NIEMAND BLIJFT ACHTER!
We vechten voor iedereen!


Gebruik ook je gezond verstand als het om vaccinaties gaat

Posted by Etienne 14 februari, 2023

Kuur na mRNA vaxxinazis (dus ook NA het nieuwe griepvaxxin)!

Het probleem is niet dat mensen niet onderwezen zijn,
het feitelijke probleem is dat ze juist genoeg
onderwezen zijn om te geloven wat hen is verteld,
en HELEMAAL niet genoeg om alles in vraag te stellen.


Alle ouders willen het beste voor hun kinderen, en ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat we zo gezond en slim mogelijke kinderen moeten opvoeden. Kinderen zijn tenslotte onze toekomst, dus we zijn het hen en de mensheid verschuldigd om deze kwestie eerlijk en logisch te bekijken.

Voor mij zijn er een aantal dingen die ik zie gebeuren met de vaccinindustrie die mij sceptisch maken over hun producten, bedoelingen en competentie als het gaat om de menselijke gezondheid.

Hier zijn een paar rode vlaggen voor mij als het gaat om vaccins:

 1. Griepprikken bevatten meerdere neurotoxines in zeer hoge concentraties.
 2. Het griepvaccin bevat 25.000x meer kwik dan volgens de EPA veilig is in drinkwater.
 3. Griepprikken worden niet ondersteund door veiligheidstests of gegevens over de werkzaamheid.
 4. Patiënten worden niet geïnformeerd over de potentiële risico's van vaccins.
 5. Farmaceutische bedrijven die vaccins promoten hebben absolute juridische immuniteit tegen iedereen die beweert dat hun producten schade hebben veroorzaakt.
Het feit dat we de jongsten en meest kwetsbaren onder ons, onze kinderen, tientallen keren neurotoxische en kankerverwekkende chemicaliën inspuiten voordat ze 6 jaar oud zijn, is bijzonder verontrustend. Medische fraude is niet ongewoon, is het dan vergezocht om te suggereren dat we getuige zijn van een nieuwe fraude?

Als de overheid en de vaccinindustrie echt om onze gezondheid zouden geven, zouden vaccins dan niet natuurlijke onderdelen bevatten zoals vitamines, mineraalmengsels uit de oceaan, flavonoïden en andere plantenextracten waarvan bewezen is dat ze de immuniteit verhogen, in plaats van geïnfecteerd dierlijk en menselijk weefsel en zware vergiften als kwik, formaldehyde en aluminium?

De toenemende epidemie van autisme

De sterke toename van het aantal vaccins dat de afgelopen twee decennia aan kinderen is toegediend, staat in directe verhouding tot de toename van het aantal gevallen van autismespectrumstoornissen (ASS). Elke prik draagt bij tot een verhoogde accumulatie van gifstoffen in de hersenen van kinderen, waardoor wijdverspreide hersen- en lichamelijke schade ontstaat, die vaak als autisme wordt bestempeld en officieel gediagnosticeerd.

Vaccins werken samen met glyfosaatspray op voedsel

Iets anders waarvan men zich bewust moet zijn, zijn de negatieve synergetische effecten van deze chemicaliën in combinatie met genetisch gemodificeerd voedsel dat het actieve ingrediënt round-up bevat.

Studies hebben aangetoond dat glyfosaat elk van de 50 cytochroom P450 enzymen remt die verantwoordelijk zijn voor de ontgifting in het menselijk lichaam.

Voor mensen die het standaard westerse dieet eten, is het bijna onmogelijk om het eten van deze giffen die op GMO voedsel zijn gespoten te vermijden.
(EvR: 95% van alle soja is GMO. Daar ga je dan met al je 'gezonde' sojaproducten!)
Wanneer een persoon vaccins krijgt en vervolgens glyfosaat bevattende herbicide voeding consumeert, zal de uitscheiding van de chemicaliën uit zowel de vaccins als uit het voedsel worden geremd, waardoor de duur van hun schadelijke effecten wordt gemaximaliseerd en verlengd.

De Amish bijvoorbeeld kiezen niet voor vaccins en ontwikkelen zelden autisme

De Amish worden niet gevaccineerd en chronische degeneratieve ziekten die voorkomen bij gevaccineerde bevolkingsgroepen komen bijna niet voor.

Als je het autismecijfer in de Amish gemeenschap vergelijkt met het Amerikaanse nationale gemiddelde, kun je ongeveer 200 kinderen met autisme verwachten. Maar als je een reis maakt naar het hart van Pennsylvania Dutch country, zul je niet eens 6 Amish kinderen met autisme aantreffen.

