STALINIST / COMMUNIST / NAZI / DICTATOR / MOORDENAAR / GENOCIDEPLEGER / LANDVERRADER SCHWAB: "NOOIT MEER NAAR NORMAAL!"

12/11/2020

Globalist Klaus Schwab, topman van het World Economic Forum, geeft in zijn boek ‘Covid-19: The Great Reset’ toe dat Covid-19 geen existentieel gevaar vormt. Desondanks benadrukt hij dat de wereld NOOIT meer zal terugkeren naar normaal. Daarmee bevestigt Schwab expliciet alle ‘complottheorieën’ die door de mainstream media al het hele jaar worden weggezet als ‘nepnieuws’ en ‘desinformatie’. Het is dus echter de glasharde waarheid dat een doorsnee griepachtig virus, dat geen speciale bedreiging vormt, wordt aangegrepen om de complete structuur van de economie en samenleving te verwoesten, waarna op de puinhopen een wereldwijde communistische dictatuur wordt opgericht.

‘Nu is het historische moment in de tijd om niet enkel het… virus te bestrijden, maar het systeem… vorm te geven voor het post-corona tijdperk,’ is een al vaker aangehaalde bekende uitspraak van Schwab. In zijn boek gaat hij echter nog verder. Daarin schrijft hij expliciet dat de financiële elite nooit zal toestaan dat het leven zal terugkeren naar normaal, dus de situatie van vóór corona. Daarmee suggereert hij dat steeds terugkerende lockdowns, social distancing en andere beperkende maatregelen permanent zullen worden.
‘Wanneer keren we weer terug naar normaal?
NOOIT.’

‘Velen van ons peinzen erover wanneer de zaken weer normaal worden. Het korte antwoord is: nooit. Niets zal ooit terugkeren naar het ‘kapotte’ gevoel van normaliteit dat de voor deze crisis de overhand had, omdat de corona-virus pandemie een fundamenteel omslagpunt in onze wereldwijde koers markeert,’ aldus Schwab.

‘In tegenstelling tot enkele pandemieën in het verleden, vormt Covid-19 geen nieuw existentieel gevaar,’ geeft hij tegelijkertijd toe. Zoals onze lezers weten heeft de WHO inmiddels in een bulletin erkend dat de IFR van Covid voor mensen tot 70 jaar slechts 0,05% is, de helft van een normale gemiddelde seizoensgriep. Zelfs als de hogere sterfte van bejaarden erbij wordt gerekend, dan bedraagt de IFR maximaal ongeveer 0,23%, nog steeds zeer laag, en in de verste verte niet de naam ‘pandemie’ waardig.

‘Radicale, ingrijpende veranderingen’, en mogelijk zelfs een nieuwe jaartelling?

Schwab maakt duidelijk dat de ‘Vierde Industriële Revolutie’, beter bekend als de ‘Grote (Groene) Reset’, waar hij vurig voor pleit, de wereld fundamenteel zal veranderen:
‘Er komen zulke radicale, ingrijpende veranderingen, dat sommige geleerden naar het tijdperk verwijzen als ‘voor het ’ (BC) en ‘na het coronavirus (AC). ‘We zullen overrompeld blijven worden door zowel de snelheid als onverwachte aard van deze veranderingen. Terwijl deze samenkomen, zullen ze gevolgen van de tweede-, derde-, en vierde orde, domino-effecten en onvoorziene uitkomsten hebben.’

BC en AC staan normaal gesproken voor Before Christ en After Christ. We leven nu in het jaar 2020 AC. Het is vergezocht, maar suggereert Schwab hiermee dat de wereld zó totaal veranderd wordt, dat er zelfs een nieuwe jaartelling komt? Wordt 2021 misschien het jaar 1 AC (After Corona), en 2019 het jaar 1 BC (Before Corona)?

