Zorg komt in opstand met rechtszaak en 87.000 Nederlandse artsen en verplegers weigeren vaccin

17/10/2020

Een verklaring van een groep internationale artsen en zorgmedewerkers gaat sinds gisterenavond viraal over het internet. Woordvoerder Ellen de Klerk, oprichter van Doctors for Truth, verklaarde namens Nederland dat ‘er geen pandemie of epidemie is’.

Covid-19 zou niet langere op lijst A moeten staan, omdat we nu weten dat het een normaal griepvirus is. En griepvirussen staan niet op lijst A.
Ook beginnen we een rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden, namens een hele grote groep artsen en verplegers.
We hebben contact met 87.000 verplegers die het vaccin, dat voor ons wordt klaargemaakt, niet willen.

‘Als er geen pandemie is, vraag ik me af waarom onze kinderen op scholen mondkapjes moeten dragen,’ vervolgde De Klerk. ‘Er bestaan absolute grondrechten die om geen enkele medische reden mogen worden beperkt of geschonden.’

‘Er is geen reden voor paniek, ook niet in de zorg. De paniek wordt gecreëerd door de valse positieven van de PCR testen. 89% tot 94% van deze PCR testen zijn vals positief, en ze testen NIET op Covid-19. De rest zijn valse negatieven. We moeten dit dus klinisch bekijken, in de ziekenhuizen. Medische artsen moeten stoppen met het kijken naar deze testen, dat is heel belangrijk. Laten we terugkeren naar de klinieken en de feiten.’

‘In de Nederlandse pers wordt nu geschreven dat de PCR test niet de juiste test is. Daar ben ik erg blij mee. Dus er is hoop.’

Steeds meer expert oproerkraaiers krabbelen terug. Nog durven ze hun fouten niet toe te geven! Ze beseffen nu ten volle dat al hun zever berust op drijfzand en dat ze aan het verdrinken zijn in hun statistische leugens!

Politici beweren dat ze superieur zijn, want ze “luisteren naar de wetenschap”. Maar ze luisteren niet naar de wetenschap, want de ECHTE wetenschap wordt (nog steeds) niet gehoord. In plaats daarvan gehoorzamen ze een klasse ambtenaren. Sommigen van hen zijn niet eens medische professionals. Maar ze verkiezen ambtenaren die het publiek onder de indruk brengen van statistische goocheltrucs. En weinig anders.

De volledige lockdown van het testen voor het heropenen van de samenleving, welke we massaal hebben aangenomen, is een typische bureaucratische en zakelijke oefening, compleet met de illusie van statistieken en doelen, welke lijden onder alle typische problemen van een bureaucratie, de academische wereld en de algemene cultuur.

Het systeem dat het heropenen en sluiten bepaalt, is een soort echo-kamer die zijn eigen werking meet, terwijl het weinig met de echte wereld te maken heeft. Testen is een grote cult-oefening geworden die de kaart verwart met de wereld, en een spreadsheet met het virus. Het spel speelt de bestrijding van de pandemie, terwijl het hele landen meesleept naar een denkbeeldige wereld die is gebaseerd op uitgevonden regels.

Als de media melding maakt van een toename of afname van positieve testen, wordt het behandeld alsof het een beoordeling van het virus is, in plaats van een onvolledig meldpunt dat zijn eigen metingen meet.

De dagelijkse rapporten van het coronavirus zijn het equivalent geworden van de Sovjet oogstrapporten. Ze klinken indrukwekkend, maar betekenen absoluut niets, en ze zijn de obsessie van een bureaucratie die niet alleen het probleem niet begrijpt, maar haar greep op de macht tot het probleem heeft gemaakt.

De slimmere medische professionals begrijpen dat de theorieën zijn mislukt, terwijl de beheerders die de theorieën in de praktijk brengen hun systeem verwarren met wetenschap. De politici luisteren naar de bestuurders en wanneer ze ons zeggen de wetenschap te vertrouwen, bedoelen ze de bureaucratie. De medische professionals kunnen en willen nu niet terug. Het is te laat.

Net als de meeste nationale leiderschapsrampen is het een combinatie van een verkeerde inschatting, begrijpelijke fouten, tragische fouten, en daden van onbegrijpelijke domheid of regelrechte kwaadaardigheid.

Veel mensen zijn dood, veel meer zijn nu werkloos, en het probleem is nog lang niet opgelost. Iemand zal de schuld moeten krijgen en politiek, media en de medische maffia willen zeker niet dat zij het zijn.

Er zijn fouten gemaakt. Projecties zijn gebaseerd op slechte en onvolledige gegevens. Iedereen volgde de weg van de minste weerstand door te doen wat China had gedaan. En iedereen in het systeem, de deskundigen, de bestuurders, de politici, en de media, is medeplichtig. Dat maakt de enorme fout waar de wereld onder heeft geleefd te groot om te falen.

Elke antropoloog zag van het begin af aan de grote culturele fouten. China is Europa niet. Wat ze daar hebben gedaan KON hier niet werken omdat we nog steeds in staat zijn voor ons zelf te denken! We zijn geen conformisten! We WANTROUWEN nu onze politici, medici, media en rechtspraak zoals nooit te voor, en ze gaan dit zonder meer GOED moeten maken!

Er zijn slechts twee keuzes over. Geef de omvang van de fout toe of zoek iemand om de schuld te geven.

Het establishment, dat de experts aanspoorde, geeft de politieke en culturele vijanden de schuld, de mensen die het publiek ervan hebben overtuigd dat ze vreemd, egoïstisch, irrationeel en gevaarlijk zijn. En ook de mensen die de luidste tegenstanders waren van de lockdown-cultuur.

Gezien de keuze tussen het toegeven dat het systeem fout was, of het falen van het systeem toe te schrijven aan de critici, heeft het establishment hetzelfde patroon gevolgd als elk autoritair links (COMMUNISTISCH, ZIONISTISCH, NAZISTISCH) regime.

Het Chinese model beloofde iets waarvan de voorstanders al snel wisten dat ze het niet konden waar maken. Sindsdien is alles een zwendel geworden om het oorspronkelijke boerenbedrog en de misleiding te verdoezelen. Hoe luider ze de critici en dissidenten de schuld geven voor deze mislukking, hoe duidelijker de doofpot wordt.

De lockdown-cultuur heeft watjes nodig om de schuld op zich te nemen om het waarom het niet werkte uit te leggen. Zoals bij elk links sociaal en economisch experiment blijven de verdedigers ervan achter om te betogen dat het nooit goed is geprobeerd.

Maar de simpele waarheid is dat het China-model niet heeft gewerkt in een land dat niet China is.

Het maakt niet uit wie de leider of de regerende partij is, of het publiek maskers droeg of niet, de heropleving is geen politiek fenomeen, de wetenschap spreekt niet, en het virus luistert niet. Maar van alle landen in de wereld was Europa bijzonder slecht uitgerust om een autoritair volksgezondheidsmodel aan te nemen. De omvang, de openheid en de diversiteit van onze landen maken ons uniek en dat had overduidelijk moeten maken dat een dergelijk systeem niet zou werken.

Iedereen, behalve een expert of beheerder, zou hebben begrepen dat deze plannen gedoemd waren.

Linkse regimes veranderen in politieke terreur als hun beleid faalt. Wanneer het idealisme sterft, en de theorieën uiteenvallen, streven de organisatoren ellende na ter wille van de ellende, met behulp van angst, ontbering en haat om hun greep op de macht te behouden en zo de politieke bedreigingen voor hun heerschappij te verpletteren.

De regel van experts en politici is niet langer het bestrijden van het virus.
Ze zijn zelf een virus geworden.