NIEMAND BLIJFT ACHTER!
We vechten voor iedereen!

Vertrouw je op Trump of op Poetin!

Posted by Etienne 3 januari, 2023

Kuur na mRNA vaxxinazis (dus ook NA het nieuwe griepvaxxin)!

Als ze je kunnen verplichten een vaccin te nemen,
kunnen ze je ook verplichten je te laten steriliseren,
euthanasie te plegen of op verzoek een orgaan af te staan.
Als je lichamelijke integriteit geschonden kan worden door de overheid
dan kunnen ze alles met je doen.
Dan ben je feitelijk een slaaf.

Sinds 2020 roept de massa al dat Trump ons komt bevrijden. Dat er Q-forces bestaan en dat die communiceren met deze of gene met een Telegramkanaal. Sommigen roepen ook dat alle communicatie is geëncrypteerd en er maar enkelen zijn die dit kunnen ontcijferen.

ECHT?

Er is nu tweemaal aangetoond dat er in Amerika met de verkiezingen is gefraudeerd! Als Trump ECHT de ondergedoken president en dus de enige bevelhebber van de Amerikaans Troepen zou zijn, was Biden al lang het land uitgetrapt naar Oekraïne om daar berecht te worden!

Want dan had Het Leger van Amerika op eenzelfde manier gereageerd als in Brazilië. Een land volledig in expansie doet exact wat Amerika 2 jaar geleden al HAD moeten doen ipv 2 jaar zever ophangen en Q-spelletjes spelen!
Vele landen in de wereld schijten bagger van het Amerikaanse leger, behalve China en Rusland. Twee grootmachten die een verdrag met elkaar gesloten hebben. Tel daarbij Syrië die nu al strijders levert aan Rusland om Oekraïne van de kaart te vegen en je begrijpt dat de Amerikaanse onderdrukking van de wereld niets anders heeft opgebracht dan HAAT TEGEN Amerika en hun NAVO leger, verder gevuld met militairen uit door Amerika onderdrukte landen met regeringen die de ballen niet hebben massaal op te staan tegen hun imperialistische overheerser!

https://www.memri.org/reports/russian-tv-report-about-syrian-soldiers-volunteering-fight-alongside-russia-ukraine

Ruzie om beider betalingssystemen

Het westerse betalingssysteem heet SWIFT, dat van de BRICS+ landen heet BIC. Steeds meer landen willen vanonder het financiële juk van het westen ontsnappen. Rusland en China geven hen nu die macht! Ze kunnen zich aansluiten bij een betalingssysteem dat is geschoeid op goud waardoor er niet langer kan worden gesjoemeld met geld drukken zonder onderpand zoals het westen al eeuwen doet, afgedwongen door eens het grootste huurleger voor de bancaire maffia, de NAVO met het Amerikaanse leger als OPPERHUURLINGEN!


Het is een oude afbeelding. EU staten die zich eveneens hebben aangemeld, zijn Turkije, Italië en Duitsland.
Ja, u leest het goed! DUITSLAND!


Duitsland is al langer in twee fronten verdeeld! A wil iedereen afmaken en B wil zo snel als mogelijk de goede banden met Rusland herstellen. Daarom krijgen we ook zoveel tegenstrijdige berichten uit de ganse EU! In de grootste landen van de EU heb je de oppernazi die 'communiceert' via de pers, en de alternatieve opstand die communiceert via de alternatieve media!
Zo weten we dat Duitsland heeft gevraagd om 1) lid van de BRICS te worden, en 2) gas via Wit-Rusland, een alternatieve route, weer naar Duitsland te sturen.


Voor Nederland en België is dat helemaal niet noodzakelijk omdat ze maar een paar schamele procenten gas afnemen van Rusland, maar wel meedoen met de TEKORTHYPE om de energiebedrijven honderden procenten meer winsten te laten genereren die dan weer belast kunnen worden om ze daarna via Oekraïne wit te wassen en te laten verdwijnen in de diepe steekzakken van de wegkwijnende kabal die bijna geen geld meer hebben omdat de petrodollar zowat voor alles van het toneel is verdwenen. Vergeet niet, ook Saoedi Arabië heeft zich aangesloten bij de BRICS, en de dollar volledig afgestoten.

Het QATAR omkoopschandaal dat op dit moment de EU commissie en het EU parlement op zijn kop zet, is iets meer dan alleen zorgen dat de wereldkampioenschappen voetbal daar zouden worden gehouden!
De EU weet van ELLENDE niet meer waar ze anders hun gas nog vandaan moeten halen omdat steeds meer gas- en olielanden hun bedrijven de deuren sluiten voor het SWIFT-systeem. Ze willen niet langer betaald worden met het monopolygeld van Amerika / EU / VK / Japan!

