NIEMAND BLIJFT ACHTER!
We vechten voor iedereen!

Virussen bestaan niet! (vervolg)

Posted by Etienne 8 november, 2022

Tot nu toe heeft NIEMAND ooit het bestaan van één virus kunnen bewijzen.
Voordat u me afschiet met uw door propaganda gevormde geest,
zoek één wetenschapper die het bestaan van een virus onomstotelijk KAN bewijzen.
Ik zal u uit de droom helpen. DIE BESTAAT NIET! Nergens. Op heel de wereld niet!
Al degenen die dit beweren zijn oplichters!
HET BESTAAN VAN EEN VIRUS EFFECTIEF BEWIJZEN KUNNEN ZE NIET!

Wetenschappers die de Rockefeller doctrine volgen vermeerderen weefsels in petrischaaltjes. Ze zien daarbij dat weefsels steeds afsterven als ze daar een vloeistof toevoegen dat afkomstig is van iemand die een ziekte (heling) symptoom heeft. Als dit weefsel al volledig vergiftigd is door de antibiotica en andere giftige stoffen gevolgd door uithongering wordt er gezegd, dat het wel virussen moeten zijn die dit weefsel hebben vernietigd, want de bacteriën zijn al gedood door de antibiotica. En iedereen gelooft dat, de mensen zijn het daarover eens. Zo worden ziekteverwekkende virussen gedefinieerd. Daarom dat controle experimenten zo belangrijk zijn. Deze controle experimenten worden in de virologie nooit gedaan. Mochten ze controle experimenten uitvoeren met weefsel waaraan niets is toegevoegd, gaan ze zien dat ook deze weefsels door natuurlijk verval met eenzelfde tijdspanne zullen afsterven. Dat hebben ze vorige eeuw meerdere keren gedaan en dat was meteen het einde van de virologie, totdat er veel geld in beeld kwam. John. D. Rockefeller trok hier speciaal zijn portemonnee ver open.

Maar wat heel anders is dan bij de definitie van mensen, dieren en planten, is dat in medische literatuur niets te vinden is dat aantoont dat er ooit een virus is gevonden. Mocht er een wetenschapper zijn die werkelijk toch een virus heeft gevonden in een levend organisme en meent dat ik het bij het foute eind heb, dan nodig ik hem of haar uit om dat onderzoek naar mij op te sturen. Er is nog nooit een mazelenvirus geïsoleerd, gepurifieerd (gezuiverd), biochemisch gedetermineerd, soort proteïne bepaald, diameter bepaald enzovoort. Nog nooit is er bij een mens die waterpokken, gordelroos, covid-19 of hondsdolheid heeft een deeltje gevonden dat voldoet aan de definitie van een virus. Vraag maar aan gelijk welk medisch instituut of ministerie van volksgezondheid een onderzoek aan te leveren waarin het bestaan van zo een deeltje wordt aangetoond.
Ze kunnen dit niet leveren, want het bestaat gewoonweg niet. Het is een fictie.

Als je 10.000 mensen hebt met coronaverschijnselen, en je neemt daar wat snot van af, vind je dan een virus?
Kort antwoord: NEE.
Neem je wat slijmproppen af uit de bronchiën of longen, vind je dan een virus?
Kort antwoord: NEE.

Wat vind je wel?
De sequentie die de heer Christiaan Drosten heeft gecodeerd op 1 januari 2020 voor de PCR-test, en door het WHO werd geprotocolleerd nog voordat de Chinese computersequenties zijn toegekomen in Duitsland bij Drosten. Deze sequentie is gewoon lichaamseigen materiaal met erfelijke informatie hoe weefsels kunnen worden hersteld en ontgift.
Vandaar dat virus uit het Latijn letterlijk ziektegif betekent. Marketeers van de farma hebben bij deze natuurlijke ontgifting van het lichaam ons de angst ingepraat dat het de gevaarlijke virussen zijn die we vooral moeten vrezen. Echter via deze sequentie kan het lichaam zich juist ontgiften en het ziektegif naar buiten afvoeren.
Ondertussen worden bij dit proces de weefsels hersteld in oorspronkelijke staat. Mede door de hulp van door het lichaam geactiveerde bacteriën. Dat zijn dus de warme griepsymptomen die ontstaan als de angst-schok of -trauma is opgelost in de geest.

