Niet langer te verwaarlozen GENOCIDE door de staat!

Alle leugens en verdraaiingen, geopperd door de regerende massamoordenaars en hun KONTNEUKERS, zijn goed genoeg om die KUTSPUIT maar niet te moeten vernoemen als OORZAAK van de oversterfte die ALLEEN MAAR TOENEEMT!

Posted by Etienne 31 oktober, 2022

Onze politici beweren dat ze 'socialisten' zijn,
hoewel, ik begin serieus te twijfelen aan de betekenis van het woordje 'SOCIAAL'.
Al deze oplichters kunnen wel de ganse planeet laten vaccineren,
hetgeen honderden miljarden kost,
maar hebben nooit kans gezien de armoede op te lossen?


Luister nooit naar wat een politicus zegt,
ZIE WAT HIJ DOET!
DE POLITIEKE HANDELINGEN SPREKEN DE WAARHEID
EN LEGGEN HUN MISDADEN BLOOT!


Inflatie simpel uitgelegd

Inflatie is vrij gemakkelijk uit te leggen en toch gebeurt het niet door politici, economen of leraren.

Stel u heeft 10 knikkers, de waarde daarvan is 100 euro.
Nu drukken wij 20 euro bij op papier en leggen dat bij die 100 euro van die knikkers. De waarde van de knikkers is dan 120 euro. Dus 12 euro per stuk. Wilt u dus een knikker bijkopen dan moet je 12 euro op tafel leggen.

Eerst was dat maar 10 euro per knikker. De knikkers zijn twee euro duurder geworden of wel 20%. Inflatiecijfer is 20%.

Als je spaargeld had van 100 euro, kunt u geen 10 knikkers meer kopen.
Je kunt dus zeggen; 'uw geld is nu minder waard geworden'.

Als je spaargeld hebt en je krijg per jaar 2% van de bank op je spaargeld, en de knikkers kosten 20% meer dan heb je dat jaar 18% spaargeldwaarde verloren.

En dat is precies wat zij aan het doen zijn met uw geld. Door maar geld bij te drukken en geen knikkers bij te maken, wordt de knikker steeds duurder en dus uw geld steeds minder waard.

UW GELD WORDT STEEDS MINDER WAARD.

Dit is de ECHTE REDEN waarom Rusland heeft gezegd tegen ALLE WESTERSE LANDEN, niet alleen de EU, om voortaan gas af te rekenen in goud of roebels. De 'oorlog' in Oekraïne heeft daar NIETS mee te maken omdat de benzineprijzen aan de pomp VOOR DE INVASIE van Rusland in de DONBASS (24 FEBRUARI 2022) al boven de 2 euro waren.

Daarom zeg ik het nogmaals: "luister niet naar wat die imbeciele politici zeggen, ZIE WAT ZE DOEN!"

Politici heden ten dage zijn ORDINAIRE MISDADIGERS, OPLICHTERS, LEUGENAARS, FRAUDEURS en/of MASSAMOORDENAARS!

COVID is een echte moordenaar
tot op dit moment vermoordde het,
griep, kanker, hartziekten, en verder
de mogelijkheid tot denken, logica en gezond verstand.
Tegelijkertijd de economie, de werkende klasse, en ook
miljoenen banen, miljoenen zaken, een normale omgang van mensen onderling,
samen met liefde en compassie!

Niet langer te verwaarlozen GENOCIDE door de staat!

Alle leugens en verdraaiingen, geopperd door de regerende massamoordenaars en hun KONTNEUKERS, zijn goed genoeg om die KUTSPUIT
maar niet te moeten vernoemen als OORZAAK van de oversterfte die ALLEEN MAAR TOENEEMT!

En ja hoor, het is zover. De Nederlandse misdaad van de eeuw, misschien van de medische geschiedenis in ons land is geschied: kinderen vanaf 12 jaar wordt een nodeloze therapie aangeboden, onder valse voorwendselen. De overheid wordt hierbij ondersteund door het CBS dat zorgt voor de cijfermatige bevestiging van staatspropaganda. Hieronder eerst de oproep van Ernst Kuipers, met beschouwing. Daarna neem ik de de begeleidende ondersteuning per tweet onder de loep.