Waarom niet? Omdat er tot nu toe slechts 3 gediagnosticeerde gevallen van autisme bij de Amish zijn, en één van die gevallen is bij een kind dat uit China werd geadopteerd. Een ander Amish kind met autisme werd gediagnosticeerd nadat het was ingeënt.

Laten we eens kijken naar enkele wereldwijde en Amerikaanse statistieken over autisme om meer te weten te komen over dit recente verschijnsel:
 1. Autisme treft wereldwijd meer dan 20 miljoen mensen
 2. Autisme komt vier tot vijf keer vaker voor bij jongens dan bij meisjes.
 3. Eén op elke 68 kinderen heeft een vorm van ASS in de VS.
 4. Autisme in de VS is sinds 2012 met 38% toegenomen.
 5. Onderzoekers zoals Dr. Stephanie Senoff van MIT hebben voorspeld dat het aantal gevallen van autisme in 2025 1 op 2 zal zijn in de VS.
 6. Deze piek in het aantal gevallen van autisme in de afgelopen twee decennia in de VS valt direct samen met de verhoging van het vaccinatieschema, in hoeveelheid en frequentie, die wordt afgedwongen door de CDC.
Vandaag krijgen kinderen in de VS een alarmerende 50 inentingen vóór de leeftijd van 7 jaar, waarvan vele verschillende combinaties bevatten van ziekten, kwik, formaldehyde, bekende neurotoxines zoals mononatriumglutamaat en aluminium.

Weet u hoe gevaarlijk kwik is en wanneer het een vergif is voor ons en de natuur?
 1. 2 ppb (deeltjes per miljard) in drinkwater
 2. => 200 ppb in afval wordt het giftig afval en moet ook zo worden behandeld
 3. 730 – 1.400 ppb is de limiet in vis (de vis valt niet onder GIFTIG afval, u mag het eten. Raar, niet?)
 4. 25.000 ppb in griepvaccins ‘losgelaten’ op baby’s (Dit is 125 maal zo hoog als in giftig afval en 12.500 maal zo hoog dan de toegestane concentratie die mag voorkomen in ons drinkwater!)
 5. 50.000 ppb gevonden in griepvaccins die worden gegeven aan kinderen, ouderen en zwangere vrouwen. (Dit is 250 maal zo hoog dan kwik in giftig afval of 25.000 maal zo hoog dan de toegestane concentratie die mag voorkomen in ons drinkwater!)
Griepprikken bevatten het hoogste kwikgehalte van alle prikken, tot 25.000 keer meer dan wat de instanties toestaan in drinkwater of in vis die als voedsel wordt verkocht. Weet u dat de eigen statistieken van het CDC hebben aangetoond dat kinderen die kwikhoudende vaccinaties krijgen (in de vorm van thimerosal) 27 keer meer kans hebben om autisme te ontwikkelen dan kinderen die geen prik krijgen?

Formaldehyde is een kankerverwekkende stof waarin lijkschouwers dode mensen dompelen om ervoor te zorgen dat hun lichaam niet vergaat. Wilt u dit echt in uzelf of uw kind spuiten?

Misschien bent u in de war waarom uw huisarts ondanks dit alles vaccins aanbeveelt en beweert dat ze veilig en effectief zijn. Helaas zijn artsen ook mensen en weten ze alleen wat ze geleerd hebben. Doe altijd uw eigen onderzoek, denk zelf na en kom tot uw eigen conclusies.

Zie ook deze link! Dan komt u erachter hoe het werkt in de farmaceutische wereld, geholpen door regeringen en hun 'gezondheidsinstituten'!

Om religieuze redenen weigeren de Amish alle vaccins

De Amish hebben geluk, want afzien van alle vaccins betekent dat ze drie zeer omstreden vaccins hebben vermeden die betrokken zijn bij de grootste medische doofpotaffaire in de geschiedenis: hepatitis B, HPV en de MMR.

Hier is de cole's notes versie van de Hep B vaccin cover-up:

De CDC beweerde dat thimerosal (50% kwik) was verwijderd uit de multi-dosis versie van het hepatitis B vaccin, maar ze logen.
Het kwetsbare centrale zenuwstelsel van de jonge Amish wordt gespaard voor de aanval van dit vluchtige gif dankzij de onwil van hun ouders om kritiekloos te geloven wat de autoriteiten hen vertellen. Als gevolg daarvan krijgen Amish kinderen zelden te maken met leerproblemen, en ook niet met veel voorkomende Westerse ziekten als kanker, hartkwalen en diabetes.

Natuurlijk zijn er een aantal factoren, zoals het eten van schoner voedsel dat niet gedrenkt is in giftige herbiciden die glyfosaat en andere stoffen bevatten, en in het algemeen vermijden zij farmaceutische geneesmiddelen. Waarom financiert de regering geen studie die de gezondheid van de Amish vergelijkt met die van niet-Amish?
Of, van gevaccineerden tegenover niet-gevaccineerden. Wat is het probleem om steeds maar weer zulke studies op de lange baan te schuiven?

