Wat de WEF MAFFIOSI uit DAVOS werkelijk in hun schild voeren

10 punten waaruit blijkt dat de rijken der aarde ons volledig willen onderwerpen via TOTALITAIRE CONTROLE!

Posted by Etienne 21 juni, 2022

Volgens de massamedia komen de mensen in Davos bijeen om te praten over onderwerpen als 'ongelijkheid, klimaatverandering en internationale samenwerking'.
Deze simplistische beschrijving lijkt op maat gemaakt om de gemiddelde burger te doen geeuwen van verveling. Maar de onderwerpen op het WEF gaan veel verder dan 'ongelijkheid'.

Door de jaren heen hebben mensen op het WEF een aantal zeer verontrustende dingen gezegd, die geen van alle de nodige media-aandacht hebben gekregen. Wanneer men de onderwerpen van het WEF op een rijtje zet, komt er een overkoepelend thema naar voren: De totale controle over de mensheid, gebruik makend van media, wetenschap en technologie, terwijl democratieën worden omgevormd tot een wereldregering.
Als dit klinkt als een vergezochte samenzweringstheorie, lees dan verder. Hier zijn de 10 meest dystopische dingen die op dit moment door het WEF worden gepusht. Deze lijst staat niet in een bepaalde volgorde omdat ze allemaal even gek zijn.

Doordringen in regeringen

Het minste wat men kan zeggen is dat Klaus Schwab, de oprichter en het hoofd van het WEF, geen fan is van democratie. In feite ziet hij het als een obstakel voor een volledig geglobaliseerde wereld.
In het WEF-rapport van 2010, getiteld "Global Redesign", stelt Schwab dat een geglobaliseerde wereld het best wordt beheerd door een "zelfgekozen coalitie van multinationals, regeringen (onder meer via het VN-systeem) en geselecteerde maatschappelijke organisaties (CSO's)".
Dit is precies het tegenovergestelde van een democratie.
Hij betoogde dat regeringen niet langer 'de overheersende actoren op het wereldtoneel' zijn en dat 'de tijd is gekomen voor een nieuw stakeholder-paradigma van internationaal bestuur'. Om die reden beschreef het Transnational Institute (TNI) het WEF als 'een stille mondiale staatsgreep' om het bestuur vast te leggen.
In 2017 gaf Schwab op de John F. Kennedy School of Government van Harvard onbeschaamd toe wat door de massamedia voortdurend wordt afgedaan als een 'complottheorie': Het WEF 'penetreert' regeringen over de hele wereld.
Head of the World Economic Forum Klaus Schwab at Harvard’s John F. Kennedy School of Government in 2017: “What we are very proud of, is that we penetrate the global cabinets of countries with our WEF Young Global Leaders… like Trudeau” pic.twitter.com/D6odR5mqI6 — Maajid أبو عمّار (@MaajidNawaz) January 25, 2022 Schwab zei letterlijk:
"Ik moet zeggen, als ik nu namen noem, zoals mevrouw (Angela) Merkel en zelfs Vladimir Poetin, enzovoort, zij zijn allemaal Young Global Leaders van het World Economic Forum geweest. Maar waar we nu heel trots op zijn, is de jonge generatie, zoals premier [Justin] Trudeau, de president van Argentinië en ga zo maar door.
We dringen door tot de kabinetten. Zo was ik gisteren op een receptie voor premier Trudeau en ik weet dat de helft van zijn kabinet, of zelfs meer dan de helft van zijn kabinet, eigenlijk Young Global Leaders van het World Economisch Forum zijn. (...) Het is waar in Argentinië en het is waar in Frankrijk, met de president - een Young Global Leader."
In deze voortreffelijke toespraak verklaarde Schwab onomwonden dat Angela Merkel van Duitsland, Vladimir Poetin van Rusland, Justin Trudeau van Canada en Emmanuel Macron van Frankrijk 'geprepareerd' werden door het WEF. Hij voegt er zelfs aan toe dat minstens de helft van Canada's kabinet bestaat uit vertegenwoordigers die verkocht zijn aan de agenda van het WEF. Dit is geen samenzweringstheorie. Dit is de absolute waarheid, bevestigd door het hoofd van het WEF zelf.

