Coronaspuit en het SARS-CoV-2 virus zijn beiden biowapens!

Patenten in de medische wereld zijn HET bewijs!

Posted by Etienne 11 augustus, 2022

Medische patenten moeten aan specifieke eisen voldoen

Geen enkel medicijn, kruid, hormoon, vaccin of virus dat vrij in de natuur voorkomt, kan worden gepatenteerd!
Deze wet bestempelt heel erg veel van wat door farmaceutische industrieën wordt geproduceerd tot biowapens en vergif.
Ik kan het echt niet mooier maken dan het is! Het zijn hun eigen wetten en definities, niet de mijne!

Bijna 200 landen hebben via WOB verzoeken moeten toegeven dat bij hen het SARS-CoV-2 virus niet bestaat. Dat kan ook niet, want de DNA kronkels voor het 'virus' zijn in een computer gerealiseerd, niet in of door de natuur en al helemaal niet door vleermuizen, zoals het lulverhaal van de Amerikaanse CDC en Fauci willen.
Dat opgefokt verhaal is een rookgordijn om de schuld bij China te leggen omdat de meerderheid van alle westerse burgers China toch niet vertrouwen zodat ze snel het verzonnen sprookje slikken!

Moderna creëerde en patenteerde het C-19 virus!

Zie ook deze link!Zo is het POSITIEF bewijs geleverd, dat het zogenaamde natuurlijk ontstane virus een biowapen is. Het zou een goede zaak zijn, om allen die hieraan hebben meegewerkt op te pakken voor genocide en samenzwering tot genocide en al deze bedrijven over heel de wereld te sluiten!

Het maakt tenslotte niet uit of het virus nu wel of niet heeft gewerkt als dodelijk biowapen! Men had de bedoeling om met dit virus een groot gedeelte van de mensheid bewust uit te roeien. Alle overheden hun maatregelen hebben BOEKDELEN gesproken.

Maar laat ons eerlijk zijn, ook de overheden komen er niet zonder kleerscheuren vanaf. Ze moeten zich verantwoorden omdat zij, samen met hun instanties die alle data verwerken, fraude hebben gepleegd om het bestaan, besmettelijkheid en mortaliteit van het C-19 virus buiten proporties op te blazen zodat niets vermoedende, naïeve mensen in de rij zouden gaan staan om een NIET VERPLICHTE genetische klinische test te ondergaan met een zogenaamd 'vaccin' bestaande uit een mRNA technologie die nog nooit werd uitgetest op mensen laat staan voor langere tijd.
Vergeet niet dat alle landen hun wetten moesten aanpassen om deze techniek een wettelijk kader te geven.
Het waarom overheden en hun ambtenaren hier volledig en zonder vragen stellen hebben meegewerkt aan deze propagandashow en manipulatieve overdracht van leugens naar de naïeve burger toe zal vertellen voor wie ze daadwerkelijk werken en of ze moeten worden vervolgd voor landverraad en eventueel samenzwering tot het plegen van genocide.
Dat all deze regerende en verder genoemde pipo's landverraders zijn, is een bewezen feit. We hebben de WEF lijst in ons bezit!

De WHO heeft zelfs de definitie voor de werking van een vaccin moeten aanpassen omdat geweten was dat het 'vaccin' nooit de testpersoon zou beschermen tegen het virus.
Verder was het zeker al bekend wat de eventuele vergiftigingsverschijnselen zouden zijn bij de mensen die met deze nieuwe techniek zouden worden geïnjecteerd!

Het bewijs werd geleverd door Pfizer die alle data en onderzoeken veilig wilde stellen voor een eeuwigheid.
Dit mislukte grandioos.

Om iedereen zand in de ogen te strooien lanceerde Pfizer 50.000 pagina's 'onderzoek' om iedere wetenschapper te ontmoedigen deze hoeveelheid papier door te nemen. Dit mislukte eveneens grandioos.

Er bestaan nu 9 volle pagina's 'bijverschijnselen', ook de dodelijke, waarvoor al deze industrieën niet kunnen worden aangeklaagd omdat regeringen hen voor juridische stappen hebben beschermd OP PAPIER.
(LET WEL: deze overeenkomst is niet langer geldig indien fraude en/of oplichting kan worden bewezen! Ik denk dat fraude heel erg gemakkelijk te bewijzen is, niet?)


Er is maar één bedrijf dat niet vrijuit gaat en niet wordt beschermd met zo'n clausule.

BioNtech de leverancier van de mRNA techniek aan alle bedrijven die hiervan gebruik maken!

Virologen

Laat ons eerlijk zijn. Virologie is een pseudowetenschap omdat geen enkele viroloog het bestaan van een virus kan bewijzen volgens de daarvoor geldende ECHTE academische normen. En ze kunnen met hun 'virus' dat vrij in de natuur zou voorkomen, ook niemand besmetten. Dat is nog nooit iemand gelukt in geen 100 jaar!


