Overheden praten niet over de geestelijke nood onder militairen

Het gaat over de vegetatieve, afgestompte’ staat van de geest nadat men 60 dagen in levensgevaarlijke situaties heeft gediend, met daarna de confrontatie met zichzelf door hetgeen ze hebben gedaan voor ‘Koning(in)’ en ‘Vaderland’!


(3/8/2019) Terwijl Russische schepen ongemoeid door de Straat van Hormuz laveren om de Syrische regering te voorzien van wapens, lijden Amerika en Engeland steeds meer gezichtsverlies door de hopeloze situatie die ze zelf hebben gesticht in de vaarroute. Engeland noch Amerika hebben de ‘ballen’ om de Russische schepen te stoppen terwijl ze wel oeverloos blijven brullen tegen Iran die zich niets aantrekt van beide landen hun belachelijke oerkreten. De vaarroute door de straat van Hormuz ligt voor het grootste gedeelte in Iraanse nationale wateren alhoewel de gecensureerde Rothschildpers, gevoed door Reuters, hierover geen letter waarheid op papier zet! Er zijn GEEN internationale wateren in de Straat van Hormuz! Oman en Iran delen de Straat van Hormuz!

Ik kan niet voor het Belgische leger speken in deze, maar zeker voor Nederland, Amerika en Engeland omdat ik met beide landen vele oefeningen heb meegemaakt over de ganse wereld waaronder tweemaal in Noorwegen. Ons KCT is altijd een soort van huurleger geweest, ingezet voor degenen met de dikste portemonnees om de kastanjes uit het vuur te halen of om te spioneren waar we ook heel erg goed in zijn.

Legers zijn samengesteld uit MENSEN die we soldaten noemen. Natuurlijk worden ze geselecteerd. Het accent ligt uiteindelijk altijd op het fysieke terwijl het psychische gedeelte vooral om het intellect draait. Wat niemand weet is hoe deze mens zich gaat ontpoppen na 60 dagen in een dagelijkse staat van levensgevaar of het langere tijd doorbrengen in een land waar je de meest verschrikkelijke taferelen aan je ogen ziet passeren zonder dat je daar iets aan kunt veranderen.

Voor Nederland staan Libanon, Mali, Afghanistan en Irak centraal, voor Amerika alle oorlogen vanaf de Korea oorlog en voor Engeland kunnen we de situatie in Noord Ierland, de Falklandoorlog en Afghanistan als voorbeeld nemen. Wat is de te ontdekken regel?
ZELFMOORDEN AAN DE LOPENDE BAND!

In ieder geval worden alle cijfers door NAVO overheden volledig verzwegen. Maar dat kan niet in een land zoals de VS dat al 20 jaar lang constant in oorlog is met deze of gene die niet naar de pijpen van Israël en rijk & machtig wil dansen. Oorlogvoerende landen, ik bedoel hier ook de overige NAVO-landen mee en dan vooral hun elitetroepen die worden ingezet in de meest netelige situaties, hebben een zeer groot probleem. Besef goed dat elke dode KCT’er niet zomaar kan vervangen worden. Dat is een hopeloze gedachte. Neem een KCT’er met 5 jaar parate kennis en ervaring, kun je die vervangen door een ‘rekruut’? En dan de vier verschillende persoonlijke specialisaties? Als ik spreek voor mezelf? Iedereen komt naar mij als ‘dokter’ van het team, niemand gaat naar ‘de pil’ omdat ze geen vertrouwen in zo’n pipo hebben. Ik moet ze doorsturen om ze daar naartoe te krijgen.

Bij het KCT heb je eerst de elementaire commando opleiding, daarna de voortgezette, de groepsspecialisatie en de persoonlijke specialisatie. We spreken over een traject van een jaar voordat je paraat inzetbaar kunt worden beschouwd! Als deze gespecialiseerde militairen hun wapens meerdere keren moeten gebruiken om zichzelf of hun buddy's het leven te redden, is er een kans van 1 op 12,
dat een militair zelfmoord pleegt. Dit percentage kan oplopen tot zelfs 90% indien deze mensen meerdere maandenlang worden blootgesteld aan regelmatige vuurgevechten waarin ze vrezen voor hun leven of dat van hun buddy’s. Hoe hoger de stress hoe hoger de zelfmoordaantallen. De Charlie groepen zullen altijd meer mensen verliezen dan de Bravo’s of Alpha’s. Dat is de logica voortkomend uit inzetbaarheid, terreindeskundigheid, talenkennis en specialisatie.

