NIEMAND BLIJFT ACHTER!
We vechten voor iedereen!


Merkel klapte uit de school!

Posted by Etienne 24 januari, 2023

Kuur na mRNA vaxxinazis (dus ook NA het nieuwe griepvaxxin)!

Zij die vreedzame verandering onmogelijk maken,
maken gewelddadige verandering onvermijdelijk.

Terwijl het zogenaamde 'collectieve westen' (VS, NAVO, EU en G7) blijft volhouden dat de inval van Rusland in Oekraïne een daad van 'niet-uitgelokte agressie' was, ligt de werkelijkheid heel anders:
Rusland werd misleid om te geloven dat er een diplomatieke oplossing bestond voor het geweld dat was uitgebroken in de Donbass-regio in Oost-Oekraïne, in de nasleep van de door de VS gesteunde Maidan coup in Kiev in 2014.

In een interview enige tijd geleden met Der Spiegel, verwees Merkel naar het compromis van München van 1938. Zij vergeleek de keuzes die de voormalige Britse premier Neville Chamberlain moest maken ten aanzien van nazi-Duitsland met haar besluit om zich te verzetten tegen het Oekraïense lidmaatschap van de NAVO, toen de kwestie ter sprake kwam tijdens de NAVO-top van 2008 in Boekarest.

Door het NAVO-lidmaatschap uit te stellen, en later door aan te dringen op de Minsk-akkoorden, dacht Merkel dat zij Oekraïne de tijd gaf om een Russische aanval beter te weerstaan, net zoals Chamberlain dacht dat hij het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de tijd gaf om hun krachten te bundelen tegen Hitlers Duitsland.

De opmerkingen van Merkel komen overeen met de opmerkingen die de voormalige Oekraïense president Petro Porosjenko in juni maakte ten overstaan van verschillende westerse media.

"Ons doel," verklaarde Porosjenko, "was om eerst de dreiging te stoppen, of op zijn minst de oorlog uit te stellen - om een periode van acht jaar veilig te stellen om de economische groei te herstellen en krachtige strijdkrachten te creëren."
Porosjenko maakte duidelijk dat Oekraïne niet te goeder trouw aan de onderhandelingstafel was verschenen met betrekking tot de akkoorden van Minsk.
link naar de uitspraak van Porosjenko

Tot dit besef is Poetin eveneens gekomen. Tijdens een recente bijeenkomst met Russische vrouwen en moeders van Russische troepen die in Oekraïne vechten, waaronder enkele weduwen van gesneuvelde soldaten, erkende Poetin dat het een vergissing is geweest om in te stemmen met de akkoorden van Minsk, en dat het Donbass-probleem destijds met wapengeweld had moeten worden opgelost, vooral gezien het mandaat dat hij van de Russische Doema had gekregen om Russische strijdkrachten in 'Oekraïne' te gebruiken, niet alleen op de Krim.

Poetins laattijdige besef zou al diegenen in het westen, die uitgaan van de misvatting dat het Russisch-Oekraïense conflict op de een of andere manier middels onderhandelingen kan worden opgelost, moeten doen huiveren.

Geen enkele westerse diplomatieke gesprekspartner heeft ook maar een greintje integriteit aan de dag gelegd, in de zin van het betuigen van enige oprechte bereidheid tot een vreedzame oplossing voor het etnische geweld dat voortkwam uit de bloedige gebeurtenissen van de Maidan in februari 2014, waarbij een OVSE-gecertificeerde, democratisch gekozen Oekraïense president ten val werd gebracht.

Toen Russischtaligen in Donbass zich tegen de coup verzetten en die democratische verkiezing verdedigden, verklaarden zij zich onafhankelijk van Oekraïne. Het antwoord van het coup-regime in Kiev bestond uit het ontketenen van een acht jaar durende wrede militaire aanval tegen hen, waarbij tienduizenden burgers werden gedood. Poetin wachtte acht jaar om hun onafhankelijkheid te erkennen en lanceerde vervolgens in februari een grootschalige invasie van Donbass.

De fascistische drugsverslaafde oorlogsmisdadiger / genocidepleger Zelensky ligt niet goed bij de bevolking en ook niet bij zijn militairen!

Dit is een reportage van de burgers in Marioepol waarin ze vertellen hoe zij over hun verkozen president/CLOWN Zelensky denken!

Dit is een filmpje van Zelensky zijn militairen waarin ze hem met de dood bedreigen!

Volgens de Neurenbergakkoorden en de Genocide wetten zijn de mensen die oorlogsmisdadigers/genocideplegers helpen medeschuldig aan GENOCIDE en oorlogsmisdaden.
STRAF: DE KOGEL OF DE STROP!
Dat geldt voor alle politici in Europa en de VS!Daarvoor had Poetin gewacht in de hoop dat de Minsk-akkoorden, die door Duitsland en Frankrijk werden gegarandeerd en unaniem door de VN-Veiligheidsraad (inclusief de VS) werden onderschreven, de crisis zouden oplossen door Donbass autonomie te geven terwijl het deel zou blijven uitmaken van Oekraïne. Maar Kiev heeft de akkoorden nooit uitgevoerd en werd daartoe door het westen niet voldoende onder druk gezet. (EvR: Het westen had nooit de bedoeling om Oekraïne te pushen om de akkoorden uit te voeren.

De afzijdigheid van het westen, toen elke pijler van vermeende legitimiteit afbrokkelde - van de OVSE-waarnemers (waarvan sommigen, volgens Rusland, doelgerichte inlichtingen over Russische separatistische troepen aan het Oekraïense leger verstrekten); tot het Normandië Formaat, waarbij Duitsland en Frankrijk geconfigureerd waren om te verzekeren dat de Minsk-akkoorden zouden worden uitgevoerd; de Verenigde Staten, wier zelfverklaarde 'defensieve' militaire bijstand aan Oekraïne van 2015 tot 2022 weinig meer inhield dan een wolf in schaapskleren, onderstreepten allen de harde realiteit dat er nooit een vreedzame oplossing zou komen voor de kwesties die ten grondslag liggen aan het Russisch-Oekraïense conflict.

En die diplomatiek oplossing zal er ook nooit komen als het aan het westen ligt.

Het lijkt erop dat oorlog de oplossing was die het 'collectieve westen' zocht, en oorlog is de oplossing die Rusland vandaag de dag NIET UIT DE WEG ZAL GAAN NU DE DONBASS EN DE KRIM RUSSISCH GRONDGEBIED ZIJN. De escalatie van de vele raketaanvallen door Rusland op elektriciteitscentrales, kazernes en militaire opslagplaatsen voor munitie en materiaal heeft Zelensky te danken aan het (proberen) opblazen van de Krimbrug.

Wie wind zaait, zal storm oogsten.

Bij nader inzien had Merkel geen ongelijk toen ze München 1938 aanhaalde als antecedent voor de huidige situatie in Oekraïne. Het enige verschil is dat het hier niet ging om nobele Duitsers die de wrede Russen wilden tegenhouden, maar om achterbakse Duitsers (en andere westerlingen) die goedgelovige Russen wilden misleiden.

Dit zal niet goed aflopen voor Duitsland, Oekraïne of al diegenen die zich met de mantel der diplomatie bedekten, terwijl ze het zwaard achter hun rug uit het zicht hielden.


Geconsulteerde artikels:

Ritter over Merkel
Minsk akkoorden
Normandië Formaat
Merkel in Der Spiegel
Waar OVSE voor staat volgens de Belgische politieke beroepsleugenaars!