Groenen zonder hersenen helpen de bankmafia een profijtig slaatje te slaan uit klimaathysterie! Ik noem het klimatologische HERSENSPOELING!

omdat studies 85% leugens zijn

Omat 85% van alle onderzoeken uit leugens bestaan!

Zowat 95% van de populatie is ervan overtuigd dat de aarde opwarmt. Vooral omdat media hier een ontzettend spektakel over zijn begonnen, hetgeen voortduurt tot op deze dag. Toch moet ik allen teleurstellen. De aarde warmt niet op, integendeel, de aarde koelt af. Maar activisten kunnen zich natuurlijk weer in de kijker werpen en blijven de Rothschild leugen verder verkondigen zonder te begrijpen dat CO2 en opwarming twee aparte kenmerken zijn die elkaar ONTZETTEND tegenspreken. Oh ja, de film van Al Gore? Wel, die is verboden in bijvoorbeeld Engeland voor kinderen tot 18 jaar vanwege de vele leugens in de film. En u gelooft die Gore SHIT? De titel An Inconvenient Truth had beter geklonken als A Convenient Lie! En, ja het kon niet anders. Natuurdocumentaire na natuurdocumentaire schokte de kijker met nog meer leugens over rijzende zeeniveaus, uitstervende ijsberen, heetste dagrecords en harteloze oliebedrijven die het allemaal veroorzaken. Voor sommigen ben ik een even harteloze klimaatontkenner omdat de wetenschap het heel duidelijk heeft gemaakt of ik werk voor de oliebedrijven. Word ik door oliemaatschappijen betaald om opwarming van de aarde te ontkennen? Nee, natuurlijk niet. Als iedere lul de behanger (ldb) politieke holmaatjes en overbetaalde wetenschappers beginnen na te roepen en alles wordt zogenaamd 'common sense' of te wel 'maatschappelijk aanvaard', doe ik per direct een pas op de plaats want dat ruikt naar Public Relations en van dat soort oorlogspropaganda heb ik mijn zakken vol. Zie mijn verhandeling hierover. Het wordt tijd voor een serieuze Situational Awareness oefening.

Alle wetenschappelijke onderzoeken horen te bestaan uit: thesis + antithesis = synthese. Toch voordat ik aan deze benadering begin wil ik iedere groene 'oetlul' die alle holmaatjes-PR na-praat, na-aapt en na-doet even op het hart drukken dat indien men alle olie, gas en kolen wil bannen als energiebronnen, men moet streven naar een leven voor het ontstaan van de Industriële Revolutie omdat er simpelweg geen alternatieven zijn. Alle fabrieken sluiten, geen winkelbevoorrading meer, geen elektriciteit, geen gas en geen stromend water. Want, dat is wat jullie nastreven, niet? Oh ja, nucleaire energie? Maar de grondstoffen liggen allemaal in Rusland en het lithium voor batterijen in China. Waar denkt u dat u aan meewerkt zonder dat u het beseft omdat u de bakerpraatjes van de PR industrie gedwee volgt zonder te denken voor uzelf? Juist, de vergoelijking van een derde wereldoorlog en het afnemen van het laatste restje persoonlijke vrijheid van de burger! Goed bezig!

Ik snap nog steeds niet waarom mensen zo gemakkelijk om de tuin te leiden zijn met een hoop gezwets dat kant noch wal raakt. Ik maak u attent op het ontstaan van een technocratische wereldregering geschoeid op verdragen zoals TTIP dat nu gekelderd is maar waarvoor al een nieuw verdrag uit de verbrande as is verrezen, TISA. Het gaat de burger erg veel geld en het laatste restje privacy kosten. Een regering bestaat uit holmaatjes van bank en industrie, en zijn al lang bereid om zo'n verdrag zonder meer te ondertekenen. Vanaf dat moment zijn we persoonlijk eigendom van de technocratische wereld. En daar is een zeer ouderwets woord voor: SLAVEN.