ZO SIMPEL IS HET EIGENLIJK!


De westerse financiële kabal heeft dat wit gewassen geld uit Oekraïne nodig om alle mensen om te blijven omkopen die hier nu nog aan meedoen. Hoewel, we zien een duidelijke kentering. Vooral in Amerika is het duidelijk dat steeds meer corrupte politici en zogenaamde 'experts' met de billen bloot gaan. En ik weet bijna zeker dat dit niets met Trump en Musk te maken heeft. Beiden proberen de waarheid te kanaliseren om te voorkomen dat er een wereldrevolutie uitbreekt die ze zelfs nu niet langer tegen kunnen houden! Als we naar CHINA kijken, door SS SCHWAB het 'uitverkoren' volk genoemd vanwege hun gehoorzaamheid, is het meer dan duidelijk dat de hedendaagse 'heersers' en hun regerend crapuul zwaar aan het verliezen zijn!
Die paar miljoen euro/dollar die regeringen zo af en toe nog kunnen witwassen via de paar hersenspinsels die zijn overgebleven na het falen van de COVID moordpartijen, vallen in het niets met het bewust worden van de massa die ziet dat hun familie, vrienden en kennissen door diezelfde maffialeden van WEF/EU/WHO/VN massaal zijn afgemaakt of voor eeuwig buiten gevecht zijn gesteld.
Ja, het zijn oorlogstermen want we zijn verwikkeld in een oorlog tegen ALLE regerend TUIG!

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei:
"In deze nieuwe realiteit zal er niet één heerser zijn. Alle belangrijke staten met een beslissende invloed op de wereldeconomie en -politiek zullen tot afspraken moeten komen die de naleving van de grondbeginselen van het VN-Handvest waarborgen, waaronder het belangrijkste - de soevereine gelijkheid van staten."
link

De Chinese president Xi verklaarde zich bereid Rusland bij te staan op het gebied van veiligheid:
"In het licht van de enorme veranderingen van onze tijd op wereldschaal staan wij klaar met onze Russische collega's om een voorbeeld te stellen van een verantwoordelijke wereldmacht en een leidende rol te spelen om zo'n snel veranderende wereld op een pad van duurzame en positieve ontwikkeling te zetten."
link
Wat de dikke en rijke nekken bezighoudt, is Rusland verslaan voordat ze allemaal failliet zijn.

En wat denk je dat de schoteldoek van Rothschild en versleten dweil van Rockefeller, NAZI SOROS dan te zeggen heeft:

Tijdens de WEF-bijeenkomst (World Economic Forum) in Davos dit jaar, verklaarde George Soros:
"De beste en misschien enige manier om onze beschaving te behouden is om Poetin zo snel mogelijk te verslaan".
Onlangs zei de Amerikaanse stafchef Mark Milley:
"Als we in Oekraïne verliezen, zal de wereldorde die we 80 jaar geleden hebben gecreëerd, afbrokkelen".
Ze weten dat het lot van hun Imperium in deze oorlog wordt beslist.

Het Amerikaanse Imperium heeft een zenuwinzinking. Energiepijpleidingen van hun zogenaamde EU-bondgenoten opblazen, soevereine landen verhinderen om Russische functionarissen te ontmoeten, Turkije onder druk zetten wat betreft welke betalingssystemen hun banken mogen gebruiken, Algerije sancties opleggen voor het kopen van Russische wapens.

Met een tekort aan 'soft power', het enige dat het op zijn neerwaartse traject achterlaat en waarmee het aandacht kan krijgen, is de expliciete dreiging van geweld of andere strafmaatregelen.

Ik heb heel erg duidelijk stelling gekozen. De westerse politici kunnen wat mij betreft met al hun oplichtersbanken, Ponzifraude van de bankmaffia en hun NAVO-huurlingen de boom in!


Christelijke Beschaving is tanend

Leiders in het westen zijn werkelijk verdorven, en hun werk duwt werkelijk in de tegenovergestelde richting van het leven.

De huidige wereldwijde confrontatie vindt ook plaats op spiritueel/religieus gebied. Rusland is in oorlog met een antireligieuze westerse beschaving die zelf in oorlog is met God en probeert de fundamenten van spirituele en morele waarden omver te werpen:
God, de kerk, het gezin, het geslacht en de mens. De antichristelijke westerse 'woke' elites zijn uit op de vernietiging van het christelijke Rusland, een oorlog tegen het laatste christelijke bastion.

