NIEMAND BLIJFT ACHTER!
We vechten voor iedereen!

Gelukkig houdt Poetin het hoofd koel!

Posted by Etienne 14 december, 2022

Krankzinnige energieprijzen,
torenhoge inflatie,
onbetaalbare boodschappen,
wachtlijsten in de zorg,
miljarden naar stikstofonzin,
boeren weggepest,
tsunami aan asielzoekers,
voortdurend Marokkanengeweld,
belachelijke slavernij excuses,
en zojuist ontsnapt aan een kernoorlog!

De drone-aanvallen van vorige week op Russische militaire bases betekenen een ernstige escalatie in de proxy-oorlog van Washington tegen Rusland. Een van de aanvallen betrof een vliegveld dat zich op minder dan 200 mijl van Moskou bevindt. Het incident heeft uiteraard de Russische president Vladimir Poetin geschokt, die een spoedvergadering van zijn Veiligheidsraad bijeenriep om de mogelijkheden voor vergeldingsaanvallen te onderzoeken.
Het lijdt geen twijfel dat de Russische top de aanbeveling deed om als vergelding raketaanvallen uit te voeren buiten de grenzen van Oekraïne. Gelukkig behielden koelere hoofden de overhand en bleef het leger bij zijn huidige strategie van het vernietigen van kritieke infrastructuur in steden in het hele land. De aanvallen hierna op het kwetsbare Oekraïense elektriciteitsnet zijn de essentiële voorbereiding op de lancering van een alom verwacht winteroffensief, schrijft Mike Whitney.

Hier is meer uit een artikel op de World Socialist Web Site:

De drone-aanval van gisteren op een vliegveld in Koersk markeert een belangrijke escalatie in de oorlog van de NAVO tegen Rusland….
De locatie van de aanvallen en de uitvoering ervan wijzen opnieuw op de directe betrokkenheid van de Verenigde Staten….
Het bombarderen van de Nord Stream-pijpleidingen…
De explosies in de marinehaven van Sevastopol op 29 oktober
(en) de explosies op 15 november in een Pools boerendorp waarbij twee burgers omkwamen….
Elk van deze acties riekt naar heimelijke betrokkenheid van de VS en de NAVO, de een nog roekelozer en potentieel gevaarlijker dan de ander….
Er tekent zich een patroon af, waarbij de VS en de NAVO Rusland blijven opjagen om te testen hoe ver zij kunnen gaan zonder een reactie van het Poetin-regime uit te lokken….
De meedogenloze en roekeloze escalatie van de oorlog door de Verenigde Staten brengt het risico met zich mee dat de Russische regering reageert met een grote eigen escalatie, met mogelijk catastrofale gevolgen.”
( “Drone attacks on Russian airbases: A major escalation in the war authored in Washington“, Chris Marsden, World Socialist Web Site)
Enkele uren na de derde aanslag legde staatssecretaris Anthony Blinken een verklaring af waarin hij elke verantwoordelijkheid voor het incident ontkende. Hij zei:

“Wij hebben de Oekraïners niet aangemoedigd of in staat gesteld om in Rusland toe te slaan.” Het is niet verrassend dat Blinken’s ontkenning ver achterbleef bij een formele afwijzing van de aanval zelf, zoals men had kunnen verwachten. Meer in het bijzonder lijkt het erop dat de VS direct betrokken waren, aangezien “zowel NAVO- als Russische waarnemers (beweren) dat Amerikaanse satellieten betrokken waren bij aanvallen op Russische bases.”

Dit is wat ze vonden:
Meerdere militaire bronnen in zowel NAVO-landen als Rusland ….. melden dat de gereviseerde Russische Tu-141 drones die Oekraïne op Russische luchtmachtbases lanceerde, Amerikaanse satelliet-GPS-gegevens downlinkten om hun doelen te raken.

