Natuurrecht is het enige recht waaraan moet voldaan worden. Alle andere verzonnen wetten zijn VRIJHEIDSBEROVINGEN ...

Natuurrecht

Het enige bestaande recht, teniet gedaan door het geschreven ‘Strafrecht’ wat na de Franse Revolutie is ontsproten aan de aristocratie en notabelen hun door macht benevelde breinen opgenomen in de Code Napoleon van 1808, hetgeen nog steeds de STRAFWET is in BANANENREPUBLIEK België

Tja, waar zal ik beginnen? Toch maar bij de hedendaagse wetverkrachters zoals de staat die wetten bij elkaar verzinnen om hun opdrachtgevers, kapitaal en industrie, tegemoet te komen en advocaten die daar dan weer iets op vinden om de ‘andere’ kant te dienen?

Feitelijk is natuurrecht vrij simpel. We kunnen de ECHTE NATUURRECHTEN vinden in de declaratie van de rechten van de man en burgers van 26 augustus 1789. Deze natuurrechten leggen ook rechten en plichten op aan publieke instituten, regeringen en politieke partijen. De ‘Universele Declaratie van de Mensenrechten’, ontsproten aan politici hun misdadige breinen in de Verenigde Naties, en aangenomen op 10 december 1948, legt helemaal geen plichten op aan de politiek en staatsinstellingen zodat deze verklaring geen lor waard is als het erop aan komt. Daarom worden landen regelmatig veroordeeld tot het overtreden van mensenrechten, en daar blijft het bij ondanks dat ze deze verklaring mee hebben ondertekend. Wettelijk is er geen kader om de VN mensenrechten hard te maken.
Een zoveelste dode mus om onze ‘vrijheid’ te handhaven. Vergeet niet dat de VN niets meer is dan een soort Europese Commissie waar allerlei addergebroed uitmaakt wat u mag betalen en hoe ze u een kloot, meestal financieel, of twee kunnen aftrekken! Vergeet ook niet alle (wettelijke) verzinsels uw vrijheden één voor één afnemen!
U bang maken voor terrorisme is zo'n hersenspinsel. Hoeveel terroristische aanslagen zijn er geweest en hoeveel slachtoffers zijn er werkelijk bij gevallen. Zet het om naar een ander begrip. u hebt 36.000 maal meer kans om aan een hartinfarct te sterven dan bij een terroristische aanval te worden betrokken! En daar levert u al uw PRIVACY en BURGERRECHTEN voor in?

Als we naar artikel 4 kijken dan moet helemaal anders worden geïnterpreteerd dan overal kan worden gevonden als verklarende uitleg op allerlei verschillende websites. Het is een voorbeeld van simplistische vrijheid en betekent werkelijk; niets doen wat anderen schaadt, dus vrij zijn in de zin ‘als de wet verder geen beperkingen oplegt.’ Dus de staat heeft het laatste woord over uw ‘vrijheid’ en dus op die manier HEBT U GEEN RECHT OP VRIJHEID! Vrijheid en de mate van persoonlijke vrijheid is een staatsgunst, daarom hebben ze ook een wet op Privacy verzonnen die vele grondrechten afnemen, allemaal om ons zogenaamd te beschermen tegen terroristen. Terroristen die zijn ontstaan met geld en andere middelen, gedoneerd door CIA en MOSSAD.

We moeten onderkennen dat veel natuurlijke rechten door de VN verklaring gewoon niet worden gehonoreerd. Anderen worden op een doodordinaire manier ontkend vanwege de wettelijke interpretatie: ‘hetgeen niet expliciet is vernoemd in een artikel kan men niet aanhalen als een mensenrecht’. En de restrictie is: ‘niets doen wat anderen zou kunnen schaden’. En wie denkt u dat dit uitmaakt. De staat natuurlijk! Of eigenlijk de criminele deelorganisaties van criminele organisatie De Staat, genaamd justitie en politie.

We gaan nu artikel 6 een keer bekijken. ‘De wet is de openlijke uitdrukking van de algemene wil.’ Terwijl artikel 3 zegt: ‘Het beginsel van de soevereiniteit ligt vooral in de natie als geheel. Geen lichaam [met inbegrip van de wetgever] noch een individuele instantie die niet uit de natie uitdrukkelijk voort komt, kan deze uitoefenen’. (Door dit artikel kan bijvoorbeeld iedereen recreatie drugs groeien en produceren maar dan wel alleen thuis en voor eigen gebruik. Ja, echt! We kennen 189 landen die deze in 2014 onderschreven conventie overtreden want deze conventie komt voort uit de farmaceutische industrie die feitelijk, samen met de banken, alle 189 regeringen en de VN in hun macht hebben.)