VWS: Wat de staatspropaganda beweert

VV: Wat er wetenschappelijk gebeurt
Jonger dan 60 is aan de beurt t/m 12+. Een Pre-print studie van John Ioannidis, Stanford University vermeldt de IFR van SARS-CoV-2. Welk sterfterisico heeft elke leeftijdsgroep?

50-59 jaar: sterftecijfer 0,129%
40-49 jaar: sterftecijfer 0,035%
30-39 jaar: sterftecijfer 0.011%
20-29 jaar: sterftecijfer 0,003%,
overlevingspercentage 99,997%
0-19 jaar: sterftecijfer 0,0003%,
overlevingskans 99,9997%

Voor kinderen is het sterfterisico verwaarloosbaar, evenals de kans op ernstige ziekte.

De mediane IFR ligt rond de 0,03% voor 0-59 jaar en 0,07% voor 0-69 jaar. Dit geldt voor 70-minners, dat is 94% van de wereldbevolking.
De mediane IFR ligt rond de 0,025-0,032% voor 0-59 jaar en 0,063-0,082% voor 0-69 jaar.

“We weten dit al heel lang, maar regeringen gaan door en veroorzaken ellende bij mensen met gevolgen die waarschijnlijk tientallen jaren of langer zullen duren om te herstellen.”
Dr. Paul Alexander, voormalig adviseur van het ministerie van Volksgezondheid en Human Services (HHS)
Bovenstaande cijfers betreffen de hele pandemie. Inmiddels is groepsimmuniteit bereikt dus de kans op ziek worden is geminimaliseerd. Daarbij is Omikron is ca. 10x minder virulent dan Delta, wat bleek uit gebieden met nog onvoldoende immuniteit.

Er blijft dus eigenlijk geen gevaar over voor de jongeren, laat staan voor kinderen. Op de fiets naar school gaan is gevaarlijker. Het is ronduit misdadig om ze met wat dan ook in te spuiten. Elk gevoel voor proportie en menselijkheid is uit onze bestuurders verdwenen.

De kans op ernstige ziekte verkleinen? Voor wie dan eigenlijk nog? Het verminderen van besmettingen is wetenschappelijk al enige tijd geleden onderuit gehaald, het tegendeel kan ook worden beargumenteerd. Minder kans op langdurige klachten: uit de duim gezogen. Een wetenschapper die dit moet onderbouwen zal uit andere vaatjes moeten tappen. Dat probeert hij dan ook.

Zo’n tweet van het ministerie van VWS gaat dan gepaard met Cijfermatige Bevestiging van Staatspropaganda die de gepushte medische interventies in een rooskleurig daglicht stelt. Dat gebeurt onder meer in een serie tweets.

We behandelen er een, geplaatst op het account van Prof. Dr. Ruben van Gaalen. Hij klaagde eerder dat Ongehoord Nederland een interview met hem niet integraal had uitgezonden. Ik zal proberen om dit draadje stap voor stap te behandelen. Bij elke tweet plaats ik een alternatieve tekst of een korte bespreking.

CBS: In week 42 (17 t/m 23 okt) overleden ruim 3300 mensen, bijna 450 meer dan verwacht voor deze week, er is weer oversterfte, vooral onder 65-plussers.
https://cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/43/overledenen-per-week-provincie-en-gemeente-week -42-2022
Lange tweet met cijfers en duiding

VV: In week 42 (17 t/m 23 okt) overleden ruim 3300 mensen, bijna 450 meer dan verwacht voor deze week. De al een jaar aanhoudende oversterfte neemt gestaag toe, niet alleen onder 65-plussers.

CBS: De sterfte onder Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, nam iets toe, voor de overige bevolking bleef dit ongeveer gelijk met de week ervoor. In beide groepen is er oversterfte.

VV: Zowel onder Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, als bij de overige bevolking vertoont de oversterfte al meer dan een half jaar ononderbroken een stijgende trend. Verhoogde en onverklaarde sterfte werd gesignaleerd in de zomer van 2021 en duurt nog steeds voort.