Denk een keer terug aan de fascistische praat uitgespuwd door Belgisch 'fijnsten' uit het EU Parlement, Verhofstadt (BREXIT) en De Gucht (TTIP afgeschoten door Frankrijk). Dat zijn de typische 'gekochten' waartegen het gerecht, politie en leger het volk zou moeten beschermen. Maar nee, dit soort leeglopers wordt door politie en leger beschermd tegen de bevolking. Politici zijn geen experts. Op geen enkel gebied wat ze kunnen zelfs nog geen land degelijk besturen laat staan de bevolking van een land beschermen tegen invloeden van buitenaf. Denkt u echt dat we de zorg voor het klimaat en de aarde aan hen over moeten laten? Ze leggen de schuld bij de burger en laten bedrijven rustig alles verder vervuilen. Over UILEBALLEN gesproken! En jullie wandelen achter de onzin van deze klojo's aan? Wanneer gaan jullie een keer voor jullie zelf denken?

Klimaatwetenschap is onzin. Klimaatwetenschap bestaat niet! De grootste fout in de film van Al Gore: CO2 verhoging VOOR temperatuurverhogingen. FOUT! En dat kan door iedereen worden nagezocht. EERST temperatuurverhogingen en DAN pas CO2 verhogingen. Iedere klimaatwetenschapper HOORT dat te weten en dus zijn ze allen de boel aan het oplichten, niet? Historische data van temperatuur die duizenden jaren terug in de tijd gaan, bewijzen dat. De Grafieken bestaan! En deze tonen dat de 'opwarming' van de aarde al 10.000 jaar geleden is begonnen. Trouwens daaruit blijkt ook dat CO2 helemaal geen effect heeft op het klimaat. Dat Edmund de Rothschild juist CO2 benoemde als het GAS dat alle opwarmingsellende veroorzaakte is de grootste onzin door deze CAPO DI CAPI van het bankkartel, ooit uitgekraamd.

After Edmund de Rothschild’s statement, totally without basis, at the 4 th World Wilderness Congress in 1987, that CO2 is the cause of (a non-existent) global warming and that combating it needs money (our money), he founded the World Conservation Bank for this spurious reason. In 1991 its name was changed to The Global Environment Facility (GEF). The purpose of the Facility is to lend money to the poorest countries, 'money' printed by the IMF out of thin air and guaranteed by our governments. The Facility seeks wilderness areas rich in minerals as security. The idea is that GEF money then flows back to reimburse our governments for loans. I.e., we give away our tax money. For what? When a country cannot repay loans to the GEF it must give up a piece of its territory to the Rothschild banks (GEF, IMF, World Bank). The total amount of land involved can be as much as 30% of the Earth's surface. If land cannot be offered as collateral, the country must starve (Haiti, Argentina and others). Rothschild's stroke of genius was that he had his GEF smuggled into the UN system at the Rio UN Summit in 1992 by his friend, Maurice Strong. Thus, high-ranking ministerial officials from 179 countries are practically co-opted onto the council of the bank, thereby endorsing Rothschild's theft of the world! This article features interviews with a man who was a participant at the 4th World Wilderness Congress, a man who knows what happened there and who knew Rothschild personally, as well as David Rockefeller, who tried to silence him about what he had learned at the Wilderness Congress. The GEF is to manage the money which was promised to the developing countries at Copenhagen (100 billion dollars a year from 2020 - 30 billion over the next 3 years) with the help of the World Bank. However, Rothschild does not leave it there. He and his henchmen are now joining the race along with certain governments (China, Saudi Arabia) to buy up large areas of farmland in developing countries and have the crops transported back to the home countries. This leaves the locals, already starving, with much less crops available - with food prices rising rapidly - which is exactly Rothschild’s intention. This villainy forces people to flee from Africa to Europe. Food prices have doubled in the past year or so. Many people in Haiti, even before the earthquake, could barely afford to buy a minimally nourishing mud pie. And so it goes on. This is the ultimate goal of Rothschild’s New World Order. Since the 4 th World Wilderness Congress in 1987, where Earth Charter co-author and illuminist, Maurice Strong, fatefully introduced his friend, Edmund de Rothschild, the world has never been the same. The Devil - or should I say CO2 - was at large. Rothschild stated that CO2 was the cause of (non-existent) man-made global warming. CO2, therefore, had to be caught at the poles and transported away in order to lower warm arctic/antarctic temperatures, and perhaps dumped in the Sahara! This absurdity was accepted without discussion at the UN Rio Summit in 1992! Rothschild can be heard on video stating: “This needs money!” (Our money, of course! [But it isn't 'our' money; we didn't 'create' this money, we just have the use of it. We are compelled to put our 'belief' into this money and are tricked into accepting it.]) Rothschild is now making a killing through his diabolical genius.

