Boerenprotest escaleert ... ?

Nee, echt niet. Het nodeloze politiegeweld escaleert!

Posted by Etienne 6 juli, 2022

Inleiding

Ik heb wat filmpjes verzameld die op 4 en 5 juli zijn gemaakt.

Hieruit blijkt dat vele politieagenten geestelijk niet opgewassen zijn tegen hun taak! Ze zouden beter worden ontslagen omdat ze een serieus gevaar zijn voor het volk in het algemeen.

Enkele filmpjes zal ik vertonen. De andere filmpjes zullen dienen als bewijsmateriaal tegen politie, justitie en regering! Ze worden veilig opgeborgen.

We hebben ook de Internationale Politie Bonden benaderd met de Nederlandse politie problematiek vanwege het tomeloos geweld en gericht schieten op ongewapende mensen die als laatste redmiddel BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID in het geweer brengen om bij de Haagse Politiek, die al meer dan 2 jaar met een dikke granieten plaat voor de kop loopt, door te dringen!

  1. Filmpje 1: politie lokt zelf geweld uit!
  2. Filmpje 2: politie schiet gericht op boer die weg gaat!
  3. Filmpje 3: politie psychopaat die duidelijke geestelijk zijn vak niet aan kan!

Om iedereen die denkt dat de boeren en alle burgers die zich bij de boeren hebben aangesloten ongelijk hebben, wil ik als laatste een filmpje tonen waaruit blijkt dat de Haagse politiek, alle ministeries en hun ambtenaren werken voor een vreemde mogendheid.

Dat maakt hen allen onvervalste LANDVERRADERS.

Bekijk het filmpje en zie hoe ze worden aangenomen en op strategische plaatsen in de samenleving worden gedropt!

Iedereen is onnozel om achter deze omgekochte, corrupte bende politici te blijven aanlopen!

Je kunt geen woord geloven van deze LANDVERRADERS! Als hun lippen bewegen liegen ze al!Er wordt in het filmpje duidelijk gezegd dat ze:
'alle bevelen klakkeloos moeten opvolgen'!

Dat is genoeg om de ganse politieke kliek op te sluiten, alle ministeries te sluiten, alle ambtenaren onbezoldigd op non-actief te plaatsen en het Koningshuis volledig te ontmantelen en zonder dotaties te zetten!

Ze werken tenslotte allemaal voor het WEF van NAZIKLAAS SSCHWAB!

Die vent heeft een fascistische-nazistische bloedlijn en CV waar je niet al te blij van wordt als normale burger!

Opvallend is echter dat een 'neutraal' land zoals Zwitserland deze fascist blijft beschermen!

Staan niet alle ECHTE hoofdkantoren van VN, WHO, MOSSAD en CIA, om er enkelen te noemen, in Genève?