Leugens, corruptie en fraude in beeld en geluid

Er zal in de toekomst nog meer op ons worden gejaagd, want de elite weet dat ze aan het verliezen zijn en hopen ons allen het zwijgen op te leggen met klimaatlockdowns, gefabriceerde hongersnoden en hoge energierekeningen!

Posted by Etienne 16 augustus, 2022

Zolang VROUWE JUSTITIA haar blinddoek blijft dragen,
kan haar ZWAARD geen recht doen!


We zijn niet langer bang om onze eigen volksrechtspraak op te richten. We hebben het recht om onszelf te verdedigen tegen het WEF-tuig dat ons uit wil roeien!

Een waarschuwing voor de weinige politiemensen en militairen die zich aan de kant van de regering zullen scharen om juist DAT TUIG te beschermen.
LET WEL: Jullie gezinnen en familie zijn 24/7 gewone normale burgers. Gebruik jullie verstand! De mensheid uit proberen roeien door voedseltekort is zo oud als er 'koninklijke' maffiafamilies bestaan! En, het heeft altijd geleid tot een revolutie die door het volk werd gewonnen!

Besef dat dit geen bedreiging is maar een vaststaand feit. De geschiedenis kan honderden van deze voorbeelden naar boven brengen!
In een revolutie is het kiezen of delen. Oog om oog, tand om tand. Wij, het volk, zijn in aantal het grootst en we hebben maar 3% tot 5% nodig om jullie en het regerend tuig op de slachtbank te krijgen!
Maak een BEWUSTE KEUZE. Het kan de slechtste keuze voor uw gezin zijn!

Alle oorzaken die uiteindelijk tot de Franse Revolutie hebben geleid, zijn nu overal in Europa al duidelijk zichtbaar!
Het duurt niet lang meer voordat we alle politici en ander WEF-tuig op komen halen.
Als historicus zou OpperWEFeikel Rutte dat toch moeten onderkennen, of hij moet met een meters dikke granieten plaat voor zijn kop lopen!

‘Le peuple n’a pas de pain? Qu’il mange de la brioche!’
‘Heeft het volk geen brood? Dan eet men toch brioche!’
(brioche is een soort witbrood, maar minder voedzaam dan gewoon brood)

Vervang Brioche voor Gates zijn verfoeilijke insectenzooi en 'vegetarische' vleesvervangerstroep en we zien wat honger onder de bevolking teweeg zal brengen! Ik zou niet graag een politicus of een WEF aanhanger willen zijn op dit moment!

Veel succes met A.I.

De mens staat boven alle Artificiële Intelligentie,
en de feiten bevestigen het!


Ik snap niet waarom al deze WEF mensen zo tuk zijn op AI. Ik snap niet waarom ze het vergelijken met de uitvinding van de stoommachine of elektriciteit!
Er is maar 1 supercomputer en deze heet MAINFRAME. Er is maar 1 taal die AI waardig is en die heet Python! En dit alles is niets speciaal, Het is wat je er als parameters en strings aan blijft voeden om het programma te laten 'leren' met input uit alle later hier genoemde platforms. Vanaf 1991 tot mijn pensioen heb ik het IT wereldje rondgebanjerd. Ik heb het waardeloze windows systeem en Google beiden groot zien worden en begrijp nog steeds niet waarom. Als leek is het mooi om niets te moeten weten en toch 'alles' uit zo'n machine te krijgen. Echte IT'ers zullen altijd grijpen naar LINUX!

Google, windows, twitter, instagram, facebook en al die andere asociale platforms weten alles over hun cliënten waarmee zij hun geld verdienen. Ze kennen alle zwakheden en behoeften omdat mensen zo 'dom' zijn hen alle gegevens te geven!