De eerste prikken werden ruim anderhalf jaar geleden gezet. Een jaar geleden waren er 30 onverklaarde doden per dag. We zitten momenteel boven de 60. Als dat doorzet zijn het er 20.000 op jaarbasis. Jongeren beginnen steeds nadrukkelijker mee te tellen in de oversterftestatistieken. Dat hoort niet.
CBS: De sterfte onder 80-plussers bleef pakweg gelijk met de week ervoor, bij mensen onder de 80 jaar nam de sterfte iets toe. Er is sprake van oversterfte in iedere leeftijdsgroep.

VV: Onder 80-plussers blijft de oversterfte onverminderd hoog, bij mensen onder 80 jaar neemt de oversterfte zelfs nog toe. In beide groepen overschrijdt de oversterfte zelfs de weekmarges.

CBS: Doodsoorzaakgegevens over afgelopen maanden volgen nog; deze zijn bekend tot en met juni 2022.
-Er zijn t/m juni al ~5000 mensen aan C19 overleden
-Er was vanaf eind maart 13 weken lang sprake ve griepepidemie
-Er was een hittegolf in juli
Zie verder: (link naar eerdere tweet)

VV: Van de overledenen kan zonder autopsie niet nauwkeurig worden vastgesteld of de doodsoorzaak gerelateerd is aan bijvoorbeeld (na)werkingen van Covid of van de vaccinatie. Het effect van de hittegolfpiek is goed te isoleren evenals de griepepidemie. Of de griepepidemie met gezonde immuunsystemen net zoveel impact zou hebben gehad als nu wordt betwist door immunologen.
Op OurWorldinData zijn er 1400 bevestigde Covidsterftes gemeld van jan tot en met juni 2022.
CBS meldt er 5.000.
Ik gebruik OWID omdat Ruben van Gaalen ook naar grafieken van OWID verwijst.
OWID gebruikt RIVM-data.

Er wordt dus verwezen naar rivm-data als dat zo uitkomt maar in eigen land gooit CBS daar een factor 4 overheen als het Covidsterfte aangaat.

CBS: Cumulatieve oversterfte per miljoen inwoners sinds 1/2020. Sterfte in Singapore, Noorwegen, Australië, Denemarken, vooral Nieuw-Zeeland langdurig (zeer) laag.

Singapore

Singapore: Trots op weinig COVID. Toch knalt 2021 eruit bij sterfte met name onder 60-plussers (Bron)

Omdat Singapore zo weinig Covid heeft gekend, wordt de sterfte nu geweten aan na-effecten van niet-gediagnostiseerde Covid.

Iets anders kan het niet zijn want het land kent een hoge vaccinatiegraad.
Dus is de conclusie: mensen hebben niet in de gaten gehad dat ze het kregen en gaan er nu pas dood aan.

Ik kan dit niet anders zien dan het wanhopig opheffen van cognitieve dissonantie. In Australië en New Zealand gebeurt overigens hetzelfde.

Noorwegen

Noorwegen is inderdaad een wonder. Noren hebben nauwelijks enige Covid gehad en blijken nu ook ongevoelig voor de prikken. Dat daar niet een delegatie heen is gegaan om te onderzoeken wat ze daar anders doen dan hier.
Meer levertraan eten? Ventilatieparagraaf in het Bouwbesluit aanpassen op goed geïsoleerde panden?

(UPDATE: Lees het comment van Jakk. Ook in Noorwegen 10% stijging en geen reden om de vaccins te verdenken.

Een arts verklaart:
“We hebben een laag sterftecijfer gehad tijdens de pandemie. Degenen die nog niet door de pandemie zijn getroffen, zijn ouder geworden en dus kwetsbaarder.”
Gelooft hij het zelf? Hoe zit het dan in landen met hoge covidsterftecijfers?)
Australië

“Zeer lage sterfte.”
Hmm. Met 16,6% meer doden dan verwacht in 2022 tot nu toe? “Laag”!? In een Australisch blad voor verzekeraars lees ik:

"Sterfgevallen gaan door het dak in eerste helft van 2022."
De niet-COVID-19 extra sterfgevallen voor de zes maanden tot juni 2022 omvatten:
Ischaemische hartziekte (900 doden meer dan verwacht); Cerebrovasculaire aandoeningen (320 meer);
Diabetes (300 meer);
Dementie (760 meer);

Arts-gecertificeerde sterfgevallen door niet door het ABS gespecificeerde oorzaken (2.430 meer); en
door de lijkschouwer verwezen sterfgevallen (610 meer).

