Kun je kanker genezen?

JAZEKER! Kanker kan worden genezen. En dat nog wel zonder dat u haren verliest of met uw handen in ijswater moet zitten om te voorkomen dat u uw nagels verliest. Ik noem het hedendaagse medische martelpraktijken die NIETS met genezen te maken hebben.

Oncologen moeten toch een betonnen plaat voor de kop hebben om met chemotherapie door te blijven gaan terwijl ze telkens weer hetzelfde resultaat behalen.

De dood van de patiënt.

Maar de wet beschermt hen. Ze moeten niemand kunnen gene- zen zolang ze maar hun best gedaan hebben. Tja, en dan schie- ten ze natuurlijk op Etienne van Rattingen want 'dienen PIPO', en geen arts, daagt hen koudweg uit om eens te beginnen met kan- ker te genezen terwijl camera's onze patiënten 10 jaar lang gaan volgen! We kennen de uitkomst voor beide groepen patiënten!

Meeste literatuur in Engels


Vakbladen of P.R.?

Waarom bulken vakbladen van reclame? Bestaat er nog echte wetenschap als andere manieren van genezen niet wor- den behandeld in zogenaamde vakbla- den? Want, als ik er dan zo over door- denk staat er één vorm van genees- kunde centraal en niet de gezondheid van de patiënt. Waarom is deze vraag nooit beantwoord? Waarom moest de eed van Hippocrates worden vervangen door de eed van HYPOCRITUS bij 'vak'verenigingen?

Ze lopen 10.000 jaar achter!


De hedendaagse 'geneeskunde' is net 100 jaar oud.

Mijn kennis is me aangereikt door mijn vader en grootvader. Deze kregen het van mijn overgrootvaders door. Zodoende ben ik in het bezit van 7 generaties kruidenrecepten en geneeswijzen.

Denkt u echt dat de hedendaagse arts me nog iets kan leren als het over GENEZEN gaat?

© Copyright is geen recht. De waarheid, dat is HET recht waar alles om draait.