Er zitten grote gaten in de Privacywet waardoor al deze Big Tech bedrijven alles wat ze willen weten van u via minuscule programma's aan uw computer ontfutselen. Zo weten ze exact wat u zoekt op internet, welke bedrijven u bezoekt, wat u koopt en welk vertier u zoekt. Ook weten ze al uw paswoorden en bankrekeningnummer(s) met de nodige paswoorden en codes indien u voor het gemak gekozen hebt, en alles hebt opgeslagen in uw browser!
Op deze manier stellen ze van u een profiel aan en kunnen u bestoken met advertenties, favoriete spelen en films, pornosites, enz..
Later wordt alles aan uw QR code gekoppeld die verder alles wat u koopt via de ECB gaat controleren! Al deze info is weer gekoppeld aan uw medisch dossier om te zorgen dat u niets kan kopen dat een negatieve invloed heeft op uw gezondheid!
Als uw aankopen boven een bepaald quotum CO2 gaan, zullen ze uw bankrekening bevriezen of een extra 'belasting' innen.
U zult bijvoorbeeld niet meer dan 2 of 3 keer vlees kunnen eten per maand. En daarna geen vlees meer kunnen kopen!
Alles zal tot in detail worden gecontroleerd en u zult worden gecorrigeerd door boetes, bijkomende belastingen e.d. totdat u een gehoorzame (ingeënte) robot met het syndroom van Down bent geworden!

Alle doelen heiligen de middelen

Wellicht wordt het tijd om de Noorse God voor justitie FORSETI te hulp te roepen.
Dat is een vent met ballen, en hij heeft nog nooit een blinddoek gedragen!

Ik weet dat u mij niet gelooft. Kijk even mee naar het bewijsmateriaal waarvan Pfizer verwachtte dat we het nooit zouden vinden tussen de 50.000 pagina's onderzoek die ze op ons los lieten!


Hier het ganse document waar alles instaat. Zoek pagina 30 op en begin bovenaan. Ik heb voor u de eerste 2 veranderingen opgezocht in uw DNA die worden veroorzaakt door het mRNA in de spuit!


Dat het eerste item van de gevaccineerde een Mongooltje maakt kunt u hier lezen en het smakelijkheidje nummer 2 zorgt ervoor dat uw geestelijke en neurologische capaciteiten nog meer afnemen.

Door de fraude is geen enkele farmaceutische industrie die de mRNA methode gebruikt nog beschermd door de clausule ondertekend door de staat. Er is nu bewijs genoeg om de farmaceuten verantwoordelijk te stellen voor alle ellende en doden die deze nieuwe techniek reeds heeft veroorzaakt en in de toekomst nog meer zal veroorzaken!

En weet u nog dat artsen/manipulators/regeringen vertelden dat mRNA uw DNA niet zou veranderen? Ook dat is een leugen!


Alle BIG TECH bedrijven, alle regeringen, hun organisaties die data aanleverden, alle politici, justitie, OM en alle media hebben hier aan meegewerkt omdat zij in het begin en zeker verder in de loop van 2021 al lang hun conclusies hadden kunnen trekken.

Ondanks alle manipulatie en censuur is de waarheid toch nog boven tafel gekomen. We kunnen nu tot de conclusie komen dat alle genoemden op hun minst (mede)schuldig zijn aan OPRUIING, FRAUDE, BEDROG, MANIPULATIE, OORLOGSMISDADEN EN/OF GENOCIDE!

FRAUDE, LEUGENS en BEDROG!

U ziet het zelf, zelfs het beste mainframe en meest capabele AI software moeten het afleggen tegen de mens. De mens zit zo ontzettend vernuftig in elkaar dat ik al het AI gezeik van het WEF en hun tuig omschrijf zoals ik corona altijd heb omschreven, LEUGENS!

Elke mens staat boven een computer. Alleen als u compleet neurologisch bent gedegradeerd, zoals bovenstaand bewijs aantoont, en u niet langer capabel bent om uw volledige hersencapaciteit te gebruiken, pas dan zal de 'AI' u over kunnen nemen.

Daarom ijveren ze ervoor om IEDEREEN op de wereld te vaccineren!

AI propaganda is manipulatie, leugens en bedrog. Ik zal het u uitleggen in 4 foto's waarom er geen enkele computer ooit aan de mens zal kunnen tippen:

Onze opslagcapaciteit 40.000 kilometer web in de vorm van lymfe, zenuwen, aders en slagaders Onze 'camera's' bevatten 324 miljoen pixels elk
Hieronder komt een bijzonder vitaal 'onderdeel' van ons lichaam ter sprake. Onze nieren! Ze bestaan uit 1,2 miljoen filters terwijl onze dure watervoorzieningen het drinkwater nog niet eens fatsoenlijk gefilterd kunnen krijgen!

Bent u nu nog bang van de over het paard getilde WEF-tuig wetenschappers? Ze liggen tienduizenden lichtjaren achter op degenen die ons geschapen hebben. Als je moet grijpen naar Artificiële Intelligentie die helemaal niet kan tippen aan het vernuft van de mens, ben je volledig verkeerd bezig. Oh ja, het was om de economie te stimuleren!