De Russische verkenningsdrones uit de jaren zeventig zijn omgebouwd tot kruisraketten, voorzien van nieuwe geleidingssystemen en gestuurd door Amerikaanse satellieten, aldus de bronnen. Oekraïne is niet in staat om zelf raketten te sturen, voegden ze eraan toe.

Het Russische ministerie van Defensie identificeerde in een verklaring van 6 december een van de wapens als de Tu-141. Volgens Russische militaire bronnen identificeerden de Russen de Tu-141 aan de hand van fragmenten die werden teruggevonden nadat de raketten de Russische luchtmachtbases Dyagilevo hadden getroffen.

Als, in tegenstelling tot wat Blinken ontkent, de Verenigde Staten de raketaanval hebben geleid, dan moet Washington zich goed realiseren dat dit de NAVO-strijdkrachten aan de rand brengt van directe betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne en de regering Biden moet bereid zijn dat risico te lopen.” ( “Military sources: Ukraine missiles used US guidance“, Asia Times)

Dus, wat betekent deze nieuwe provocatie en hoe zal het het verloop van de oorlog beïnvloeden?

Wij denken dat Washington heeft gekozen voor een nieuwe tactische aanpak die we 'berekende roekeloosheid' zouden kunnen noemen, dat wil zeggen dat de VS zorgvuldig geplande aanvallen uitvoeren die eruit zien als impulsieve daden van agressie door hun proxy, Oekraïne. Het doel van deze aanvallen is Moskou uit te lokken tot een overreactie, dat wil zeggen vergeldingsaanvallen op doelen buiten Oekraïne. Dat kan dan weer gebruikt worden als rechtvaardiging voor de deelname van de NAVO aan het conflict, wat ogenschijnlijk het doel van Washington is.

Het lijkt er echter op dat Poetin en zijn adviseurs de verleiding hebben weerstaan om de oorlog uit te breiden tot buiten de huidige gevechtszone.

Als reactie op de pogingen van Kiev om het werk van de Russische luchtvaart te verstoren, lanceerden Russische troepen opnieuw een massale aanval op militaire en energiefaciliteiten in heel Oekraïne. Het Russische ministerie van Defensie beweerde dat alle 17 doelen in Oekraïne waren getroffen. In meer dan 10 regio’s van het land werden explosies gemeld.

De aanvallen op infrastructuurfaciliteiten leidden tot een nieuwe ineenstorting van het hele energiesysteem van Oekraïne. Door de onbalans in het systeem rolt er nog steeds een golf van noodstroomonderbrekingen over het land…

Het gebrek aan elektriciteit, water en communicatie in het hele land gaat gepaard met luide verklaringen uit Kiev dat de Oekraïense luchtverdediging naar verluidt met succes bijna alle Russische raketten heeft onderschept.” ( “Kiev plays dangerous games with Russian long-range aviation”, Southfront)
Met andere woorden, Poetin heeft zich niet laten verleiden tot de door Washington gewenste escalatie, maar dat betekent niet dat hij geen extra reservisten zal oproepen om territoriale verdedigingseenheden te vormen in meerdere gebieden langs Ruslands westflank. Wij denken van wel. Moskou kan de dreiging van toekomstige aanvallen of invallen op eigen grondgebied niet langer negeren. Het moet zijn mankracht vergroten en zich op het ergste voorbereiden. Geleidelijk aan gaat Rusland over tot een volledige mobilisatie in oorlogstijd.

Wat vooral interessant is aan deze nieuwe escalatie, is dat het in tegenspraak is met de oorspronkelijke toezegging van de regering om te voorkomen dat het conflict zich uitbreidt tot buiten de grenzen van Oekraïne.