Meer dan de helft ‘niet gespecificeerd’.

Opmerkelijk:
"De overmatige sterfte door diabetes werd teruggebracht tot een uiterst laag niveau”.
Laat me raden:
die sterfte is verplaatst naar Covid."
Actuarissen kom op 14% maar de officiële bron, het Australian Bureau of Statistics (ABS), schat de meersterfte op 16,6% meer doden dan verwacht in de loop van 2022 tot eind mei 2022.

Denemarken

Denemarken volgens CBS:

“sterfte: (zeer) laag” – nou.. groen=laag, rood=hoog. Getoonde periode: vanaf voorjaar 2021.
Vergeleken met het begin van de vaccinaties is de sterfte in NL toegenomen met 109,56 per 100.000.
In Denemarken is de sterfte in dezelfde periode gestegen met 100,77. Dat scheelt 8,79 per 100.000 ofwel 0,009 procentpunt.
Als dat nou een succesverhaal moet zijn. De lijnen vertonen een nagenoeg parallelle stijging.

Nieuw-Zeeland

De sterfte in NZ is nog lager dan in China, en daar is de overheid ook de enig betrouwbare Bron van Waarheid. Ik vond een gecombineerde grafiek AUS en NZ.
Is Omikron daar nou wél dodelijk?
Die golf duurt dan wel idioot lang. Of is het iets anders, of een combinatie van beide?
bron

CBS: Recentere oversterfte in NL, ook in veel andere landen, mogelijk deels uitgestelde sterfte van kwetsbaren, die langdurig (in 2020+2021) beschermd werden door vaccins en ‘veilig thuis blijven’ en uiteindelijk toch met nieuwe interacties tegen een virus aanlopen of vallen. (MAG IK EVEN KOTSEN, JA!)

VV: CBS oppert dat de kwetsbaren bij wie de bescherming goed heeft gewerkt, alsnog omvallen als ze uit hun gevangenis worden bevrijd. Wat een maatregel was dat dan. Statistiek is toch wel een vak apart.

CBS: Inmiddels is ook aangetoond dat corona-herstelden, die al kwetsbaar waren, NA herstel een verhoogde kans hadden te overlijden. In Singapore (met zeer goede testdata) bleek zo alle oversterfte direct of indirect aan Covid-19 gerelateerd.
report-on-excess-mortality-during-the-covid-pandemic-18sep2022.pdf

VV: Dit slaat toch wel alles. Het is een paniekreflex om de vaccins buiten schot te houden bij de onverklaarde oversterfte.
“Als mensen een SADS (plotselinge dood) krijgen dan zullen ze toch wel Covid hebben gehad waardoor ze extra kwetsbaar zijn geworden.”
Dat is de redenatie in het rapport met de ‘zeer goede testdata’.
De laatste ‘P.S.’-tweet poogt deze blunder overigens wat weg te poetsen.

CBS: ❗Cum. oversterfte in eerder getoonde landen valt overigens in het niet bij die een land als Bulgarije waar nauwelijks maatregelen werden getroffen, meerderheid vd bevolking de vaccinaties niet vertrouwde.
❗En daar waar MEER werd geprikt dan hier: nauwelijks oversterfte.

Bulgarije ging tot december 2020 heel goed.

Maar op 1 januari 2021 had het al (vóór de vaccinatie-achterstand) een drie keer zo hoge oversterfte als NL, dus om dat land nou als referentie te gebruiken komt op mij wat armoedig over.

Derrie-picking. Dat kan ik ook, let op.
“Waar meer geprikt is dan hier”, ik ben ze even doorgelopen. Het ooit zo bewierookte Portugal, toen voorland met de hoogste vaccinatiegraad, doet het slechter dan wij. Dan hebben we bv. Italië, België, UK, Oostenrijk.
Hieronder de sterfte in die landen.


Eénderde van de landen met een hogere vaccinatiegraad dan Nederland doet het slechter qua oversterfte.

Dus ‘waar meer geprikt is, nauwelijks, geen oversterfte’, dat is de overheidscommunicatie die ons vertrouwen moet inboezemen.