Ik ga hier verder niet op in. Het is aan de lezer om tot de conclusie te komen dat verplicht onderwijs een 14 jaar durende hersenspoeling is waarbij men nooit iets heeft geleerd. Als onderwijs zich zou houden aan alle wetmatigheden, zou er niet veel te vertellen zijn op school.
Daarom brengen ze alle theorieën als zouden het wetten zijn.
Virologie en het bestaan van virussen zijn zulke theorieën die op school aan iedereen zijn verkocht als waarheid en zogenaamd wetenschappelijk bewezen. Deze items werden nooit wetenschappelijk bewezen. Precies zoals de Big Bang omdat fysisch gezien, en dat is een ECHTE FYSICAWET, energie niet uit zichzelf kan ontstaan. Want waar kwam de energie voor de BIG Bang vandaan?
Weg alle oersoep waaruit we zouden zijn ontstaan. (Je moet wel heel erg naïef zijn als (medisch) wetenschapper om deze Darwin onzin aan te blijven hangen!) Ik weet hoe vernuftig we in elkaar steken! Zo ontstaan uit een oersoep? Nooit van mijn leven geloof ik zulke onzin!

Deze DARWIN EN JEZUÏETEN ONZIN is hetzelfde als beweren dat men na een drukkerij op te hebben geblazen, verwacht dat er een 20-delige encyclopedie uit de lucht komt vallen!


Indien men van de BIG Bang theorie een wet wil maken, zullen ze eerst moeten bewijzen dat energie uit zichzelf kan ontstaan. Dat echter, zal men nooit kunnen of willen aantonen, omdat dan vrije energie voor iedereen GRATIS beschikbaar is, wordt en voor eeuwig blijft!

Als dit ooit wordt bewezen, en men denkt dat Tesla vrije energie produceerde, is ieder mens soeverein en heeft niemand nog iets te vertellen over een ander omdat er niet langer pressiemiddelen zijn! Energie is arbeid, is voedsel, is brandstof, is verwarming, is airco enz..

De rol van de media

Die kan duidelijk worden gemaakt met slechts 1 foto!


De media hun eigenaars zijn:


En zo worden we door de media belogen en bedrogen:Hier de WAARHEID over corona uit Spanje:Over de rol van het geld in deze

Maarten Verheyen vertelt eerst wat echt geld is:


U kunt Maarten zijn boek hier downloaden!

Nu u weet dat hetgeen u geld noemt gewoon WAARDELOOS papier is, en geen enkele bank op de wereld bestaat die alle spaartegoeden kan ophoesten omdat ze een frauduleus bankiersspelletje fractioneel reserve bankieren spelen, vraag ik me af wat u gaat doen!
Zoals altijd durf ik ook hier te beweren dat elke bank een MAFFIAORGANISATIE is. En u weet dat nu ook, tenminste als u het lef had om Maarten zijn film uit te kijken! Soms kan de waarheid hard aankomen!

Al dat geld, door de ECB uit de gebakken lucht getoverd, zal moeten worden terugbetaald. Begrijpt u nu wat de kreet van NAZIKLAAS SS Schwab betekent?

U zult NIETS bezitten en GELUKKIG zijn!

Als u straks uw energierekening niet meer kunt betalen, uw belastingen, uw verplichte verzekeringen, uw brandstof voor uw auto, en vooral uw eten, wat gaat u dan doen? Aankloppen bij de failliete staat?

De staat zal iets in ruil vragen! Wat denkt u dat ze van u willen hebben?

Al uw waardevolle bezittingen natuurlijk!

De staat is de collecteur voor de failliete bancaire maffia en heeft de macht om via allerlei verzonnen wetjes, verhogingen en bijkomende belastingen voor het weer, temperatuur en allerlei andere onzin alles zo onbetaalbaar te maken dat u wel moet 'verkopen'.

De toekomst zal bestaan uit door de staat gelegaliseerde diefstal in opdracht van de bancaire maffia- en koninklijke families!

Zolang 'DE STAAT' en het 'koninklijk huis' lid zijn van de BANCAIRE MAFFIA, omdat allen elkaar nodig hebben om ons als echte nietsnutten en parasieten te kunnen blijven bestelen via de gelegaliseerde maffiaorganisatie BELASTINGDIENST, is niemand die voor de staat werkt te vertrouwen. Dit is inclusief artsenij, advocatuur, notaris, deurwaarder en alles eromheen. Allen zijn VOLLEDIG afhankelijk van de staat via hun 'orde' van oplichters/gatlikkers en gelijksoortige controleorganen zodat IEDEREEN in het gelid blijft lopen!