Controle over geesten met behulp van geluidsgolven

In 2018 was een van de gespreksonderwerpen op het WEF "Mind Control Using Sound Waves". Ik heb deze titel niet aangepast voor sensatiezucht, dat zijn precies de woorden die door het WEF zijn gebruikt.
Dit is de titel van een echt artikel dat op de officiële website van het WEF is gepubliceerd. Het werd om onduidelijke redenen verwijderd, maar het is nog steeds te bekijken in de webarchieven.
In het artikel wordt de technologie aangeprezen als een mogelijke behandeling voor de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer. Het artikel stelt echter ook dat 'het je kan genezen, verslaafd kan maken en je kan doden'. Het kan ook worden gebruikt om de geest van een persoon volledig te controleren, op afstand. In het artikel staat:

"Ik zie een dag komen waarop een wetenschapper in staat zal zijn te controleren wat iemand in zijn geestesoog ziet, door de juiste golven naar de juiste plaats in zijn hersenen te sturen. Ik denk dat de meeste bezwaren vergelijkbaar zullen zijn met de bezwaren die we nu horen tegen subliminale boodschappen in advertenties, alleen veel heftiger.
Deze technologie is niet zonder risico van misbruik. Het zou een revolutionaire gezondheidszorgtechnologie voor de zieken kunnen zijn, of een perfect controle-instrument waarmee de meedogenlozen de zwakken controleren.
Deze keer echter, zou de controle letterlijk zijn."

De conclusie van het artikel: Niemand kan wetenschappers ervan weerhouden deze technologie te ontwikkelen. Om misbruik te voorkomen zou het gereguleerd moeten worden door organisaties zoals ... het WEF. Dat komt goed uit, want sommige bedrijven die deze technologie ontwikkelen, maken deel uit van het WEF. Zie je waar dit heen gaat?

Pillen met microchips

Nogmaals, deze titel klinkt als een vergezochte samenzweringstheorie die handig is geformuleerd om sensatie op te wekken. Dat is het niet. Hier is een video van de bijeenkomst van het WEF in 2018 waarin Albert Bourla, de CEO van Pfizer, het heeft over pillen die microchips bevatten.


Bourla zegt:
"FDA keurde de eerste 'elektronische pil' goed, als ik het zo mag noemen. Het is in feite een biologische chip die in de tablet zit en die, zodra je de tablet inneemt en hij oplost in je maag, een signaal afgeeft dat je de tablet hebt ingenomen. Dus stel je de toepassingen van dat voor, de naleving. De verzekeringsmaatschappijen zouden weten dat de medicijnen die patiënten moeten nemen, ze ook nemen. Het is fascinerend wat er op dit gebied gebeurt." Is dit gebied werkelijk fascinerend? Of volkomen dystopisch? Zoals Bourla zelf zei: Stel je de naleving voor. Dit soort technologie kan gemakkelijk de deur openen naar allerlei snode toepassingen.
Sindsdien heeft COVID Pfizer in een voor een farmaceutisch bedrijf ongekende machtspositie gebracht.
Net als Pfizer gebruikt ook het WEF COVID om zijn agenda te bevorderen.

Lof voor massale lockdowns

In 2020 en 2021 werden steden over de hele wereld onderworpen aan massale en drastische lockdowns, die leidden tot banenverlies, zelfmoorden, overdoses drugs, isolement, geestelijke gezondheidsproblemen, huiselijk geweld, faillissementen en dakloosheid. Tijdens deze afschuwelijke periode konden kinderen maandenlang niet naar school en mochten ze in feite niet met andere kinderen omgaan. Een groot aantal kleine en middelgrote bedrijven werd vernietigd, terwijl grote ondernemingen het hoofd boven water hielden.
Ondanks dit alles kon het WEF zijn liefde voor drastische, levensvernietigende lockdowns niet verbergen. Het heeft zelfs een surrealistische video uitgebracht met de titel "Lockdowns are still improving cities around the world".
Hier is dit stukje complete waanzin.


In de video staat: "Lockdowns hebben de menselijke activiteit aanzienlijk verminderd ... wat heeft geleid tot de stilste periode op aarde in decennia," terwijl er dystopische beelden worden getoond van lege steden en vliegtuigen die aan de grond blijven hangen.
Volledig voorbijgaand aan het immense menselijke lijden dat door deze lockdowns wordt veroorzaakt, vond het WEF het allemaal de moeite waard omdat 'de koolstofemissies in 2020 met 7% waren gedaald'.
Toen dit voor het eerst werd gepost, leidde het tot hevige reacties. Dus verwijderde het WEF de video hierboven en plaatste deze tweet.