Alle bezit en macht wordt overgeheveld naar een technocratische werelddictatuur

De ‘Grote Reset’, waar de ‘Groene Nieuwe Deal’ net als het Klimaatakkoord van Parijs een kernonderdeel van vormt, is overigens niets anders dan een nieuwe verpakking van aloude communistische en globalistische ideeën, die als gemeenschappelijk doel hebben om alle macht, geld en bezit van burgers en MKB over te hevelen naar een technocratische dictatoriale elite, een complex van topglobalisten, toppolitici en topmultinationals. Historisch staat een dergelijke bestuursvorm ook bekend als fascisme. Dat wordt op dit moment wereldwijd uitgerold.

Van alle andere mensen die niet tot de bovenste 1% – 2% behoren, zal alles worden afgepakt, inclusief al hun vrijheden en inspraak, en zelfs de zeggenschap over hun eigen lichaam en gezondheid (Zie ook ons artikel Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’).

Honderden miljoenen mensen hebben nu al hun baan verloren door de corona lockdowns, en daar gaan er een veelvoud van bijkomen, aangezien veel bedrijfstakken, zoals de luchtvaart, permanent grotendeels verwoest zullen blijven. Er zal een basisinkomen worden ingevoerd, wat net genoeg zal zijn om in leven te kunnen blijven. Het grootste deel van onze huidige welvaart zal verdwijnen.

Corona maatregelen worden permanent, dissidenten zullen worden opgeruimd

Verder zal iedereen zich voor de rest van zijn leven permanent aan strikte beperkingen moeten houden. Een Amerikaanse generaal verklaarde al dat mondkapjes en social distancing nooit meer weggaan en ‘onderdeel worden van het dagelijkse leven’. Vrij reizen is voorbij, net als de vrijheid van meningsuiting. Dissidenten worden op Stalinistische wijze keihard aangepakt, beboet, ontslagen, opgepakt, en – spoediger dan de meeste mensen denken – ook afgevoerd naar ‘heropvoedingscentra’, oftewel concentratiekampen.

Omdat maar weinig weldenkende mensen hier ooit vrijwillig mee akkoord zouden gaan, werd een doorsnee virus uitgekozen als voorwendsel voor een interne staatsgreep tegen de democratie en de vrijheid. Daarmee worden wij als landen en volkeren definitief opgeslokt in de door Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, Rothschild, Rockefeller en de complete EU-elite opgelegde VN-Agenda-21/30 klimaat-virus dictatuur.
HIER STOPT MIJN BEGRIP. Als dit soort leeglopende, parasitaire moordenaars mij en mijn familie zomaar naar het leven mogen staan en bedreigen met een zekere dood, dan denk ik dat ik een KLEIN STUKJE van de sluier moet optillen.

OPROEP AAN ALLE POLITICI, BURGEMEESTERS, SCHEPENEN, ADVOCATEN, RECHTERS, MILITAIREN EN POLITIEAGENTEN!

Niemand van jullie moet me iets wijs proberen te maken. De burger heeft weer alle macht en jullie vechten voor een systeem dat compleet is afgebroken door het VATICAAN! We hebben al onze rechten weer teruggekregen van ROME.
Weet u wat dit wil zeggen?
Dat jullie allemaal HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ALLES WAT JULLIE DE MENSEN AANDOEN OF AFNEMEN!
En dit MINIMAAL met terugwerkende kracht tot 15 augustus 2011!
Ik zal een gratis internetcursus lanceren over deze materie! Dan kunnen jullie, mede Rothschild en Rockefeller, allicht al naar heel wat mensen hun bezittingen fluiten! Weet u dat ik nu zelfs iedereen van jullie ongestraft mag (laten) oppakken en voor en burgertribunaal brengen, met of zonder geweld? Niet dat ik VOOR geweld ben maar toch.
DIT WETEN MAAKT VAN IEDERE bankier, politicus, advocaat, rechter, deurwaarder, notaris, politieagent, militair, feitelijk alle ambtenaren, VOGELVRIJE PERSONEN! En, volgens jullie wetten zijn personen geen mensen, terwijl alle personen volgens het Vaticaan nu weer mensen zijn en zo moeten worden behandeld.
JULLIE ZIJN NU ALLEMAAL bijna 10 JAAR LANG DISSIDENTEN! En, dat moet gedaan zijn!