Ondanks de realiteit die we om ons heen zien, en de vele rode vlaggen als het gaat om de veiligheid en werkzaamheid van vaccins, weigert de CDC/RIVM/EMA de vaccinindustrie te reguleren. Als gevolg daarvan wordt de gezondheid van onze kinderen en de kinderen van onze buren in de handen gelegd van een paar immorele mensen uit de bovenlaag van de samenleving.

Conclusie

Onze beste strategie om de waarheid over vaccins te vinden is het vergelijken van de gezondheid van groepen mensen die vaccins hebben gekregen met groepen mensen die dat niet hebben gedaan. De Amish zijn een lichtend voorbeeld van gezondheid en zij zijn bijna uitsluitend ongevaccineerd. Daarom is het duidelijk dat vaccins niet alleen mensen niet helpen, maar dat op basis van de lange lijst van ernstige bijwerkingen, waaronder hersenschade, autismespectrumstoornis (ASS), verlamming en overlijden, de bestaande vaccins die door de overheid en de bedrijven die ervan profiteren hard worden gepusht, over het geheel genomen veel meer kwaad dan goed doen.

Aangezien sommige van de krachtigste anti-kankerverwekkende stoffen, die in gewone voedingsmiddelen zoals sinaasappels of kokosnoten zitten, gemakkelijk worden opgenomen en beschikbaar zijn via de voeding, zouden vaccins, zelfs als we de allerbeste op voedingsstoffen gebaseerde vaccins zouden samenstellen, waarschijnlijk nog steeds niet nodig zijn.

Als je echt immuniteit wilt, is het een goed uitgangspunt om schoon voedsel te eten dat met het oog op maximale voeding is geproduceerd. Nog beter, maak het je doel om te ontsnappen aan het destructieve, giftige stadsleven en begin zoveel mogelijk van je eigen voedsel te verbouwen voor jezelf en je gezin.

Verklaring van Helsinki

De Verklaring van Helsinki is een verklaring die door de World Medical Association, een wereldwijde artsenorganisatie, is opgesteld in juni 1964 in Helsinki en die naderhand een aantal malen is aangepast.

In de verklaring worden richtlijnen en basisprincipes gegeven voor het verrichten van wetenschappelijk geneeskundig onderzoek op mensen en de omstandigheden waaronder deze zijn toegestaan.

In grote lijnen komt de verklaring erop neer dat het belang van de patiënt altijd voorop staat en zwaarder weegt dan het belang van het onderzoek, dat deelname strikt vrijwillig moet zijn en dat de arts steeds het belang van de patiënt voorop moet stellen en zo nodig de patiënt tegen zichzelf moet beschermen. Onderzoek is alleen toegestaan als de resultaten ook gepubliceerd worden en als de onderzoeksopzet wetenschappelijk verantwoord is, zodat de conclusies ook geldigheid hebben.

Het onderzoek is alleen toegestaan als het niet op een andere minder riskante of minder belastende manier kan worden verricht en als er niet al een betere behandeling of methode bekend is.

Of aan al deze voorwaarden voldaan wordt moet worden getoetst door commissies die zelf geen belang hebben bij het onderzoek.

DENK ER GOED AAN WAT BETREFT HET COVID VAKSIN:
Nog steeds heeft dit mRNA-vergif een VOORLOPIGE GOEDKEURING! En dat is alleen om het voor onderzoek te kunnen gebruiken op mensen. Deze voorlopige goedkeuring loopt pas af op 31 december 2023!

Vraagje:

Vindt iemand het nog verwonderlijk dat ik het overheidsapparaat met alle politici en ambtenaren die de gezondheidsorganisaties bemannen en met hen die de statistieken verkrachten wat betreft de OVERSTERFTE, voortkomend uit het nooit op mensen geteste mRNA vaccin, in mijn ogen gewoon CORRUPTE GENOCIDEPLEGERS zijn?

Hoe kan ik voor dit soort tuig nog ooit RESPECT opbrengen, laat staan HEBBEN!

Wie kan mijn simpel antropologisch onderzoekje MET BEWIJZEN tegenspreken? Vergeet niet dat ik ALLE bewijzen heb en ook alle ingrediënten in alle verschillende vaccins kan benoemen.

Het is gewoon een kwestie van een toxicoloog op te trommelen en hem te laten getuigen!

En MENEER DOKTOOR,
denk hier nog eens aan!

Grondbeginsel van de medische wetenschap:
“Het lichaam niet schaden.”
PRIMUM NON NOCERE