Open Brief aan politie en justitie

De grens is bereikt!
JULLIE moeten nu kiezen!
De FASCISTISCHE REGERING of HET VOLK!

Posted by Etienne 5 juli, 2022

Een waarschuwing aan politie en andere medewerkers van Justitie en inlichtingen.

Begrijp goed dat opdracht = opdracht sinds decennia al niet meer geldt. U bent zelf verantwoordelijk voor uw daden, u heeft immers rechten (zelfs de plicht) om een bevel te negeren als u gewetenswroeging heeft. Ook wanneer dit niet opgaat in uw beroepscultuur, weet dat karma echt bestaat en dat uw eigen hart met u meekijkt en dat u ooit met schaamte of met trots zult terugkijken op uw eigen beslissingen.

Realiseert u dat u strafbaar bent wanneer u zich inzet voor onrechtmatige handelingen. Het kan nooit rechtmatig zijn als de opdracht binnenkomt om vreedzaam protest, vreedzame demonstraties en burgerlijke ongehoorzaamheid (als laatste redmiddel binnen de democratie) te beëindigen met geweld en hiermee de stem van het volk te smoren.
Ook wanneer u bij wet terecht een demonstratie mag beëindigen is geweld alleen toegestaan als dit proportioneel en subsidiair is.

Politie Nederland heeft zich de afgelopen jaren keer op keer schuldig gemaakt aan disproportioneel geweld als reactie op democratische rechten van de burger. Het aantal keren dat demonstraties rechtmatig met geweld had mogen worden beëindigd was letterlijk 0 keer. De zeldzame keren dat door demonstranten wel geweld werd gebruikt was elke keer nog als reactie op disproportioneel politiegeweld. De keren dat er politiegeweld werd gebruikt op demonstraties was elke keer disproportioneel met het resultaat dat er steeds meer draagvlak kwam voor deze onwettige handelingen en de regering kon u keer op keer misbruiken voor hun eigen politieke agenda om kritiek in de kiem te smoren.

Nu hebben jullie een uitbreiding van wapens gekregen en een uitbreiding van uw mandaat om geweld te mogen gebruiken.

Waarom?


Omdat het niet gelukt is om de bevolking te onderdrukken. En de bevolking laat zich niet door middel van geweld de mond snoeren. Dus krijgt u meer wapens en meer bevoegdheden.

Diep in uw hart weet u dat uw regering de democratie te gronde richt als het recht van spreken bij de burger wordt ontnomen. Helemaal als dit recht wordt ontnomen door middel van geweld.

Werk niet langer mee aan verkeerde, illegale en onmenselijke opdrachten. Staakt uw werk, meldt u ziek en blijf thuis of zoek mensen op die u lief hebt om samen deze bijzondere dag mee door te maken. Ik beloof u dat het goed zal zijn voor uw hart en uw gemoed. Ik beloof u dat u geen spijt zult krijgen van uw beslissing. Want eens is het klaar.
Eens is de grens bereikt.
En de grens is nu bereikt!

Het is klaar nu.