Nog altijd van plan om de misdaadclan van de Rothschilds te blijven betalen want zij worden rijk terwijl de holmaatjes regeringen ons uitzuigen om het geld naar hen door te spelen? Het is trouwens niet eens ONS geld dat we betalen. De Rotschildkliek maakt het 'geld' als vals geld aan in hun corrupte bankcomputers en de 'rekening' wordt verdeeld over de onnozelaars die deze hersenspinsels van Rothschild hebben ondertekend. En wij betalen alles weer met onze zuur verdiende centen waar we zo-wie-zo al bijna niets van overhouden omdat de andere banken ons ook via alle opgelegde belastingen leegzuigen in de vorm van het aanmaken van vals geld en hun ponzifraude. En beste groenen: hoeveel hebben al die sinds 1987 betaalde honderden miljarden aan deze maffiaorganisatie van de familie Rothschild al opgebracht voor het klimaat? Zal ik het zeggen?

GEEN FLUIT!

Verder zou ik eveneens stoppen met de aankoop van zwembroeken en shorts. Misschien is het beter om wat winterkleding aan te schaffen en degelijke waterdichte kleding. We stevenen namelijk met zijn allen op de tegenstelling af, een globale afkoeling die tot 200 jaar zou aan kunnen houden. Indien straks olie, gas, steenkool en hout worden verboden als brandstof, kan ik u vertellen dat u van de ene op de andere dag allemaal massamoordenaars zullen worden! Plegers van GENOCIDE is feitelijk de enige juiste bewoording voor jullie dan! Enkele serieuze wetenschappelijke artikels kun je hier vinden: observaties versus modellen en variaties & cosmische origine.

Fascinerend hoe MASSALE HERSENSPOELING werkt maar het heeft geen effect op ALLE mensen en dus in alle evenredigheid ook geen effect op ALLE wetenschappers. De meeste mensen zijn veel te goedgelovig en kunnen door voortdurende propaganda over hetzelfde onderwerp inclusief doemscenario's in de val trappen en van dat moment alles gaan geloven wat er door de propagandistische leugenaars wordt verkondigd. Maar wat wetenschappers betreft, oordeel ik toch wat anders.

We weten allemaal dat de wetenschap is onderverdeeld in specialiteiten. Er zijn maar HEEL ERG weinig wetenschappers gespecialiseerd in klimaatwetenschappen. De rest van hen kijkt dus naar de weinigen, op het klimaat gespecialiseerd, om duidelijkheid te krijgen over het vraagstuk. De meeste wetenschappers hebben evenveel verstand van het klimaat als de rest van de mensen in de wereld. NIETS! Dus, is het noodzakelijk om controle te krijgen over onderzoekscentra en over bepaalde gespecialiseerde tijdschriften. En uit deze koehandel zijn dan uiteindelijk de 'klimaatmodellen' ontstaan, gebaseerd op valse aannames dat temperaturen omhoog gaan in lijn met het CO2 gehalte in de lucht. Onderwijl staat de temperatuurverhoging stil en gaat zelfs naar beneden terwijl de CO2 concentraties nog steeds naar boven gaan.