Het bedrog met de geboorteakte creëerde echter al snel een ‘Foreign Situs Trust’ (voorheen Cestui Que Vie-Trust) en hier draaiden ze de rollen om. Nu was de staat de vruchtgebruiker en begunstigde en de PERSOON (dus niet langer de mens) de trustee. Een ‘Foreign Situs Trust’, zoals de naam al doet vermoeden (‘Situs’ is Latijn voor ‘locatie’), is opgericht naar buitenlands recht en heeft een interessant doel: de trustee wordt als niet-inwonende (niet- ingezetene op de maatschappelijke zetel van de trust) belastingplichtig. Dit heeft ons allemaal tot een ‘werknemer van de staatscorporatie’ gemaakt, want alleen als zodanig is er een ‘verplichting’ om belasting te betalen.

Bovenstaande 'WET' IS ONGELDIG SINDS 15 AUGUSTUS 2011 waardoor iedereen nu vrij is en we ook geen belasting meer moeten betalen! Het is zelfs mogelijk om ALLE BELASTINGEN die de staat van ons heeft gestolen terug te vorderen tot de laatste cent en MET intrest!
Vergeet niet dat alle ambtenaren, rechters, advocaten, notarissen, deurwaarders, politieagenten en militairen hun bezittingen inc. huizen en auto's kunnen worden geconfisqueerd om het totale bedrag op te hoesten indien noodzakelijk!
Misschien wordt het tijd om te overwegen de kant van het volk te kiezen, want wij bouwen gewoon verder en dan ineens ...

Ontbinding van het Romeinse recht

Ontbinding van de Romeinse recht: de Romanus Pontifex werd officieel ontbonden op 21 juni 2011, op de Mandamus-ritus en de Probatum-ritus; openbaar toegangsnummer 983210- 331235-01004.

Hiermee is alle jurisprudentie van het Romeinse rijk op aarde ongeldig geworden. Alle Cestui Que Vie trusts zijn sinds 15 augustus 2011 opgelost via de riten van Probatum Regnum en Mandamus.
(Openbare vermelding van geregistreerd documentnummer 983210- 341748-240014)

Dit omvat de ontbinding van de trusts en kerkelijke instellingen bekend als Aeterni Regis - Eeuwige Kroon of ‘de Kroon’ samen met al zijn afgeleiden.
De beëindiging van alle geboortecertificaten, overlijdenscertificaten, schikkingscertificaten, obligaties en claims. Dit inclusief de autoriteiten van de ‘Bank for International Settlements’ (BIS = Centrale Bank van de Centrale Banken. Dit wil ook zeggen dat nu zelfs de 'Nationale' Bank van België al bijna 10 jaar een ORDINAIRE MALAFIDE MAFFIAORGANISATIE IS!)

(... de ontbinding van de trusts en kerkelijke instellingen bekend als Aeterni Regis - Eeuwige Kroon of ‘de Kroon’ en alle afgeleide derivaten daarvan en beëindiging van alle overeenkomstcertificaten, geboorteakten, overlijdensakten, obligaties en vorderingen inclusief beëindiging van het gezag van de Bank voor Internationale Betalingen. Aldoende een einde makend aan het systeem van schuldslavernij op deze wereld. En volledige boekhouding, erkenning en overgave van alle claims worden binnen 42 dagen door de trustees en bestuurders ...) Hieraan is niet voldaan binnen de gestelde termijn en zodoende is IEDEREEN die bewust of onbewust meewerkt om de BANCAIRE LEUGEN in stand te houden nu verantwoordelijk EN HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK voor alle financiële en wettelijke gevolgen!