Zoals u kunt zien, bleef het WEF, ondanks het verwijderen van de video, lockdowns prijzen. Dat is omdat het WEF graag zou zien dat deze 'onderdanige' manier van leven permanent wordt.

'Werp een blik op de toekomst'

Te oordelen naar commentaren op YouTube en sociale media, hebben mensen een absolute hekel aan video's gemaakt door het WEF. Maar ze blijven komen. Omdat het hen niet kan schelen wat jij denkt. Ze willen gewoon hun zaadje van waanzin in je geest planten. In een video getiteld 'Hoe ons leven er binnenkort uit zou kunnen zien', nodigt het WEF kijkers uit om 'een blik in de toekomst te werpen'.
En het is LEKKER. Het draait er allemaal om, om het COVID-leven permanent te maken. Dat is tevens de reden waarom men nu (juni 2022) iedereen al begint warm te maken voor de komende lockdowns voorzien voor dit najaar en komende winter!

Zie deze onnozele TWEET van het WEF!
De video is gevuld met gemaskerde mensen en QR codes. Dit is de toekomst die ze willen. Het is een idiote film bestaande uit ergernis en waanzin. Dan pas besef je hoe onnozel en geestelijk ziek al deze mensen zijn, inclusief de WEF-idioten die ons zogenaamd regeren! Zij hebben vier jaar dit soort waanzinnige hersenspoeling moeten doormaken. Het kan niet dat ze nog normaal zijn! Ze hebben nood aan psychiatrische opvang!

Aandringen op de 'Great Reset'

Zoals hierboven gezegd, ziet het WEF de pandemie als een 'kans'. Het is niet alleen een kans om ons persoonlijk bestaan een nieuwe vorm te geven, maar ook om de hele wereldstructuur te herstructureren volgens de principes ervan.
Het WEF noemt het "de Great Reset".
Om deze Reset (die absoluut niemand wil) te promoten heeft het WEF een propagandavideo uitgebracht (hij voldoet echt aan de definitie van 'propaganda').
Hier is hij in al zijn krankzinnigheid.


Deze korte video slaagt erin een ongelooflijke hoeveelheid subversieve boodschappen te bevatten.
Het maakt zelfs "samenzweringstheorieën" belachelijk, terwijl het, verbazingwekkend genoeg, deze theorieën bevestigt.

Terwijl kapitalisme is gebaseerd op een zelfregulerend systeem van vraag en aanbod, wil de Great Reset de manier waarop bedrijven worden geëvalueerd opnieuw definiëren aan de hand van nieuwe parameters.
De belangrijkste: Naleving van de sociale en politieke agenda's van de elite.
Tegen het einde spreekt de verteller deze raadselachtige zin uit:

"En dat draait allemaal om de juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment."

Hoewel de video niet helemaal uitlegt wat deze zin in het echte leven betekent, zijn de implicaties nogal huiveringwekkend. In plaats van succesvolle individuen en bedrijven de kans te geven organisch te groeien, zou het systeem van de elite zich bemoeien met het 'krijgen van de juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment', in overeenstemming met zijn agenda. Met andere woorden, het systeem zou worden opgetuigd en naleving van een bredere agenda zou verplicht zijn in een nieuwe economie.
De video eindigt met een oproep aan de kijkers om mee te doen. Maar natuurlijk ben je niet echt uitgenodigd voor het WEF. In feite willen ze uw vrijheid van meningsuiting 'herijken'.

'Herijking van de vrijheid van meningsuiting'