Na de koehandel om modellen tot stand te brengen geeft de corrupte IPCC haar zegen, wat betreft de 'waarheid' over het klimaat zijn er dan 'richtlijnen' opgesteld, en de financiële onderzoeksfondsen beginnen te vloeien naar alle kanten. Elke wetenschappelijke 'Lul de Behanger' gespecialiseerd op niets dat met klimaat iets heeft te maken kan een onderzoek claimen van de klimaatsverandering en de invloed op zijn 'vakgebied' en zo een aanzienlijke som geld in de wacht slepen voor het 'wetenschappelijke' onderzoek vermits de titel van het 'onderzoek' maar voldoet aan de de volgende eis: 'De invloed van de klimaatsverandering op X'. De verkrachte pseudomodellen, welke verplicht MOETEN worden gebruikt samen met het feit dat CO2 concentraties stijgen, transformeren een niet bestaand CO2 gevaar in een enorme alarmbel. Doemscenario's ontspruiten aan de pen van de pseudowetenschapper die bijvoorbeeld het zeeniveau laat stijgen met 6 meter als bijvoorbeeld alle ijsbergen zouden smelten, om een voorbeeld te geven. Dat is de grootste 'wetenschappelijke' onzin die er ooit door academici is neergepend. Een ijsberg heeft een bepaalde hoeveelheid ijs boven water en de rest onder de waterspiegel. Als de ijsberg afdrijft naar warmer water, hetgeen dagelijks gebeurt, smelt het ijs, met als resultaat dat er aan het zeeniveau NIETS verandert omdat de soortgelijke massa van ijsbergen en de opwaartse stuwing in het water waarin ze drijven exact gelijk is en blijft indien ze smelten. Dit soort imbecielen zou beter een cursus fysica volgen, terwijl deze door het IPCC gesubsidieerde onzin WEL wordt gepubliceerd in bepaalde omgekochte tijdschriften natuurlijk. Geen wonder dat domme, niet voor zichzelf denkende activisten in het geweer schieten om op ons af denderende NIET bestaande natuurrampen te stoppen. Nu is het al zover gekomen dat je in deze materie GEEN eigen mening meer mag hebben. Het hersenspoelgehalte is zo ontzettend hoog geworden dat je niet alleen politiek incorrect bent als je deze materie naar de fabeltjeskrant verwijst, je zou nu zelfs in aanmerking komen voor een of andere psychiatrische ziekte als je niet meedeint met de massa als het gaat over CO2 en opwarming van de aarde. Het is werkelijk beangstigend hoe gemakkelijk het blijkt te zijn om gedachten van complete bevolkingen te controleren en manipuleren!

Ik zal u als afsluiting bewijs geven dat de natuur zichzelf volledig kan helen en ook bezig is dit te doen. Verder zal het duidelijk worden hoe het samenspel in de natuur is geschapen om afhankelijkheid van elkaar te scheppen. Fauna kan niet zonder flora en wel om deze eenvoudige reden. Iedereen en alles ademt. Alleen niet allemaal hetzelfde. Het groen om ons heen ademt CO2 in en zuurstof uit. Mensen en dieren ademen zuurstof (O2) in en CO2 uit. Deze eenvoudige kringloop heet koolzuurassimilatie. Er is altijd een balans geweest. Als er nu een disbalans aan het ontstaan is in de O2 CO2 verhoudingen, volgens sommige bankiers, dan ligt dat 1) niet aan vervuiling, 2) niet aan de 'opwarming' van de aarde MAAR aan het kappen van de vele bomen, bossen en wouden. Vergeet niet, wij en alle dieren ademen CO2 uit dat het groen om ons heen broodnodig heeft om te kunnen ademen waarbij zij hun afval O2 weer uitademen dat ons in staat stelt om te blijven leven.

Alleen IMBECIELEN en ONNOZELAARS maken zich druk om een verhoogd CO2 gehalte. Kooldioxide wordt door elke tuinier gebruikt in kassen om alles sneller te laten groeien. Ik zou me meer zorgen maken indien het O2 gehalte in de samenstelling van de lucht serieus aan het zakken zou zijn maar dat soort onzin krijgt zelfs de rijkste bankier op aarde niet aan de man gebracht zelfs als hij daar elke wetenschapper ter wereld en de ganse VN voor zou omkopen.

Vergeet niet dat we als mensen ook niet zonder CO2 kunnen. Het is even broodnodig als zuurstof. Dat is zelfs te zien in het bloed. Indien er sprake zou zijn van serieuze verschillen tussen O2 en CO2 zouden er al heel wat dieren en mensen spontaan zijn doodgevallen!

Ik heb een andere angst. Ik denk dat dit het voer is om AGENDA 21 uit te voeren. 90% van alle mensen op aarde VERNIETIGEN om de 'verhouding' zuurstof en koolzuurdioxide weer in 'balans' te brengen. Weet u wat alle 'GROENEN' en andere holmaatjes gaan zeggen als het zover is?

Ich habe es nicht gewusst!

Bijkomende informatie


Opwarming der aarde. De zoveelste bancaire/politieke oplichterij!

Grafieken IJsland met officiële NOAA ICE CORE data!

ANTI GROENE HOLMAATJES


Dieselgate blijkt HOLMAATJESGATE!