De economie wetenschap is uiterst nuttig als een vorm van werkgelegenheid voor economen

John Kenneth Galbraith