De ‘nationale’ schuld is PURE OPLICHTING

Banken, regeringen, staten, belastingdiensten, justitie en politie zijn CRIMINELE ONDERNEMINGEN onder curatele van de Rothschildfamilie om het VOLK op alle manieren te kunnen bestelen!


(7/9/2019)

Een inleiding

Natuurlijk heb ik goed verdiend toen ik nog in de financiële wereld werkte. Wat ik altijd doe, voordat ik in dienst treed bij een nieuwe werkgever, is alles wat het bedrijf betreft en zaken doen van dat bepaalde bedrijf of bedrijfstak tot in detail bestuderen. Zodoende kwam ik erachter, voordat ik in dienst ging, dat elke bank FEITELIJK een CRIMINELE ONDERNEMING is. Omdat ik het bedrag dat me maandelijks werd geboden niet kon afwijzen ben ik met hun riante salaris op de minimalistische toer gegaan. Ook omdat niemand er moeite mee scheen en, nog steeds niet, schijnt te hebben dat elke bank een MAFFIABEDRIJF is, dat het moet hebben van vertrouwen en goedgelovigheid van de ‘domme’ massa waarop hun diefstalonderneming is geschoeid met medewerking van de staat en genoemde ‘staatsondernemingen’!

We hadden op dat moment net een ‘nieuw’ huis aangekocht. Een ‘herenwoning’ met veel werk, omdat deze tien jaar had leeggestaan en het gezin dat het had gekocht het nog verder had laten onderkomen. We wisten dat we nog zeker 200.000 tot 250.000 euro te verspijkeren hadden in de toekomst. En dat allemaal omdat we deze ene droom waar wilden maken. Mijn nieuwe goedbetaalde job kwam mooi op tijd.

Ik ga niet in detail, omdat we alle werken in projecten verdeelden en er voor spaarden om ze uit te kunnen (laten) voeren zonder bij de bank aan te moeten kloppen. Waarom geen bank meer? Omdat ik exact wist hoe een bank de mensen die bij hen om een lening kwamen oplichtten, hoe ze de fraude aan de dag legden, hoe het ‘geld’ in de vorm van krediet uit de gebakken lucht werd gecreëerd en hoe hun PONZIFRAUDE werd gebruikt om een web van schulden te creëren over heel de wereld. De staatsschuld wordt gebruikt om deze Ponzifraude uit te kunnen spelen naar ALLE landen die verbonden zijn aan door de familie Rothschild gecontroleerde centrale banken en ‘nationale’ banken die FEITELIJK PURE LEUGENS zijn. Nationaal me hoela!

Centrale banken en rente

Officieel creëren ‘nationale’ ook wel centrale banken genoemd het ‘geld’ voor een land. Ze noemen dat het gewettigd betaalmiddel. Maar een gewettigd betaalmiddel is niets anders dan een belofte. In het Engels heet het een IOU, wat letterlijk betekent I Owe You, (Ik ben u schuldig en dan het bedrag vermeerderd met rente waarna de bank een jaar later er ook nog een keer inflatie overheen smijt wat ook PURE DIEFSTAL is)! En dat noemt een minister van financiën ‘SCHATKISTPAPIEREN’ terwijl de nietsvermoedende burger NIET beseft dat het onderpand voor deze criminele daden het belastinggeld is dat elke maand door de Maffia Organisatie van de staat met de naam ‘belastingdienst’ van zijn of haar loon wordt gestolen! Leuk toch voor de familie Rothschild haar diepe steekzakken, niet? Alle ‘geld’ dat door de ‘nationale’ banken wordt gecreëerd heeft als ‘onderpand’ het geloof van de nietsvermoedende bestolen mensen, geen goud en/of zilver! De zwendel is mogelijk gemaakt doordat overheden hun PLICHT om zelf geld te creëren en KOSTELOOS, is zonder rente, in roulatie te brengen, hebben verzaakt en dit hebben ‘uitgeleend’ aan de maffiosi uit de PARTICULIERE bankwereld!

Banken kunnen niet meer stoppen met het creëren van ‘geld’ omdat er rente MOET worden betaald over door de overheid ‘geleende’ bedragen. En omdat banken steeds meer geld aan moeten maken, komen ze met het fabeltje dat er steeds meer van hetzelfde is, waardoor dat ‘meer’ minder waard wordt en smijten ze de leugen INFLATIE er nog een keer bovenop. Daarom wordt alles duurder en blijven veel mensen arm of op de rand van de armoedegrens leven. Banken en staten met behulp van regeringen, belastingdiensten, justitie, politie, juristen, notarissen en deurwaarders VEROORZAKEN ALLE ARMOEDE IN DE WERELD omdat ze de bankmaffia hun gang laten gaan en de door een regering goedgekeurde wetten blijven opvolgen zodat banken ONS KUNNEN blijven bestelen met die MAFFIAWETTEN in de hand. Tot zover over de corruptie van genoemde gatlikkers van de familie Rothschild!