Maar, er bestaat helemaal geen economie. Wat iedereen economie noemt is het bank-staatsysteem dat op grandioze en misdadige manier wordt bespeeld door mensen die aan de touwtjes trekken en ver boven onze regeringen staan!

.......
Een socialist heeft dan misschien wel een negatieve impact op 'de economie' wanneer hij een creatief, ondernemend volk aan constante, verregaande regelneverij onderwerpt, maar heeft de liberaal dat ook niet wanneer hij een goed-werkend maar verder slaafs en oncreatief volk het houvast ontneemt dat het nodig heeft om te functioneren?

Tot aan de Verlichting was er niet zoiets als "hét economisch model". Natuurlijk was er economische theorie en economisch beleid. Men geloofde in bepaalde wet-matigheden, maar wanneer deze in de praktijk moest worden omgezet, werd dit niet losgetrokken van de lokale grenzen, tradities, en sentimenten. Met andere woorden: een ander volk kan nood hebben aan een andere economie.

En dus: 'het economisch alternatief' voor de huidige malaise bestaat niet. Ieder alternatief dat algemeen genoeg is om een universeel model te worden, zal ook onvermijdelijk tot een nieuwe malaise leiden - maar dan onder een andere elite.

Er is ook geen juridische oplossing die op lange termijn stand kan houden. Doet u bijvoorbeeld beroep op 'uw mensenrechten' om u vrij te vechten van de slaven-staat, dan moet u weten dat de elite die u tot slaaf maakte dezelfde elite is die het concept 'mensenrechten' heeft gecreëerd; en wanneer hun instrument te veel in hun nadeel zal gebruikt worden, dan zullen ze het herschrijven of afschaffen.

Een alternatieve economie is niet de start van een nieuw begin, maar zal eerder een van de gevolgen zijn.

De economie willen aanpakken zonder de malaise in de ziel van de moderne mens aan te pakken, is dweilen met de kraan open. Want zolang er onder een volk geen identiteit leeft die het economisch leven zin en richting kan geven, kan een gezond, moreel economisch alternatief niet worden onderhouden.

En zolang de elite een verdeeld dissident veld ziet aan 'individuutjes' die elk op hun eigen manier en uit eigen overwegingen beklag doen, heeft ze niets te vrezen.

Ferre Clabau, MACROTRENDS
Eerlijk gezegd, de politieke NAZISTISCHE EU en de fascistische regeringen in de EU-landen nopen ons om het RECHT in eigen handen te nemen en al deze oorlogsmisdadigers en genocideplegers een schop onder hun reet te geven. Toch, een touw rond hun nek lijkt mij persoonlijk de beste oplossing!

RFID chips, grafeenoxide, 5G en uw GSM


RFID chips hebben een reikwijdte van nauwelijks enkele meters. Waarom zouden ze deze dan overal in willen bouwen?
Men spreekt over kleding, schoenen, medicatie, voeding etc..
Dat was de vraag die ik stelde! Niemand die me hierop een antwoord kon geven!

Tot nu toe stelde iedereen 5G in vraag, en dat moeten we zeker blijven doen omdat deze frequenties zeker niet gezond zijn voor de mens.
Om eerlijk te zijn, geen enkele frequentie is gezond voor de mens.
Weet u dat de oude marconisten, werkend toentertijd met de ultra moderne draadloze telegrafie van Marconi voor het overgrote deel een zeer mysterieuze ziekte ontwikkelden?
Omdat artsen niet beter wisten en deze niet zagen voorkomen bij anderen, noemden ze deze zieke de 'marconistenziekte', later omgedoopt tot LEUKEMIE!

Gaat er al een lichtje branden? Wat zou in onze maatschappij nu leukemie kunnen veroorzaken? Jazeker, o.a. hoogspanningsleidingen!

Nu verder over de combinatie RFID, grafeen, 5G en de GSM

  1. We weten dat ze alle te verkopen goederen en voeding van RFID chips willen voorzien
  2. We weten dat er grafeenoxide in de mRNA spuit zit
  3. We weten dat ze op geheimzinnige manier en zonder er veel gewag over te maken bezig zijn het 5G net uit te breiden.
  4. En we weten dat de massa liefst de laatste nieuwe GSM bezit!
  5. We weten ook dat ze een RFID chip in willen brengen bij de mens waardoor ze de ganse handel en wandel van elk individu in een land en op aarde kunnen controleren en ze zullen 'gedrag' corrigeren wat de 'AI' niet juist vindt!