Als je het psychologisch aspect gaat bekijken bij griep, dan ga je ontdekken dat je geest bij angst extra alert moet zijn om op tijd te kunnen vechten of vluchten om je overleving te kunnen garanderen. Om deze energie aan de geest te kunnen leveren, heeft het lichaam extra zuurstof nodig. Dat betekent dat de doorstroomcapaciteit van zuurstof moet vergroot worden. Het lichaam doet dat door de slijmvliezen van de ademhalingswegen te laten terugtrekken, een vorm van ulceratie.
Dat is waarneembaar en dat gaat gepaard met koude symptomen zoals koude vingers of tenen, niet goed kunnen slapen, de spijsvertering is niet echt actief enzovoort.
Het lichaam wil gewoon extra energie leveren aan de geest om het angst conflict op te lossen.

Als adrenaline verrijkt wordt met zuurstof komt er zeer snel extra energie vrij, het is zelfs zo, als de gradatie van angst zo hoog is als bij doodsangst, longblaasjes gaan toenemen om de toegenomen toestroom van zuurstof daadwerkelijk te kunnen opnemen.
(tekort aan zuurstof is de echte causale oorzaak van alle kankers).
Het biologisch doel hierachter is om de adrenaline zo extra te verrijken met zuurstof waarbij Adrenochrome ontstaat. Met deze powerdrug kan men extreme prestaties leveren en feitelijk ontsnappen aan het gevaar.

Het punt bij griep, of het nu om de wintergriep gaat of corona (Covid-19) dat nu bijna het ganse jaar voorkomt, als de geestelijke angst is opgelost, dan eist het lichaam daarna zijn tol. Het lichaam wilt alle structurele weefselveranderingen die het heeft ondergaan door de geest, oplossen door extra energie te verschaffen zodat tijdens het angstconflict alles weer in oorspronkelijke staat kan herstellen.
Hoe doet het lichaam dat?
Door middel van de warme griepsymptomen.
Griep is altijd herstel van angst, zowel individueel als collectief, grotendeels zelfs onbewuste angsten die eveneens opgelost zijn.
Dat is griep.
De grote ironie is dat men mensen angst voor corona aanpraat door middel van de media. Het lichaam ondergaat structurele weefselveranderingen om alert te zijn met het biologisch doel te overleven en alert te zijn in deze angst.
Dan worden de maatregelen versoepeld. Het lichaam en de geest ontspannen waarbij het lichaam symptomen creëert om de angst voor griep te herstellen met griepsymptomen.

Gewoon ironie ten top.
Bij de genezing wordt het lichaam eveneens ontgift. Tijdens de conflict actieve fase ontstaat een opstapeling van gifstoffen. Dit wordt veroorzaakt omdat tijdens het angstconflict de spijsvertering niet goed werkt, omdat het lichaam daar zijn energie tijdens de angst niet in wil verliezen.
Voeding verteren kost voor het lichaam veel energie.
Deze energie moet naar de geest om het conflict te kunnen oplossen.
Als de spijsvertering niet goed werkt, kunnen de ontgiftingsorganen ook niet goed werken, vermits de meeste ontgiftingsorganen en systemen juist verbonden zijn met de spijsvertering en de darmflora.
Denk maar aan de lymfe die voor 80% verbonden is met de darmen. Ook de leverwerking is verbonden met de spijsvertering.
Daarom is griep ook DE grote detox van het lichaam.
Daarom is echt uitzieken zo waardevol en zelfs liefdevol voor je eigen lichaam.

Alle medische successen zijn altijd afhankelijk van het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Grondbeginsel van de medische wetenschap:
“Het lichaam niet schaden.”
Hetgeen de afgelopen jaren is gebeurd, had nooit kunnen plaatsvinden zonder de collectieve overtuiging dat virussen bestaan. De maatregelen en lockdowns zijn het gevolg van deze collectieve overtuiging dat virussen bestaan waarbij de economie instort. Vraag even aan de eerste tien mensen die je ontmoet, hoe ze kunnen aantonen dat dit allemaal waar is. Ze geloven dat het waar is, maar ze kunnen niet aantonen dat het waar is.

