Het coronavirus en de manier waarop politici, medici en advocatuur worden gemanipuleerd om HET VOLK aan hun lot over te laten!

4/10/2020

Hoe werkt het controlesysteem voor politici, medici en advocatuur?

Om te doorgronden waarom politici, medici en juristen niet massaal voor het volk opkomen om hen te beschermen tegen de zever van de VN en de WHO moet eerst worden toegelicht hoe deze mensen werken en van wie ze afhankelijk zijn!
Politici worden gecontroleerd door hun partij omdat ze de ‘mening’ van de partij moeten verkondigen en niet hun eigen mening. Omdat de partijbonzen de ‘rode draad’ uitmaken die wordt doorgegeven door de vele lobbyisten komen ze aan lucratieve baantjes bij bedrijven zoals lid van een Raad van Bestuur of ‘adviseur’ voor bedrijven, VOORAL banken en farmaceutische bedrijven!
Ze noemen dit natuurlijk geen ‘belangenverstrengeling’ en elke openlijke discussie hierover wordt zo snel als mogelijk in de doofpot gestopt. Opvallend is echter wel dat alle wetten in het voordeel van al deze bedrijven en banken zonder veel problemen worden goedgekeurd. Maar nee, onze politici zijn sereen en vooral niet corrupt of leugenachtig. Ze zijn nooit verwikkeld in schandalen!
Politici met een eigen mening hebben veel te verliezen. Denk aan al die lucratieve, goedbetaalde‘bijbaantjes’ waar ze feitelijk alleen maar voor zijn uitgenodigd omdat ze waardevol zijn als politicus om sommige aspecten in het belang voor het bedrijf er doorheen te krijgen. Dikwijls zijn dat wetten. Daarnaast zijn politici ook nog dikwijls jurist en hebben een groot advocatenbureau. Daar adviseren ze de nodige bedrijven ook nog in de richting van de mazen van de wet en denken ze mee om sommige wetten aan te laten passen en nieuwe er doorheen te jagen in het belang van een bedrijf.
Iedere politicus met een uitgesproken eigen mening die geen mea culpa laat horen aan de partij-bonzen, daarvan wordt de nodige privéshit ‘gelekt’ in de richting van de media. Zelfs gevestigde media van naam, verlagen zich op dat moment tot het niveau van de echte en onvervalste RIOOLJOURNALISTIEK en maakt de politicus in kwestie volledig af! Dat is de politiek in een notendop.
En deze corrupte zooi vertrouwt u dus door het idee dat zij u juist en zonder leugens inlichten over zaken waarvan ze zelf geen jota verstand hebben? Slaap lekker verder!

Medici worden op een heel andere manier gecontroleerd. Zij moeten eveneens ‘bekeerd’ worden tot conformist! In dit geval van Big Pharma! Tijdens hun studie worden ze al benaderd op allerlei verschillende manieren door Big Pharma. Daarnaast moeten ze alles doen zoals professoren, dikwijls persoonlijk eigendom van Big Pharma, hen vertellen. Alles draait om PROCEDURES en al deze procedures komen regelrecht uit de farmaceutische industrie. Als ze dan eindelijk zijn afgestudeerd, blijkt dat hun universitair diploma niets waard is. Via de universiteit worden ze aanbevolen bij de ‘Orde der Geneesheren’, en daar wordt beslist of de kersverse arts zelfstandig doktertje mag gaan spelen omdat hij zich zo ontzettend conformistisch heeft opgesteld tijdens zijn studie en stages.
Commentaren op procedures of bepaalde behandelingen kunnen ervoor zorgen dat je later geen toelating krijgt om een praktijk te beginnen.
Je hebt 8 tot 10 jaar lang op een ander zijn hersenen en spinsels geleefd en Big Pharma wil dat het zo blijft omdat het ONTZETTEND veel geld in het laatje brengt. Zodoende is meneer Doktoor een veredelde lopende bandwerker zonder eer of geweten geworden. Want als hij procedures niet volgt en een patiënt dient klacht in dan kan het Medisch Tuchtcollege hem doorverwijzen naar de strafrechtbank. Maar als ze braaf alles hebben gedaan wat de medische universiteitsmaffia, de ‘Orde der Geneesheren’ en Big Pharma van hen verwachten, blijft het bij een waarschuwing. Je hoeft tenslotte niet veel te doen om door de ‘orde’ geroyeerd te worden, zoals dat zo mooi heet!