Als we dit nu weten, dan staat in dit verhaal niet de RFID of 5G centraal. Nee, het is uw GSM die centraal staat!

Nu probeer ik uit te leggen hoe het volgens mijn filosofische redenering gaat werken. Begrijp goed dat ik hier niet als leek iets probeer te verklaren. Als zendamateur (HAM) waarvoor een pittig examen moet worden afgelegd, ben ik goed op de hoogte van de HF-techniek die zend-ontvangers gebruiken.
Als mensen worden geïnjecteerd met deze coronaspuiten, krijgen ze naast mRNA ook grafeenoxide ingespoten. Grafeen kan dienst doen als een antenne.
Indien ze nu ook een speciale RFID chip ontwikkelen die kan 'babbelen' via de 'antenne' in de richting van uw GSM waarbij 5G voor de verdeling zorgt, kunnen er signalen heen en weer gegeven worden om bijvoorbeeld boodschappen af te rekenen. U verbieden iets te kopen wat een negatieve invloed heeft op uw gezondheid! U te volgen als u op reis bent! Enz..

Ik zeg het nogmaals! In dit verhaal staat UW EIGEN GSM centraal!

Uitdaging voor alle politici

Den Haag en Brussel beweren dat koeien tegenwoordig grotere vervuilers zijn dan auto's.
Dan maak ik een afspraak met ALLE POLITICI in EUROPA!
Jullie sluiten jullie zelf vannacht op in de garage met draaiende automotor,
dan laat ik me, GECONTROLEERD door burgers en pers, door een boer opsluiten voor de ganse nacht in een overvolle koeienstal,
en,
dan praten we morgen verder over stikstof en CO2 vervuiling!

Grap van de toekomst

Rutte komt bij een waarzegster en vraagt haar hoe zijn toekomst eruit ziet.
Waarzegster: "Ik zie dat u met een grote limousine stapvoets door een jubelende menigte rijdt.
Rutte: "Zwaai ik hen ook toe?"
Waarzegster: "Dat kan ik niet zien, het deksel van de kist is gesloten!"

Nawoord:

De elite heeft er alle belang bij dat het huidige systeem overeind blijft.
Dit is hoe zij rijk en machtig werden.
Denk je dat ze dat zomaar gaan opgeven?
Jij en ik weten dat dit systeem op het punt staat te imploderen en het maakt de elite doodsbenauwd.
Zij hebben alles te verliezen en verkeren in een staat van paniek.
Ze weigeren hun greep te lossen en plannen een ultieme machtsgreep om de controle te behouden én uit te breiden.
Ze willen het systeem redden door ons er allemaal van afhankelijk te maken.
Via digitale munten … digitale ID’s … en QR-codes wil men ons ketenen aan het systeem en ons reduceren tot slaven.
Maar het gaat veel verder.
Mao en Stalin grepen de controle over de voedselproductie om het volk te controleren.
En vandaag zien we bij ons hetzelfde gebeuren.
Onder het mom van vage stikstofplannen worden boeren van hun land gejaagd.
Volgens overheidsdocumenten moeten maar liefst 11.200 boeren gedwongen worden om hun boerderij op te geven.
De helft van alle veeboeren moet stoppen of inkrimpen.
Het is een totale machtsgreep die de overheid de controle geeft over ons voedsel.
Het is een pagina uit het draaiboek van de communisten.
Dit mogen we echt niet laten gebeuren en de boeren verdienen dan ook al onze steun.
We willen echt niet in de situatie komen dat we van de overheid afhankelijk zijn voor ons voedsel.
Het geeft hen alle leverage in handen.
En trouwens, hebben we niet gezien wat er gebeurt wanneer de overheid verantwoordelijk wordt voor energie … water … en gezondheid?

“Maak de overheid verantwoordelijk voor de woestijn in de Sahara, en je hebt binnen enkele jaren een tekort aan zand”
Het is een uitspraak van Milton Friedman.
Geef de centrale planners de controle over de voedselproductie en we sterven straks van de honger.
Zie je hoe het steeds belangrijker wordt om soeverein te worden?
Zie je hoe het steeds belangrijker wordt om je afhankelijkheid van de overheid tot een minimum te beperken?
En zie je hoe het steeds belangrijker wordt om zelf je toekomst in handen te nemen?