WAAR IS HET BEWIJS?

Kijk, als ik het bos inga kan ik iets vinden dat van een dier afkomstig zou kunnen zijn. Ik neem ergens wat materiaal uit de tuin mee en ik vind iets waarvan ik stel dat het van mijn hond afkomstig zou moeten zijn. Ik vind haar in dit materiaal, maar ik heb geen idee of het om haar gaat van een eekhoorn of ander dier. Het kan zelfs mijn eigen haar zijn. Wat ik bedoel is dat je het bestaan van iets niet kunt aantonen met een klein stukje ervan, zonder eerst het geheel te hebben.
Als je wilt aantonen dat dit haar echt van je hond afkomstig is, dan heb je sowieso een hond nodig om dit de bevestigen.

In het geval van virussen zeggen virologen doodleuk dat ze virussen niet kunnen zien, er zitten niet genoeg virussen in een monster om toch maar één virusdeeltje te kunnen vinden. Virologen zeggen dat er niet genoeg te zien is van de virussen. Maar dat leidt tot een paradoxale situatie dat eigenlijk altijd de doodsteek is van de virologie.
Kijk, er wordt beweerd dat je bronchiën of longen vol zitten met virussen. Tijdens de coronapandemie had je miljoenen mensen met zieke longen om dit te onderzoeken, ze hebben niet één zo'n virus of virusdeeltje kunnen vinden?
Ook hier stellen virologen doodleuk dat ze die virussen niet kunnen vinden omdat ze in de cel leven. De vraag die hierbij oprijst is dan:

“maar hoe komen ze dan van de ene cel naar de andere?”
Mocht er iemand zijn die op deze wijze nepwetenschap doet op planten, dieren, insecten en zelfs bacteriën, dan zou niemand het geloven.

De nepwetenschap 'virologie' doet verwoede pogingen om aan te tonen dat virussen bestaan. Ze zoeken bewijs voor hun stelling, dat is sowieso geen wetenschap. Ze maken een weefselcultuur met een monster van snot op bijvoorbeeld weefsel van apennieren. Ze halen de voedingsstoffen eruit, voegen daar foetaal kalfsserum, verkregen door onvervalste dierenmishandeling, aan toe en vooral veel antibiotica en nog meerdere gifstoffen. Dan wordt alles gemixt en vervolgens zien ze dat deze cultuur begint af te breken.

Voila, we hebben een virus gevonden is het antwoord van de oplichter/viroloog.

Er zijn wetenschappers die exact hetzelfde experiment uitvoeren, exact dezelfde stappen doorlopen. Het enige wat ze niet doen is daar snot aan toevoegen. Wat is het resultaat? Deze cultuur werd net als de cultuur met snot op EXACT DEZELFDE MANIER AFGEBROKEN. Dat is juist het bewijs dat het verloop van die cultuur niets met virussen te maken heeft.

Dus als je niet kunt aantonen dat virussen bestaan, dan kun je ook geen besmettelijkheid aantonen.

Nogal logisch. Virussen bestaan niet, bacteriën wel.

Bacteriën zijn echt!

Het is juist het lichaam die deze bacteriën activeert tijdens de genezingsfase.

De medische staf ziet inderdaad actieve bacteriën bij mensen die symptomen hebben.

Wat de medische staf dus niet controleert is of gezonde mensen ook dezelfde hoeveelheden bacteriën hebben.

Gezonde mensen hebben inderdaad dezelfde hoeveelheden bacteriën als mensen die symptomen vertonen, met het verschil dat bij gezonde mensen deze bacteriën in latente staat aanwezig zijn, niet actief.

Dat betekent tegelijkertijd ook dat het niet de bacteriën zijn die je ziek maken, bacteriën zijn slechts in correlatie met symptomen, nooit de causale oorzaak ervan.