Meer dan 50% van alle militairen wil niet eens een ander doden. Bij elitekorpsen ligt dit aantal wel onder de 50% omdat ze daar meer op worden geselecteerd maar dat is geen garantie dat ze later niet in geestesnood kunnen komen door de vele ‘moorden’ die ze hebben gepleegd. Het KCT bijvoorbeeld heeft een speciale zelfhulporganisatie opgericht om zelfmoorden bij hun buddy’s te voorkomen en ze ook verder natuurlijk in hun geestelijke noden bij te staan! Zelfhulpgroepen zijn belangrijker dan alle psychologen en psychiaters bij elkaar omdat ze bestaan uit ervaringsdeskundigen die hetzelfde lot hebben gedeeld. Sommigen zijn meer bedreven dan zogenaamde ‘beroeps’deskundigen in het overbrengen van speciale handvatten om emotionele, soms catastrofale, uitspattingen te kunnen voorkomen. We hebben elkaar nooit verloochend en zullen ook elkaar in de toekomst nooit loslaten of achterlaten. We komen, hoe dan ook, altijd samen thuis, ongeacht de samenstelling van deze ‘thuis’. De band tussen teamleden is sterker dan tussen familieleden en onze teams zijn dan ook regelrechte families die elkaars noden, angsten, blijdschappen en soms verdriet maanden- en dikwijls jarenlang hebben gedeeld. Ik ben nooit zonder mijn ‘familie’ gevallen. Toch had ik veel problemen om me weer aan te passen in de ‘burgermaatschappij’ omdat daar ongeveer 98% van alle mensen niets anders hebben dan wat luxeproblemen waarvoor velen dan ook nog bij een psychiater lopen of waardoor ze langer werkongeschikt zijn vanwege een ‘depressie’ of ‘burn-out’. En als je dan hoort waarover dit gaat! Om je rot te lachen. Omdat ze moeten werken en geen tijd hebben voor hun gezin. Een gezin dat ze op dat moment ook niet kunnen dienen en zelfs tot last zijn omdat ze nu zielig zijn vanwege die depressie of burn-out! Als ze maar een plakkaat op het voorhoofd hebben geplakt gekregen van deze of gene ‘autoriteit’ zoals de niets voorstellende artsenij! En alles dankzij het geestdodende onderwijs dat in nauwelijks tien jaar kleuter- en basisonderwijs een ‘Han Chinees’ hebben kunnen maken van de meeste mensen.

In Amerika plegen 20 tot 24 actieve militairen en veteranen zelfmoord PER DAG! Vraag een keer bij uw regering na hoe dat in uw NAVO land zit? De militairen die zelfmoord plegen kun je niet zo maar vervangen. Het vraagt tijd om mensen op dat niveau te brengen!

Is dit de reden dat men zoveel mogelijk militairen door robots wil vervangen? Is dit de reden voor de vele oorlogsfilms en gewelddadige videospelletjes. We weten dat het Amerikaanse ministerie van defensie de grootste opdrachtgever ter wereld is om gewelddadige videospelletjes in omloop te brengen. Ze maken hiervan ook gebruik tijdens hun opleidingen. En toch zorgen al deze ‘inspanningen’, verzonnen door ‘militairen’ die waarschijnlijk nog nooit iemand hebben moeten doden, niet voor een lager aantal zelfmoorden onder militairen en veteranen!

Gewelddadige films en videospelletjes zullen nooit iemand kunnen voorbereiden op hetgeen zijn of haar geest zal moeten verwerken in levensechte situaties of tijdens levensgevaarlijke operaties.
Films zoals Deer Hunter en Rambo met een cijfertje zijn niets meer dan public relations vanuit Rijk & Machtig om hun oorlogen te blijven vechten zodat zij zich over onze rug kunnen blijven verrijken, terwijl de burger de kosten draagt voor de door hen uitgelokte oorlogen en de militair sterft of levenslang in geestelijke nood blijft verkeren omdat een mens nu eenmaal GEEN machine is die kan blijven doden zoals 'Rambo' Stallone in zijn PRUTSFILMS!
Bij Deer Hunter zie je op een gegeven moment de naam Rockefeller verschijnen! Waarom zouden zulke rijke families hun fortuin aanwenden om oorlogsfilms te produceren, denkt u? Wie regeert er Amerika, denkt u? En Europa?

Wanneer gaan eindelijk alle mensen hun ogen WERKELIJK open?

Alle 'helden' zijn dood!

Alle families en vrienden van deze helden voor eeuwig in rouw gehuld!