#

Laat u niet bespelen. Niemand kan u verplichten om u te laten vaccineren.
OOK UW WERKGEVER NIET!De overheid is gestart en heeft haast met haar vaccinatie campagne voor het experimentele corona vaccin. De eerste groepen die het vaccin aangeboden krijgen zijn zorgmedewerkers en bewoners van verzorgingstehuizen. Al snel zal dit uitgebreid worden naar overige beroepsgroepen en delen van de Nederlandse populatie.

​ Om iedereen in staat te stellen een afgewogen en volledig geïnformeerde keuze te kunnen maken hebben wij een aantal documenten opgesteld. U kunt deze documentatie gebruiken om met uw familie, vrienden, collega's, werkgever en/of arts in gesprek te gaan.

Weet dat u ten alle tijde vrij bent uw eigen keuze te maken. Op geen enkele manier kunt u verplicht worden in te stemmen met het nemen van het vaccin, ook niet onder druk. Precies om die reden is de Neurenberg Code in 1947 opgesteld.

Ken uw rechten, leef uw waarheid!

​ Artsen hebben zich te houden aan de Eed van Hippocrates, hebben een plicht tot informeren en het verkrijgen van uitdrukkelijke toestemming van de patiënt bij een medische behandeling.
Inzake de deelname aan een medisch experiment door een betrokkene – zoals het huidige ‘Covid-19 vaccinatie’ experiment – gaat de zorgplicht van een arts jegens de betrokkene nog veel verder.

(Deze vaccinatiecampagne IS EEN, ALS KLINISCHE TESTFASE 3 VERMOMD GENETISCH EXPERIMENT, WAARBIJ U - - - DE LABORATORIUMRAT - - - BENT)

​ Dit alles druist in tegen uw burgerrechten, uw mensenrechten en de CODE van Neurenberg uit 1947, waar artsen tot de doodstraf werden veroordeeld voor EXACT ditzelfde soort MISDADEN!

Hier vindt u een aantal brieven die u kunt laten ondertekenen als patiënt maar ook als arts mede een protestbrief met bijlagen indien uw werkgever u 'VERPLICHT' om u te laten vaccineren, wat tegen al uw rechten ingaat en een regelrechte MISDAAD is!

Brief aan patiënt
Brief aan arts
Brief voor werkgever bij weigering vaccinatie
Bijlagen voor brief aan werkgever

Met mijn oprechte dank aan Elke de Klerk en haar stichting voor het opmaken van deze teksten!