Je kunt dat zelfs op een simpele manier uitvinden. Je neemt wat actieve bacteriën bij iemand die symptomen heeft. Je brengt alleen deze bacteriën of hun cultuur in bij iemand die gezond is. Je voegt geen andere bacteriën of antibiotica, bloed of snot en het vreselijke kalver serum toe.
Echt bewijzen dat besmetting bestaat doe je door het te sprayen op een proefpersoon zoals Milton J. Rosenau dit heeft gedaan en niet kon bewijzen dat besmettelijkheid bestaat.

Op een manier waarop ze normaal gesproken verspreid worden, niet door ze in de hersenen te injecteren zoals onze fraudeur Pasteur.

Echte wetenschap is de wetenschap van Dr. Hamer, Dr. Stefan Lanka, Thomas S Cowan en nog vele andere die voortdurend gecensureerd worden. Als we ziekte door besmettelijk virussen wetenschappelijk willen vastleggen, moeten we het wel bewijs hebben dat virussen bestaan.

Dat bewijs is er niet.
Waarom wordt er iemand ziek? Deze fundamentele vraag kan van alles inhouden. Vooral psychologische schokken, trauma’s eventueel versterkt door intoxicatieschokken als gevolg van watervervuiling, gifstoffen in de voeding etc. Het lichaam wordt nooit ziek van een kleine hoeveelheid gifstoffen, behalve als de tolerantie van het lichaam tegen gifstoffen wordt overschreden en er een ziekmakende intoxicatie schok ontstaat.

Begrijp als je een psychologische schok hebt, ook de ontgifting en spijsvertering in je lichaam stagneert. Je lichaam gaat alle energie verzamelen om de geest bij te staan dit conflict op te lossen.
Spijsvertering en ontgifting staat dan op de tweede plaats na de overleving als soort dat op de eerste plaats staat. Als het natuurlijk evenwicht is verstoord in je lichaam, dan zal het lichaam met de aanvoer van warmte, vocht en zwelling symptomen creëren om via slijm gifstoffen af te voeren terwijl de weefsels hersteld worden. Daarom is het liefdevoller om echt TOTAAL uit te zieken.

Begin je te begrijpen dat waanideeën die angst veroorzaken, zoals het geloof in virussen en besmettelijkheid, de causale oorzaak is van griep?

Vele mensen nemen uit angst voor het virus het 'coronavaccin'.
Bijvoorbeeld:
snel na de 4e injectie overlijdt een mens aan bloedklonters.
Maar wat is er dan feitelijk gebeurd? Overtuigingen en gedachten vertalen zich in acties die soms enorme consequenties hebben.
Het gaat over kwantum technische feiten. Als je 20 - 30 - 40 jaar een diepe overtuiging koestert dat virussen bestaan die ons ziek kunnen maken, dan ga je daar automatisch naar handelen.
Maar niemand kan het bewijs aanleveren dat virussen bestaan. Dat betekent dat al deze handelingen altijd gebaseerd zijn op deze overtuiging, zoals het innemen van antibiotica, medicatie en injecties.

Deze collectieve overtuiging heeft gezorgd dat miljoenen mensen tot het besluit zijn gekomen om zich te laten injecteren met gif. Dat gif veroorzaakt bloedklonters.
Daar overlijden mensen aan.
Dus de echte causale oorzaak waardoor er de dag van vandaag overal zoveel oversterfte is in alle leeftijdsgroepen, (ook bij kinderen) is gewoon het geloof in het bestaan van virussen die feitelijk virtueel zijn.


Omdat en familielid of vriend(in) ziek werd zeggen mensen dat dit het bewijs is dat het virus bestaat. Omdat ze dit geloven denken mensen dat ze zich moeten beschermen, vandaar de illusie van een immuunsysteem (fictie).

Maar mensen toch, dat is gewoon tegen een ingebeeld virus. En toch laten ze zich injecteren terwijl ze geen flauw benul hebben wat er in de injecties zit.

Hopelijk is het met deze laatste uitleg echt duidelijk geworden hoe de vork in de steel zit.