Omdat door de jaren heen alles duurder is geworden, zijn gezinnen met twee personen moeten gaan werken. Om dat te stimuleren is FEMINISME uitgevonden, een samenlevingsvorm, volledig verkeerd uitgelegd en alleen een beetje werkend in de Scandinavische landen. Nu breekt ook deze leugen de goedgelovige regeringen op. Steeds meer kinderen groeien op in éénoudergezinnen doordat beide ouders niet langer door één deur kunnen. En de armoede neemt hierdoor nog een factor 2 toe. Moeder en kinderen omdat ze dikwijls aan een hongerloon moeten zien te overleven. De vader omdat hij van zijn karige salaris nog onderhoudsgeld moet betalen! De verzorgingsstaat en rechtspraak zijn beiden ontzettende LEUGENS en MISLEIDINGEN. Ze doen er alles aan om ons te benadelen en onze portemonnee leeg te plukken. Waarom denkt u dat er in het woordje RECHTBANK het woord BANK verscholen zit?

Maar goed, door inflatie wordt alles duurder en worden juist de edelmetalen, goud en zilver, steeds meer waard. Alleen deze edelmetalen zorgen ervoor dat de koopkracht gehandhaafd blijft. Nationale banken willen dit echter niet aan de grote klok hangen omdat anders het grote publiek de fraude van de geldontwaarding zou gaan begrijpen. Daarom hebben ze tot op dit moment alle edelmetalen hun prijzen gemanipuleerd.

Nu is de prijs van goud de hoogte ingeschoten. Al maandenlang gaat de prijs gestaag omhoog. Dat betekent zonder meer dat het einde van de BANKMAFFIA is aangebroken. Vele inlichtingendiensten beweren dat de oud-premiers van Japan, Junichiro Koizumi en Yasuhiro Nakasone, zouden zijn gevangen genomen en vervoerd naar de Guantanamo gevangenis in Cuba. Omdat meerdere voor mij bekende en te vertrouwen inlichtingenofficieren dit beweren ga ik er vanuit dat het waar is.

Hoe werkt de financiële bankmaffiazwendel

Met opzet, draait elke regering op schuldgeld, en accumuleren elke dag meer schulden, dat de “Nationale Schuld” wordt genoemd. Deze schuld bestaat uit promesses, oftewel beloftes, het vermelde bedrag terug te betalen, dus het zijn schuldbekentenissen, die als wettig betaalmiddel worden gebruikt, meer bekend als fiat geld, op frauduleuze wijze geboekt in de criminele boekhouding van de overheid.

Als iemand jou betaalt met een fiat geldbiljet – feitelijk schuldbriefje, of schuld certificaat, dus schuldbekentenis, zoals algemeen tegenwoordig het geval is, en je accepteert die schuld als betaling, wordt een krediet gecreëerd voor de betaler, een schuld die steeds groter wordt, en nu bij jou ligt. Je wordt nooit betaald totdat je dit schuldinstrument weer doorgeeft aan iemand anders in ruil om iets van waarde te verkrijgen; de schuld te gebruiken om iets mee te kopen dat echte waarde heeft.

Denk hierover na op een andere manier; elke keer als er een schuld wordt gemaakt, wordt nominaal een gelijkwaardig krediet gecreëerd, voor hetzelfde bedrag. In een gezonde boekhouding zijn schulden en leningen van nature met elkaar in balans. Schuld en KREDIET zijn altijd met elkaar in evenwicht! Daarom wordt er ook bij elk bedrijf, groot en klein, een BALANS gemaakt. Volgens geen enkele balans kan er voor een bepaald bedrag aan miljarden ‘nationale’ schuld bestaan zonder het bestaan van een corresponderende gelijke som aan ‘nationaal krediet’. Beseft u nu waarom uw hypotheeklening eenzelfde oplichting is? Als u alles MET RENTE, wat dikwijls gewoon het dubbele van het geleende bedrag is dat NERGENS ooit heeft bestaan, heeft terugbetaald, dan bestaan het krediet en het terug betaalde bedrag niet meer omdat ze tegen elkaar zijn weg geboekt. Dit noemen ze in ‘banktermen’ de ZERO-SUM-GAME!

Er is altijd een partij die krediet heeft en een partij die terugbetaalt! De bank blijft buiten de zorgen want HUN balans verandert NOOIT! Tevens is dit HET BEWIJS dat het geleende 'geld' niet bestaat, nooit heeft bestaan en ook in de toekomst NIET zal bestaan! Rente betalen over een 'lening' van niet bestaand geld is DIEFSTAL!