De Verenigde Staten, die een oorlog hebben uitgelokt die tienduizenden Oekraïners het leven heeft gekost, hebben niet alleen de 'rode lijnen' van Rusland overschreden, maar ook die van zichzelf. In mei publiceerde Biden een opiniestuk in de New York Times getiteld 'Wat Amerika wel en niet zal doen in Oekraïne', waarin hij stelde dat 'we Oekraïne niet aanmoedigen of in staat stellen buiten zijn grenzen toe te slaan'. Maar Washington heeft precies dat gedaan, door doelwitinformatie, wapens en logistieke steun te geven die Oekraïne in staat hebben gesteld diep op Russisch grondgebied aan te vallen.” (WSWS)
De beloften van Washington betekenen niets. De acties van de VS worden uitsluitend geleid door eigenbelang en een onverzadigbare zucht naar macht. Dat betekent dat we in de toekomst soortgelijke provocaties kunnen verwachten als Washington de grenzen opzoekt in zijn poging Rusland in een grotere oorlog te betrekken die de regio waarschijnlijk zal overspoelen. Hier is meer van de WSWS:

Het bombarderen van de Nord Stream pijpleidingen…
De explosies in de marinehaven van Sevastopol op 29 oktober (en)
de explosies van 15 november in een Pools boerendorp waarbij twee burgers werden gedood….
Elk van deze acties riekt naar heimelijke betrokkenheid van de VS en de NAVO, de een nog roekelozer en potentieel gevaarlijker dan de ander….
De laatste aanvallen diep op Russisch grondgebied zouden georkestreerd kunnen zijn door delen van de Amerikaanse militaire, inlichtingen- en politieke elite…
hoe desastreus het resultaat van dergelijke pogingen ook kan zijn.” (World Socialist Web Site)
De analisten van de WSWS hebben nooit de fictie aanvaard dat de VS Oekraïne slechts bijstaat in zijn strijd tegen de Russische boogieman. Vanaf het begin hebben zij ingezien dat het conflict grotendeels een VS-verzinsel was, dat erop gericht was proxies te gebruiken om Rusland te verzwakken om zijn bredere geopolitieke doelstellingen te bereiken. Deze laatste aanvallen bevestigen dat de Verenigde Staten deze crisis met militair geweld willen oplossen. Dat betekent dat een onderhandelde oplossing niet alleen uit den boze is, maar ook wordt gezien als onverenigbaar met de strategische doelstellingen van Washington.

Zoals analist John Mearsheimer in een recent interview opmerkt, zijn er geen 'realistische opties' meer om de oorlog te beëindigen. De meningsverschillen zijn onoverbrugbaar, er is geen bereidheid tot compromissen en de VS zien militaire confrontatie als de oplossing.

Kortom: escalatie is in de nabije toekomst onvermijdelijk als de VS deze koers blijft varen

Poetin heeft daarentegen NOOIT en NERGENS ooit gezegd dat hij atoomwapens zou inzetten tijdens escalatie! Alleen een stelletje Amerikaanse en EU zelfmoordpolitici samen met de NAVO harakiri militairen sturen aan op een nooit door Rusland ter sprake gebracht nucleair conflict!

Dit is waar de VS/EU/VN/WEF al jarenlang op GEILEN!


Het versplinteren van Rusland zoals ze dat met zoveel landen hebben gedaan om hen de macht of kostbare bodemschatten te ontnemen!
Elk land dat verdeeld is in noord en zuid is door de VS aangepakt via de verdeel en heers strategie uitgedragen door een politieke- en mediapropaganda van leugens en bedrog! Ik denk dat Vietnam, Korea, Afghanistan, Irak en Libië mooie voorbeelden zijn om te begrijpen hoe VS,NAVO en VN landen aanpakken die niet naar de pijpen van rijk&machtig willen dansen!

Wellicht wordt het voor de EU en VS volkeren tijd om het voorbeeld van CHINA te volgen. Zelfs daar is de bevolking klaar met de politiek, lockdowns, sociale controle en militaire- idem politiedictatuur!

'Best' WEF-TUIG,
de maat is vol voordat jullie er erg in hebben, en dan? Vergeet dan ook politiebescherming!