Een gemakkelijke manier om wereldleiders te herkennen die door het WEF zijn opgeleid, is hun onophoudelijke geklaag tegen de vrijheid van meningsuiting.
Ze hebben er een absolute hekel aan en roepen voortdurend op tot censuur en strenge regulering van het internet.
Tijdens de bijeenkomst in Davos in 2022 verklaarde de Australische 'eSafety commissioner' Julie Inman Grant dat we een 'herijking van het vrije woord' nodig hebben.
Hier zie je haar wedijveren om te zorgen dat wij niet langer kunnen zeggen wat we te zeggen hebben! Denken ze nu werkelijk dat er geen andere manieren zijn om onze meningen te uiten.
Dat werd al gedaan toen de mensen nog niet eens konden lezen of schrijven!
De Indianen hadden rooksignalen!
Er is encryptie en je kunt ook brieven schrijven die geëncrypteerd zijn!
Grant zei:
"We bevinden ons op een plaats waar de polarisatie overal toeneemt en alles binair aanvoelt, terwijl dat niet nodig is. Ik denk dus dat we moeten nadenken over een herijking van een hele reeks mensenrechten die online spelen. Je weet wel, van vrijheid van meningsuiting tot de vrijheid om vrij te zijn van online geweld." Hier roept Grant in wezen op tot censuur. Ze vindt zelfs dat de vrijheid van meningsuiting als mensenrecht moet worden 'herijkt' met 'online geweld' als excuus. Er bestaat niet zoiets als 'online geweld'. Ze houden ervan om meningsuiting gelijk te stellen aan geweld. Het is een uiterst manipulatieve manier om China-achtige censuur te rechtvaardigen.
Vrije meningsuiting is in feite binair. Het bestaat of het bestaat niet. En zij willen duidelijk niet dat het bestaat.

Uw kleren volgen

Het WEF wil uw kleren controleren. En ze hebben er een video over gemaakt. Had ik al gezegd dat mensen WEF-video's absoluut haten?
Hier is er nog een die het bloed van de mensen doet koken.


Met het milieu als excuus (zoals gewoonlijk) kondigde het WEF de komst aan van kleding die is doorweven met 'digitale paspoorten' die te allen tijde kunnen worden getraceerd. Deze kleding, die (uiteraard) door Microsoft wordt gesteund, zal naar verluidt tegen 2025 de markt overspoelen.
Volgens het WEF zullen deze chips modemerken in staat stellen hun kleding door te verkopen. Ik heb geen idee hoe dat zou werken. In de video wordt zeker NIET vermeld dat deze technologie een geweldige manier zou zijn om mensen te volgen die hun smartphone hebben gedumpt.
Maar je smartphone dumpen zou wel eens ... onmogelijk kunnen worden.

Smartphones zullen tegen 2030 in je lichaam zitten

Tijdens de bijeenkomst in Davos in 2022 beweerde Nokia CEO Pekka Lundmark dat tegen 2030 'smartphones rechtstreeks in het lichaam zullen worden geïmplanteerd'.
Dit zou samenvallen met de komst van 6G-technologie, die naar verwachting tegen het einde van het decennium op de markt komt.


Deze site documenteert al jaren de onophoudelijke drang van de elite naar transhumanisme, de samensmelting van mens en machine. Ze proberen deze overgang te versnellen door dingen waar mensen niet zonder kunnen (zoals smartphones) beschikbaar te maken in transhumanistische vorm. Merk je hun griezelige gretigheid om dingen in onze lichamen te stoppen?

Je zult niets bezitten. And You'll Be Happy.

Dit is waarschijnlijk het meest dystopische moment in de geschiedenis van het WEF. In 2016 zei Ida Auken, een parlementslid in Denemarken:

"Welkom in 2030. Ik bezit niets, heb geen privacy, en het leven is nog nooit zo goed geweest."
Het WEF vond die quote zo mooi dat het erover tweette.

Het WEF heeft ook een video gemaakt (die iedereen absoluut haatte) met de titel '8 voorspellingen voor de wereld in 2030'.
Hier is een screenshot.
Een artikel op de website van het WEF legt uit:

"Ik bezit niets. Ik heb geen auto. Ik heb geen huis. Ik bezit geen apparaten of kleren," schrijft het Deense parlementslid Ida Auken. Winkelen is een verre herinnering in de stad van 2030, waarvan de inwoners schone energie hebben gekraakt en op afroep lenen wat ze nodig hebben. Het klinkt utopisch, tot ze vermeldt dat elke beweging van haar wordt gevolgd en dat buiten de stad grote groepen ontevredenen leven, het ultieme visioen van een in tweeën gespleten samenleving.
In deze dystopische toekomst, zijn er geen producten die je kunt bezitten. Alleen 'diensten' die worden gehuurd en geleverd met behulp van drones. Dit systeem zou alle mensen volledig afhankelijk maken van WEF-gestuurde bedrijven voor elke basisbehoefte.
Er zou absoluut geen autonomie zijn, geen vrijheid, en geen privacy.

En jij zult gelukkig zijn?