CBS: Dus: sterftepatronen door elkaar geschud.
-Was/is ondanks maatregelen oversterfte, grotendeels goed verklaarbaar, er is ook veel voorkomen!
-Mogelijk lange termijn effecten (bv uitgestelde zorg) en effect vh virus (ook na herstel) die nog niet uitgewerkt zijn: onderzoek nodig.

VV: Als je het rookgordijn wegblaast is er een consistent sterftepatroon. Vrijwel overal kampt men met oversterfte en doet men verwoede pogingen om verklaringen te vinden. Net als in Schotland worden de vaccins buiten beschouwing gelaten want die zijn safe and effective. (bron) Landen zonder uitgestelde zorg, landen die trots zijn/waren dat ze konden blijven functioneren, zien dezelfde oversterfte dus dat kan geen afdoende verklaring zijn. Als uitgestelde zorg een factor is, is het in elk geval geen doorslaggevende, ook als je doorrekent welk effect het zou kunnen hebben. (Dit facet van statistieken laat zien hoe hypocriet al deze cijfers zijn!) CBS: PS: Het woord ‘aangetoond’ is vwb oversterftestudie uit Singapore wat sterk, maar er was dus geen 'overige oversterfte' (naast C19) onder niet-recent herstelden, wel onder recent herstelden. Deze studie komt meer in richting aangetoond, er zijn dus meer studies nodig. https://www.nature.com/articles/s41598-022-05325-5 Singapore toont aan dat de oversterfte zelfs aan Covid wordt toegeschreven in landen die als voorbeeld dienden voor hoe goed vaccinaties werkten tegen Covid.

Statisticus van Gaalen noemde dat Covid-herstelden NA herstel een verhoogde kans op overlijden hadden.
Dat was niet correct of ook weer gelogen, hoe dan ook:
desinformatie. Er is wel een studie dat vaccinatie de eerder opgedane natuurlijke immuniteit afbreekt. Die studie bedoelt hij vast niet.
Hij noemt hier een studie die beter in de richting komt. Het lijkt erop dat hij hem niet gelezen heeft maar als suggestie aangereikt kreeg door iemand die hem wees op zijn Singapore-blunder. Enkele citaten uit de studie die beter in de richting komt:
“Natuurlijk besmette populaties hadden minder kans op herinfectie met SARS-CoV-2 dan de infectie-naïeve en gevaccineerde personen.”
“Het significant hogere infectiepercentage bij infectie-naïeve deelnemers dan bij patiënten die eerder met SARS-CoV-2 waren geïnfecteerd, wijst op een mogelijke bescherming door natuurlijke infecties.”
“Onze gegevens konden de vaccinatiestatus niet correleren met ziekenhuisopname en varianten”
Ze zagen dus geen effect van vaccinaties op ziekenhuisopnames. Ze beweren dat ze dat niet konden meten want dat wilden ze dan per variant uitsplitsen en daarvoor waren er te weinig data. Waarom dan niet zonder uitsplitsing rapporteren, dat geeft in elk geval een indruk.

Ik proef uit die studie dat natuurlijke immuniteit op alle terreinen verreweg superieur is. Ziekenhuisopnames na vaccinatie zijn niet gerapporteerd. Je moet tegenwoordig tussen de regels door lezen bij wetenschappelijke publicaties.

Gaat je dit aan het hart, deel dit artikel dan. De meeste mensen weten echt niet dat er een andere, serieus te nemen kant is. Die kijken Op1 en Jinek en lezen Maarten Keulemans en NRC. Oversterfte is iets van Baudet – ik heb kennissen en vrienden van vroeger die nog steeds zo denken. Kun je zelf niet geloven dat artsen en wetenschappers zich zo schadelijk en volgzaam opstellen, bedenk dan dat het niet de eerste keer is dat we dit zien gebeuren. Dat kun je lezen in dit artikel van Jan Bonte.

Waarom ik niet ben gevaccineerd

Ik overleefde:

👉 de zure regen
👉 het uitsterven van de bossen
👉 Tsjernobyl
👉 het gat in de Ozonlaag
👉 BSE
👉 de kippengriepen
👉 de varkensgriep
En nog zoveel meer.

Met zo'n immuunsysteem hoef je toch geen spuit tegen een te verwaarlozen verkoudheidje, of wel?