiging van een terroristische aanslag. De war on terror zal nooit meer stoppen omdat terroristen nooit verdwijnen. Hetzelfde geldt voor virussen. Ze kunnen zich muteren, er kunnen nieuwe verschijnen. De een nog geheimzinniger en meer ongrijpbaar dan de andere die de overheid weer een nieuw excuus biedt om de regels aan te scherpen, ter bescherming van de bevolking. Ook 'gevaarlijke' virussen, zoals het coronavirus, zullen de overheid (zogenaamd) dwingen om de 1,5 meter maatschappij te handhaven.

Alleen al de doopzieltjes van de STALINISTEN Vandenbroekovitsj en Croosjovits vertellen BOEKDELEN!

Bekijk deze documentaire en u leert onze echte DOODSVIJANDEN kennen. De psychopathische maffiafamilies worden met naam genoemd!

P.S.
U hoeft FEITELIJK maar één vraag te stellen in een rechtbank. Waar blijven de 3 à 4 pagina's met de DNA Sequentie zodat we weten dat het virus is geïsoleerd en het ECHTE PAPER met de nodige voetnoten als bewijs dat dit virus bestaat!
Daarbij moet het aantoonbaar voldoen aan de Postulaten van Koch zodat wij als internationale wetenschappers, advocaten en andere vrijheidsstrijders onze strijd kunnen staken!

Zolang echter geen enkel land of 'expert' hieraan kan voldoen gaat onze strijd verder omdat deze MAATREGELEN gebaseerd zijn op MEDISCHE MACHTSWELLUST en niet op MEDISCH BEWIJS!

--- Lees ook dit artikel ---
en
--- Vindt u het niet raar dat 98% van alle griepgevallen in de wereld verdwenen zijn? ---

Het is aan het volk waar en wanneer deze Derde Wereld Oorlog van de elite (die regeringen het vuile werk laten opknappen omdat regeringen of zijn omgekocht of kunnen worden gechanteerd door de CPP en de banken) tegen de bevolking stopt. Nu TRUMP verdwenen is, kunnen we de hulp van Amerika wel vergeten. Nu is het ieder voor zich en God voor ons allen totdat we tot het besef komen dat we als volk beter als COMPLETE EENHEID kunnen handelen!


Aziatische Waarschuwing AAN alle CEO's van farmaceutische fabrieken en EU regeringen!