Vroeger was het genoeg om je te vestigen als homeopaat. Maar omdat ze nog altijd arts waren kon niemand hen iets doen en ze mochten de titel arts altijd blijven voeren. Toch, omdat artsen zonder mandaat homeopathie bedreven konden zich ook ‘leken’ die dikwijls les hadden gekregen van arts homeopaten zich zonder problemen beginnen vestigen. Om de zogenaamde wildgroei van ‘leken’klassiek homeopaten en mede deze ‘alternatieve’ geneeswijze tot stilstand te brengen werden ze ge-dwongen om alle arts homeopaten weer te erkennen. En zie. Elke ‘leek’ kon per direct de praktijk sluiten als ze alleen maar klassiek homeopathie hadden gestudeerd en niets anders zoals fytotherapie, gemmotherapie, reiki en dat soort zaken. Alles natuurlijk op aandringen van Big Pharma, er doorgeduwd via de ‘Orde’ en door politici in een wet gegoten omdat er slechts één beroepsgroep terdege bewust in ere moet worden gehouden waarmee de burger, wat gezondheidstherapie betreft, een eerlijke keuze wordt ontnomen.

Geneeskunde was de eerste beroepsgroep die aan Sustainable Education werd onderworpen. Artsen worden hiermee verplicht om nascholing te volgen waarbij ze echte studiepunten verdienen zodat ze weer een jaartje doktertje mogen spelen indien ze natuurlijk blijven handelen in procedures van Big Pharma en ook de nieuwe procedures implementeren in hun dagelijkse praktijk.
Professoren geven deze nascholing. Dikwijls echter is de ‘lesstof’ geschreven door een Ghostwriter van Big Pharma omdat deze nieuwe lesstof ook moet worden geïntegreerd in het pakket voor de artsen in opleiding. Professoren teren ook dikwijls genoeg op de hersenen van anderen ondanks dat ze een dikke smak bijverdienen door onder de nieuwe ‘lesstof’ hun handtekening zetten!
Zet uw vraagtekens maar bij het gedoodverfde PEER REVIEW. Dat is godgeklaagd. Peer Review is doorborduren op een rode draad die bij de opzet al compleet fout was, anders had het ‘middel’ of de behandeling gewerkt. Met een ECHTE out-of-the-box mentaliteit weet je vanzelf dat je volledig opnieuw moet beginnen volgens een compleet ander concept. Zo dood is de geest van de hedendaagse (medische)wetenschapper.
Alles komt voort uit de VN agenda 21, de voorloper van de huidige agenda 2030. Daar de artsen de eersten waren om ‘sustainable’ te gaan, zit de geur van Rockefeller er aan. Daarna werd deze materie met dezelfde kreten zoals ‘bubble’, 'agile' en alle andere R&R zever geïntroduceerd in de financiële wereld.
Nu is het kant en klare koek voor de politiek en medische maffia als ze COVID-19 promoten ... of eigenlijk PROPAGEREN!
Denkt u echt nog steeds dat Rockefeller en Rothschild er niet achter zitten? Coronavirus is Psy-Ops!
Ineens is elke arts vergeten dat de mens in het bezit is van een immuunsysteem. En, dat als iemand ‘besmet’ is en NIET ZIEK, de ziekte is overwonnen en deze ‘patiënt’ VOOR EEUWIG IMMUUN is voor dezelfde ziekte. Een vaccin is dan TOTAAL OVERBODIG!
Zelfs COVID-OPPERPROPAGANDAMAKER VAN RANST en zijn ‘EXPERTS’ schijnen ineens niet meer te weten hoe ons immuunsysteem werkt.
"VACCIN ... VACCIN ... VACCIN," roepen ze.
Wie is er hier onnozel meneer Van Ranst? En, deze ‘vergeetachtigheid’ en ONKUNDE van de Medische KLIEK zien we doorheen alle landen van de wereld! Echt?
En zij hebben dan ook nog op fascistische manier de ‘verantwoordelijkheid’ voor onze ‘gezondheid’ naar zich toegetrokken? SERIEUS?
We gaan hoe dan ook gedwongen worden om ons te laten inenten? Maar, waarom 2 vaccinaties?
Om zeker te zijn dat we de pijp uitgaan? Is het toch om DNA, chips, nanotechnologie, neurotoxines en ander vergif toe te dienen om 5G effectief dodelijk te maken? Feitelijk faalt alles wat bescherming van de patiënt betreft! DE brandende vraag, bestaat het virus wel, is nooit wetenschappelijk beantwoord! Een andere voedingswijze zal betere resultaten geven dan vaccinatie of medicatie.
