NIEMAND BLIJFT ACHTER!
We vechten voor iedereen!

Ze vaxxineerden, hierna gingen vele mensen dood of werden invalide en ze tonen nog steeds geen berouw

Posted by Etienne 9 januari, 2023

Kuur na mRNA vaxxinazis (dus ook NA het nieuwe griepvaxxin)!

Een samenleving
die nalaat haar kinderen te beschermen,
is gedoemd te verdwijnen!

Coronavaxxinatie zorgde voor een toename van 78 procent van het aantal sterfgevallen in de leeftijdsgroep 25-34 jaar,
een toename van 100 procent van het aantal sterfgevallen in de leeftijdsgroep 35-44 jaar
en een toename van 80 procent van het aantal sterfgevallen in de leeftijdsgroep 45-54 jaar.

De wereldwijde levensverzekeringsindustrie detecteerde de eerste signalen dat de bevolking sneller afsterft na de uitrol van het covid-19 vaxxin. In de eerste drie kwartalen van 2021 betaalde de levensverzekeringssector 5,5 miljard dollar uit, wat het totaal aan uitbetalingen (3,5 miljard dollar) voor heel 2020 in het niet doet vallen.
Aegon, dat twee derde van zijn activiteiten in de VS ontplooit,
Lees ook deze studie!

De artsen in alle westerse landen zijn hun burgers een verontschuldiging en een verklaring schuldig, en zelfs dan zullen ze de moderne geneeskunde wellicht niet kunnen redden. De artsen hebben hun beroep onteerd en te schande gemaakt. Zij vaardigden een coronavaccinatieschema uit dat nu onmiskenbaar resulteert in het vroegtijdig en op onnatuurlijke wijze overlijden van veel mensen. Tot op heden heeft geen enkele gevestigde beroepsgroep van artsen, of formele vereniging, of belangrijk tijdschrift, opgeroepen om het prikprogramma te stoppen.

Het gevaarsignaal is nu al bijna een jaar duidelijk. De mRNA-producten van Pfizer en Moderna stopten de overdracht van corona niet en veroorzaakten wijdverspreide schade, vooral in de beroepsbevolking tussen 25 en 64 jaar, die gedwongen werden de injecties te nemen om hun baan te behouden. Voor de hele bevolking stegen eind 2022 het aantal sterfgevallen door alle oorzaken en handicaps nog steeds.

De trend leek te beginnen met de onnatuurlijke dood van professionele atleten die dood neervielen op hun sportvelden.
Toen, begin 2022, meldden levensverzekeringsmaatschappijen dat de sterftecijfers van polishouders in dienst van bedrijven met verzekeringsregelingen met 40 procent stegen. De ongekende cijfers werden medio 2022 bevestigd door de Vereniging van Actuarissen - het professionele orgaan van mensen die daadwerkelijk de statistieken ontleden waarop de verzekeringsindustrie haar bedrijfsmodel baseert. In feite nam het aantal sterfgevallen ten aanzien van jongere leeftijdsgroepen drastisch toe!

De medische wereld kreeg deze alarmerende signalen kant en klaar aangeleverd, maar verbazingwekkend genoeg kwam er geen enkele waarschuwing aan het publiek. De artsen bleven aandringen op het nemen van de vaccins. De volksgezondheidsambtenaren (waaronder veel artsen) van alle instanties van het het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Diensten hielden informatie achter over de schade die werd aangericht en bleven advertenties voor het nemen van vaccinaties verspreiden, terwijl deze ambtenaren de binnenkomende verontrustende gegevens moeten hebben opgemerkt. Zelfs in najaar 2022 verscheen Kuipers nog op TV om reclame te maken voor de tweede booster!

Kortom, een beroepsgroep waarvan het publiek afhankelijk is ter bepaling van de werkelijkheid, heeft er alles aan gedaan om de werkelijkheid te verbergen en te verdraaien. De televisienetwerken en de kranten versterkten de vertekeningen om te voorkomen dat het volk zou begrijpen wat er met hen gebeurde in een gigantische wereldgezondheidscrisis. De sociale media, achter de schermen beheerd door inlichtingendiensten van de overheid, verscherpten zowel de informatieblokkade als hun eigen snode leugens.
De crisis was niet zozeer het gevolg van het niet bestaande coronavirus zelf, met een sterftecijfer van ruim onder de één procent van de geïnfecteerden; de crisis werd veroorzaakt door de veronderstelde remedie tegen het virus, de vaccins die aan de onwetende en verkeerd geïnformeerde burgers werden opgedrongen. Nederlandse universiteiten gaven eredoctoraten aan de ergste Belgische beroepsleugenaar, oplichter en massamoordenaar die op dit moment in de EU nog vrij rondloopt.

Buiten een kleine groepje afvallige artsen gingen de praktiserende artsen in de EU en Amerika blindelings en lafhartig mee met het vaxxinatieprogramma van de overheid. Huisartsen vertelden hun patiënten dat ze "honderd procent vertrouwen hadden in de vaccins" toen ze velen probeerden over te halen de prikken te nemen. (Ik weigerde resoluut en nog steeds.)
Hoe zit het met uw artsen? Vraagt u zich af wat ze geleerd hebben? Of dat ze überhaupt iets geleerd hebben?

