#

Alles over de voorlopige goedkeuring!In het “assessment” rapport van de EMA staat het volgende:
“Met het oog op de verklaarde noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationale zorg en om een vroege levering te garanderen, is dit geneesmiddel onderworpen aan een in de tijd beperkte vrijstelling waardoor kan worden vertrouwd op batchcontroletests die zijn uitgevoerd op de geregistreerde locatie (s) die zich in een derde land bevinden.
Deze vrijstelling vervalt op 31 augustus 2021. De uitvoering van EU-gebaseerde regelingen voor batchcontrole, inclusief de nodige wijzigingen in de voorwaarden van de handelsvergunning, moet uiterlijk op 31 augustus 2021 zijn voltooid, in overeenstemming met het overeengekomen plan voor deze overdracht van testen.
Voortgangsrapportages moeten op 31 maart 2021 worden ingediend en worden opgenomen in de jaarlijkse verlengingsaanvraag.” ( pagina 139 )

en

Voor december 2023 moet het volgende onderzoek klaar zijn;
“Om de werkzaamheid en veiligheid van Comirnaty te bevestigen, moet de vergunninghouder het definitieve klinische onderzoeksrapport indienen voor het gerandomiseerde, placebogecontroleerde, waarnemersblinde onderzoek C4591001.” ( pagina 140 )

Hier de link naar het Engelstalige EMA rapport!

ONDERZOEK IN ENGELAND3% van alle gevaccineerden is na de injectie niet meer capabel om te werken.
En, dit is nog maar het topje van de IJSBERG!


ALLE POLITICI EN ARTSEN WETEN DAT ER SERIEUZE GEVAREN AAN DEZE ZOGENAAMDE VACCINATIE VASTZITTEN!