Although the protection of health and welfare might be considered the basic principles of the [United Nations] conventions [outlawing prohibited drugs], in practice the drug control system has resulted in human rights abuses across the globe. The treaties do not suggest that human rights principles should be infringed, but in the name of drug control fundamental rights (as established in the Universal Declaration on Human Rights) are being violated all over the world, including the right to life and to health, the right not to be subjected to torture or cruel treatment, the right to due process, the right to be free from discrimination, the economic, social and cultural rights of indigenous peoples, and children’s rights, among others.


De farmaceutische bedrijven willen de cannabis gelegaliseerd krijgen en kunnen uitbaten als een geneesmiddel. Indien het middel, via de apotheker, legaal goedkoper kan worden aangeboden dan op straat, dan hebben ze de miljarden markt in hun zak. Ineens zal dan het bezit of gebruik van marihuana niet langer strafbaar zijn, en we gaan dat meemaken in zeer korte tijd.

Daarna zal waarschijnlijk de rest van de kruiden volgen. Aanpassen met genetische manipulatie, want daarom is Monsanto gekocht door Bayer, en dan zullen ze de mensheid niet alleen met chemische troep maar ook met GMO kruiden vergiftigen. Gelukkig zijn er nog mensen die weten hoe echte kruiden eruit zien in de natuur. En wat blijkt, in de natuur groeit het vanzelf of het gerecht, de farmaceutische industrie EN de politiek dat nu goed vinden of niet!

U hoort te beseffen dat de zogenaamde ‘oorlog tegen drugs’ een ‘overtreding’ is wat betreft ondertekende VN conventies in 189 verschillende landen waaronder Nederland en België. Het gaat hier over de ‘UN Declaration of Human Rights’ en deze oorlog is één van de grootste misdaden tegen de mensheid van de staat tegen de burger. Maar als we dieper graven, dan zijn er zeker nog veel meer ‘overtredingen’ te vinden. Het Strafrecht is niet meer dan ondermijning van ons werkelijk natuurrecht. De ‘dikke’ nekken en ander gajes dat denkt dat ze op een andere manier stront maken dan het plebs bevecht zich via het civiel recht. Daarom vind je die klootzakken ook nooit in de gevangenis. Ze betalen gewoon een boete indien schuldig!

Geld en macht heeft het schijt aan het volk haar rechten

Als we natuurrechten uit 1789 bekijken springen artikel 16 en 17 in het oog.

Artikel 16: Een samenleving waarin de garantie van [deze] rechten van de mens niet is gewaarborgd, noch de scheiding der machten uiteengezet, heeft geen juridische Grondwet [basis].

Artikel 17: Eigendom [rechten] is onschendbaar en heilig. Men kan nooit het privé-gebruik van goederen verliezen, als er zich geen gewettigde openbare noodzakelijkheid voordoet, en onder de voorwaarde van een rechtvaardige vergoeding als een predicaat [op de rekening].

Maar ook artikel 7 bijvoorbeeld: Geen mens kan worden aangeklaagd, gearresteerd of in bewaring genomen, behalve onder omstandigheden bepaald door de wet, en volgens zijn vormen die voorgeschreven zijn gehouden. Degenen die bedelen, afluisteren, illegale verzending uitvoeren of anderen willekeurige illegale opdrachten laten uitvoeren moeten worden gestraft; maar iedere burger gedagvaard of in beslag genomen in het kader van de wet moet onmiddellijk gehoorzamen; [anders] maakt hij zich schuldig aan weerstand.

(Iedere burger: dat is dus ook ELKE POLITICUS)

En dat staat boven DIPLOMATIEKE ONSCHENDBAARHEID. Als je iemand diplomatiek onschendbaar maakt weet men van te voren dat deze mensen bandietenstreken uit(gaan)halen, of niet? Tenslotte zijn ze niet strafbaar zolang ze geen gevaar vormen voor de andere politieke leden van de onschendbare bandietenbende, toch?

Conclusie:

De regering bestaat uit een bende bandieten en doet denken aan een organisatie als DE MAFFIA!

Leger, belastingdienst en politie zijn de huurlingen, afpersers en moordenaars. Justitie zorgt voor het ‘wettelijke’ kader waarin deze huurlingen, afpersers en moordenaars kunnen opereren om ons te ondermijnen en alles af te nemen!

U moet heel goed weten dat alle wetten die door 'de staat' bij elkaar verzonnen zijn niet gevolgd moeten worden omdat deze NIET onder de wil van het volk vallen omdat ECHTE DEMOCRATIE niet bestaat! Al deze POLITIEKE KONTNEUKERS ZWEREN 'TROUW AAN DE KONING', niet aan HET VOLK!

We zijn een koninkrijk, GEEN DEMOCRATIE!

ZE VERNEUKEN ONS!