 • Kijk, en dat is DE VRAAG voor de advocatuur wiens gebreken ik ook nog even zal opsommen hierna. Als Big Pharma NIET verantwoordelijk is voor de vele lichamelijke gebreken en doden die gaan vallen door het vaccin, dan kunnen we ons ALLEMAAL beroepen op de Code van Neurenberg en de Verklaring van Helsinki. Want dan zijn we proefkonijnen en DIENEN we de vraag gesteld te krijgen of we hieraan mee willen doen. De bijsluiter zal dan ook moeten worden gegeven en een toelichting over de gevaren van de vaccinatie mede een bedenktijd.
  Tegelijkertijd stellen we dan de WHO financieel verantwoordelijk voor alle gevolgen, ook alle virologen, experts en natuurlijk de artsen die zo nodig vaccinaties moeten zetten bij de niets vermoedende burgerij terwijl ze er eigenlijk geen verstand van hebben omdat hun opleiding er geen aandacht aan heeft besteed!
  Het is onderdeel van ‘de anderen’ hun hersenen en spinsels!
Advocaten worden op een zelfde soort manier in toom gehouden als de artsenij. Zij hebben ook een controleorgaan dat luistert naar de naam ‘orde der advocaten’. Feitelijk zijn de ‘orde der geneesheren’ en de ‘orde der advocaten’ kopieën van elkaar en werken op dezelfde manier. Elke afgestudeerde rechtenstudent moet verplicht eerst drie jaar ‘stage’ gaan lopen bij een ervaren juristen-kantoor. Tijdens deze verplichte stage moeten ze nog 6 examens afleggen tijdens hun verdere beroepsopleiding. Als ze geslaagd zijn, wordt er een stageverklaring afgegeven en kan de advocaat zich zelfstandig vestigen.
 • De Nederlandse Orde van Advocaten bestaat uit de advocaten die op het tableau van een van de arrondissementen zijn ingeschreven. Advocaten zijn van rechtswege lid van de Orde.
  De Orde bezit rechtspersoonlijkheid. Op grond van de Advocatenwet kunnen klachten over advocaten, al dan niet wegens schending van een of meerdere bepalingen in de vastgelegde gedragsregels uit 1992, worden voorgelegd aan de deken van de Orde van Advocaten in het betreffend arrondissement. De deken kan bemiddelen tussen de klager ende advocaat. Slaagt de bemiddeling niet of wenst de klager de klacht aan de tuchtrechter voor te leggen, dan zal de deken het dossier aan de Raad van Discipline in zijn resort zenden.
  Tegen een beslissing van de Raad van Discipline kunnen de klager en betreffende advocaat zo nodig beiden beroep instellen bij het Hof van Discipline. Een belangrijke regel is onder meer dat de advocaat zich zodanig dient te gedragen dat "het vertrouwen in de advocatuur of in zijn eigen beroepsuitoefening" niet wordt geschaad.
  – – – Wikipedia
De vastgelegde gedragsregels zijn niet volledig. Er bestaat geen enkele advocaat die openlijk de staat, zoals deze ons nu FEITELIJK ONDEMOCRATISCH en FASCISTISCH regeert, durft aan te vallen om de bevolking te beschermen tegen die staat, zonder daar een represaille voor aan zijn broek te krijgen. Er zijn teveel andere juristen met tegenstrijdige belangen naar bedrijven en Rijk & Machtig toe die dik verdienen door hun corrupte gedrag!

Conclusie:

Beide genoemde ‘ordes’ zullen iedereen, arts of advocaat, die probeert een eind aan deze Medische Fascistische staat te maken, altijd ROYEREN om hen monddood te maken. Er bestaat geen ENKELE mogelijkheid om je RECHT TE BEHALEN en daarom noem ik deze landen ALLEMAAL BANANENREPUBLIEKEN!
Alles en iedereen waar de niets vermoedende burger naar opkijkt, is min of meer dan wel TOTAAL corrupt en alle ‘wetten’ zijn op twee of meer manieren uit te leggen. We leven in een land waar de politiek geen donder meer heeft te zeggen.
Big Pharma en de (Rothschild)banken maken alles uit!

Dit kan alleen omdat het ganse systeem tot in het fundament verrot en corrupt is!