De eed van Hippocrates onder de loep!

Wat heeft de arts NIET begrepen van zijn eed?

Posted by Etienne 11 juli, 2022

Dit is een artsen eed waarin de arts beloofd zich aan beroepsregels te houden (zoals het beroepsgeheim) nadat hij de opleiding tot basisarts heeft voltooid.
De eed komt uit het Oudgrieks rond 400 v Chr. toen de Griekse arts Hippocrates zijn leerlingen de belofte voor het eerst liet afleggen.

1. Ik zweer / beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan, zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
(waar zijn de artsen om ons onder het fascistisch juk van de regering uit te halen wiens HAUTAINE zever al meer dan 2 jaar op PROPAGANDA lijkt van en voor de petrochemische* industrie?)

* Petrochemische industrie is de WERKELIJKE benaming voor de 'farmaceutische' industrie! De naamsverandering is gekozen om de connectie met de olie en de kwakzalverij van de Rockefeller familie af te leiden!


2. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
(Als je toestemt met ontbladeringsmiddelen en mosterdgasderivaten als kankerbehandeling maar ook met euthanasie dan vind je het natuurlijk normaal dat mensen om hun dodelijke VERGIFSPUIT gaan, of niet?)

3. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
(Het belang van een patiënt kan alleen geëerbiedigd worden door een natuurarts of natuurgenezer. Alle chemie is namelijk vergif!)

4. Ik zal aan de patiënt geen schade doen.
(Bekijk dan de bijsluiters een keer van alle vergif dat u dagelijks voorschrijft!
Lees voor het woordje BIJVERSCHIJNSELEN het woord dat er WERKELIJK zou moeten staan! VERGIFTIGINGSVERSCHIJNSELEN!)


5. Ik luister en zal hem goed inlichten.
(Waarom zijn er dan zoveel mensen al dodelijk verwond en gedood door de COVID vergifspuit?)

6. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
(Hoe kan het dan dat er medische dossiers worden gebruikt voor vaccinatiepaspoorten en allerlei andere fascistische onzin?)

7. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.
(Voor mij bestaat geneeskunde NIET uit het voorschrijven van een recept uitgeschreven via een dogmatische procedure komend uit de farmaceutische industrie. Ook operaties zijn heel vaak niet nodig. 99% van alle operaties zijn nodeloos!
Een operatie is namelijk het wegsnijden van uw totale onkunde wat genezen betreft!)


8. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
(En, doet u daar ook iets aan? Ik kan namelijk KANKER TOTAAL genezen! Maar ik word wel mooi doodgezwegen daar Jan en alleman in uw vakgebied. Zo overtuigd zijn jullie van jullie gelijk OF jullie zitten via de orde zo ontzettend onder de duim!)

9. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
(Raar dat wij jullie na 2 en een 1/2 jaar COVIDLEUGENS nog steeds niet massaal hebben gehoord.
De samenleving is door jullie in de steek gelaten.
)

10. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.
(Door regeringen ziekenhuiscapaciteit af te laten breken?)

11. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
(U laat u gebruiken vanaf de eerste dag na uw eedaflegging. U handelt in procedures die regelrecht uit de farmaceutische industrie komen, en, hoeveel mensen hebt u daarmee al vermoord?)

12. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.
(Ik denk dat het beroep op de schop kan of gaat. Wat u momenteel doet als arts kan een robot of een computer ook!)

Dat beloof ik; Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

Wat ECHT GENEZEN BETREFT, en dat is TOTAAL, hebt u nog veel te leren!
Ondanks uw 8 tot 10 jarige universitaire opleiding, hebt u de ESSENTIE van uw beroep NOOIT geleerd!!