In het westen is dit al een feit. We zien het zelfs aan de zebrapaden die nodig aan een andere naam toe zijn! Want, de verkeerswet zegt duidelijk dat de zebrapaden WIT/ZWARTE strepen horen te hebben. Dus het zijn GEEN zebrapaden meer indien ze aan de LGBTQ+ shit voldoen. Dat zou tot zeer onaangename rechterlijke uitspraken kunnen leiden, als er iemand denkt zijn gelijk te kunnen halen als hij van zo'n onbepaalde oversteekplaats wordt gereden. De wet zou zo maar in iemands gezicht kunnen ontploffen door de infantiele houding van een ongekozen burgemeester die een 'wit voetje' wilde halen bij 'neef' Rutte of SS SCHWAB!
Poetin is vastbesloten de christelijke waarden in Rusland te verdedigen en houdt vol dat het zeer belangrijk is het christendom te verdedigen tegen de aantastende invloed van Antichristachtige ideeën waarbij mensen hun menselijke waardigheid wordt afgenomen.

Het Rusland van Poetin heeft de status van de onbetwiste leider van de 'alternatieve' wereld, in staat en, belangrijker nog, bereid om geweld te gebruiken waar het dat fundamenteel en belangrijk acht voor zijn eigen voortbestaan en dat van de fundamentele mensenrechten.

Metaforisch gesproken is de wereld één groot schoolplein met één grote slechte pestkop. Tot nu toe stond de meerderheid achter de pestkop, uit angst, lafheid of omdat ze zelf sadisten zijn. Slechts een paar stonden tegenover hem, maar zij waren grotendeels machteloos om de status quo te veranderen. Nu is er een nieuwkomer die het niet alleen tegen de bullebak heeft opgenomen, maar hem een blauw oog heeft geslagen. De bullebak weet dat hij deze nieuwkomer niet in een eerlijk gevecht aankan, dus roept hij zijn volgelingen op om de nieuwkomer te veroordelen en te verbannen.
Langzaam beginnen echter steeds meer 'bondgenoten' van de pestkop in te zien dat de pestkop bang en zwak is, en hen niet zal verdedigen als de nieuwkomer het ook tegen hen opneemt vanwege hun immorele en ruggengraatloze gedrag. Een voor een beginnen ze hun positie te heroverwegen.

Is Poetin zijn strijd tegen de psychopathische oligarchie pas begonnen?
Hun imperiale dreiging vormt een ernstig gevaar voor elk soeverein land (er zijn er niet veel meer over).

Zal Rusland vallen of wordt het het baken van de nieuwe Vrije Wereld? De komende maanden/jaren zullen het antwoord op die vraag ongetwijfeld aan iedereen onthullen.

EEN DING IS ZO ZEKER ALS EEN HELDERE WATERDRUPPEL:
Als Oekraïne valt is het gedaan met de machten die zich nu met allerlei balloze vazallen tegen Rusland hebben gekeerd!
Zie dan hoe snel ze bij de deur van Rusland zullen aankloppen om alles wat ze nu gesanctioneerd hebben weer ongedaan te maken.
Denken jullie echt dat diezelfde LANDVERRADERS, die niet allen ONS maar ook RUSLAND verraden hebben, ooit nog bij Rusland aan kunnen kloppen?

VERRADERS horen niet in ONZE wereld thuis!

Wat de financiële wereld betreft!

Dmitri Medvedev en Vladimir Poetin leerden elkaar kennen op de universiteit en zijn al die tijd loyale vrienden geweest.

Toen Poetin in 2008 constitutioneel geen derde termijn als president mocht aanvatten, hield Medvedev vier jaar lang zijn stoel warm.

Er werd gesproken over een tandemocratie want iedereen had wel zo’n beetje idee dat Medvedev en Poetin (die indertijd premier werd) samen het land bestuurden. Of dat het misschien toch Poetin was die achter de schermen aan de touwtjes trok.

Om maar te zeggen dat Medvedev een serieuze insider is.

Hij stuurde enkele dagen geleden zijn ‘voorspellingen’ voor 2023 de wereld in en dat levert toch weer een aantal interessante inzichten op in verband met de bedoelingen van de Russen.

Zo voorspelt hij de ineenstorting van Bretton Woods.

Ik wist meteen na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne dat de echte oorlog zich op de achtergrond afspeelt,
en draait rond de petrodollar.
Diezelfde PETRODOLLAR waarover de financiële wereld van de ROTHSCHILD maffia niet langer kan beschikken omdat het oliekartel zich eveneens bij de BRICS heeft aangesloten!