Maar omdat de staat een groot gat in haar hand heeft en regeringen worden gedwongen door internationale bedrijven en banken om geld te blijven lenen, groeit de schuld aan en omdat de schulden zijn geaccepteerd door de STUPIDE STATEN gevuld met CORRUPTE REGERINGEN, steelt de belastingdienst alle maanden weer opnieuw tot meer dan de helft van onze lonen. We zijn onnozel om deze diefstallen door te laten gaan. Alle wetten die de macht aan belastingdiensten en banken hebben gegeven om ons te BLIJVEN bestelen, bestaan uit CORRUPTE DIEFSTALWETGEVING op papier en kan papier niet branden? (waar zijn waarheidsvinding en rechtvaardigheid wat deze wetten betreft? Waar is waarheidsvinding en rechtvaardigheid bij justitie en notarissen in zake deze wetten? Waarom is deze diefstalwetgeving nog niet gehekeld?)

Het wordt tijd dat het ganse politieke zootje dat niets meer doet dan opzitten en pootjes geven aan de bankmaffia en de rest van rijk & machtig massaal wordt ontslagen. En dan kunnen we een ECHTE DEMOCRATIE op poten zetten. Eentje waar HET VOLK WERKELIJK alles te vertellen heeft zonder bemoeienissen van corrupte, liegende politici en politieke partijen. In een dergelijke ECHTE DEMOCRATIE kun je alleen het VOLTALLIGE volk omkopen om een bepaald streven te bewerkstelligen. Want, in een ECHTE DEMOCRATIE is het niet mogelijk dat een vraag gehonoreerd met de meeste ‘JA’-stemmen wint. Het is niet mogelijk om een meerderheid over een minderheid te laten beslissen, of er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt voor de minderheid!

Staatsschuld

Als er ooit iemand vraagt naar de nationale schuld, geef dan het antwoord: “welke nationale schuldenlast?” Alle schulden moeten gewoon worden afgewimpeld naar degenen die deze ‘schulden’ mogelijk hebben gemaakt. Ze horen allemaal financieel aansprakelijk te worden gesteld. Dat zijn dus banken EN regeringsfunctionarissen, niet het volk! De meesten onder ons weten niet eens wat voor financiële ZWENDEL de regerende maffia met de bankmaffia samen mogelijk hebben gemaakt. Ze vinden het normaal dat de belastingdienst alle maanden een groot gedeelte van hun inkomsten komt stelen! Voor zover de hersenspoeling van VERPLICHT ONDERWIJS! Wellicht moeten we daar ook eens fatsoenlijk over gaan denken om de WAARHEID beginnen te onderwijzen over ALLES!

Op dit moment zitten alle landen met het door Rothschild afgedwongen Ponzifraude en het gecreëerde financiële zwendelsysteem in de penarie. Steeds meer landen erkennen goud en zilver als wettig betaalmiddel. Europa en Amerika MOETEN aansluiten of ze gaan failliet, meegetrokken in het financiële zwarte gat dat de banken hebben gemaakt via hun Ponzifraude-piramidespel met de naam Fractioneel Reserve Bankieren.

Te laat om in goud te investeren

Het idee om terug te keren naar een goud- of zilverstandaard is zo gek nog niet. Men zou een munt kunnen produceren die niet afhankelijk is van een opgegeven waarde. Hierdoor kan de waarde altijd worden bijgesteld door stijgen of dalen van de goud- en/of zilverprijs, gerelateerd aan de hoeveelheid goud en/of zilver dat een land heeft! Men zou deze munten dan overal op de wereld kunnen gebruiken.

Dan is het ook klaar met de EMOTIONELE waarde voor allerlei papierhandel zoals aandelen, obligaties, papiergoud en dat soort onzin! Alles wordt dan fysiek en de macht van de banken is volledig genihiliseerd omdat ZIJ hun zilver en goud zullen af moeten staan aan de landen wiens bevolkingen ze eeuwenlang hebben leeggezogen! Alle gekende bankmaffiafamilies zullen failliet worden verklaard en al hun bezittingen zullen dan worden verdeeld onder de volkeren die ze altijd hebben bestolen.

Is dat geen mooi streven?

Hieronder een mooi verhaal over zilver en zie gelijk hoe zilver onder de ECHTE waarde zit. Dat is serieus gemanipuleer, of niet?
En het zijn juist de toekomstige industrieën met allernieuwste producten die nu aan het opstarten zijn en tot 90% zilver nodig hebben voor hun toekomstige producties waarvoor de zilverprijs laag wordt gehouden zodat rijk & machtig hun zilvervoorraad kan opbouwen voor weinig geld!


Zie dit verhaal een keer en ontdek wat voor een obscure oude, rijke zeveraarsvereniging achter de zilverprijsmanipulatie zit!

De ZILVERBOOM komt eraan!
En hier een reportage over HOE prijzen van edelmetalen worden gemanipuleerd!