En wat zullen ze nu gaan doen? Net doen alsof er niets aan de hand is? Doorgaan met demoniseren, in diskrediet brengen en straffen van die paar artsen die niet doen alsof? Vele dokters, werkend binnen een bedrijfsverband, zijn tevens hoofd gezondheid van een groepspraktijk. Ze hebben artsen en anderen ontslagen die weigerden de injecties te nemen die het bedrijf verplicht stelden. Ze hebben allen de eed van Hippocrates geschonden. De meesten zijn nog niet van middelbare leeftijd en hebben, naar men mag aannemen, nog vele werkjaren voor de boeg. De informatie over sterfgevallen door vaccins en handicaps zal alleen maar erger worden, en hun eigen gedrag rond de crisis zal er slechter uitzien, waarschijnlijk zelfs voor henzelf. Er zijn honderdduizenden artsen zoals deze. Tot op heden, begin 2023, bestaat er onder hen geen algemene beweging om hun handelwijzen uit te leggen of zich daarvoor te verontschuldigen. Wat zal er gebeuren?

Ik zal u vertellen wat er zal gebeuren: de geneeskunde zoals we die kenden zal instorten, samen met de meeste andere activiteiten in onze maatschappij. Afgezien van ethische overtredingen tegen het publiek in het enkele geval van de coronacrisis, hebben artsen en hun bestuurlijke medewerkers zich heimelijk overgegeven aan een bedrijfsmodel van afpersing, dat de medische praktijk al ernstig had beschadigd voordat corona ten tonele verscheen.

Onthoud:
een algemeen principe is dat organisaties en systemen vaak hun grootste omvang aannemen net voordat ze uitsterven of falen. Dat is precies wat we zien bij de samenvoeging van ziekenhuizen in de EU en VS. Als het de bedoeling was geweest om overbodigheden te verwijderen omwille van 'efficiëntie', dan hebben ze precies gedaan wat ecosystemen vernietigt. Hoe dan ook, het netto effect van al die ziekenhuisconsolidatie was dat de toegang tot gezondheidszorg voor de gemiddelde burger veel moeilijker werd en het enige voordeel was dat de bestuurders van de ziekenhuizen multimiljonair werden.


Toen kwam corona en zij dunden hun eigen personeel met vaccinatiemandaten uit. Nu kunnen veel ziekenhuizen nauwelijks functioneren, terwijl veel ziekenhuizen specifieke diensten moesten sluiten. Nogal wat ziekenhuizen gaan failliet, wat de consolidatie alleen maar voedt. Wanneer de dreigende financiële, bank- en verzekeringsproblemen later dit jaar toeslaan, zullen ziekenhuizen hun deuren sluiten. Ondertussen zullen nog veel meer mensen hun leven verliezen aan de rampzalige bijwerkingen van de vaccins. Het is nu al zo, tot overmaat van ramp, dat degenen die letsel door vaccins oplopen en hulp zoeken bij het medische systeem worden voorgelogen, verkeerd behandeld of genegeerd. Sommigen van hen zijn de artsen zelf en andere gezondheidswerkers, die op een harde manier met de werkelijkheid in aanraking komen.

Iets zal dit monster dat we 'gezondheidszorg' noemen vervangen. Misschien zal het zichzelf nog steeds beschouwen als geneeskunde, maar het zal op een veel kleinere schaal opereren, zonder veel van de dure en nogal miraculeuze hoogtechnologische tovenarij die gedurende de afgelopen periode is ontwikkeld, maar ook zonder veel gevaarlijke hoogtechnologische ingrepen, vooral farmaceutische, die werden gebruikt als bovennatuurlijk winstgevende inkomstenstromen, ondanks de nadelige gevolgen die ze veroorzaakten.

Zullen de artsen het vertrouwen van het publiek terugwinnen? Dat wordt een zware dobber voor ze. Ze zullen een lange weg te gaan hebben om ten eerste maar hun eigen eer en zelfrespect terug te krijgen. Een soort van oprechte en zeer zichtbare publieke daad van verontschuldiging en berouw zal eerst moeten plaatsvinden.

De artsen hebben zonde genoeg voltallig meegewerkt aan het TOTALE FAILLIET van hun beroep en de volledige gezondheidszorg.

Lees hieronder waar de artsenij NOG aan heeft meegewerkt. Op dit moment zijn vele artsen namelijk een dodelijk gevaar voor hun patiënten!

Als ze je kunnen verplichten een vaccin te nemen,
kunnen ze je ook verplichten je te laten steriliseren,
euthanasie te plegen of op verzoek een orgaan af te staan.
Als je lichamelijke integriteit geschonden kan worden door de overheid
dan kunnen ze alles met je doen.
Dan ben je feitelijk een slaaf.

Ik vertrouw op de wetenschap!
Maar,
chantage is geen wetenschap,
censuur is geen wetenschap,
fake data is geen wetenschap,
manipuleren van gegevens is geen wetenschap,
vervalste studies zijn geen wetenschap,
angstporno verspreiden is geen wetenschap!
VERTEL ME:
WAAR BLIJFT DE WETENSCHAP!


Waarom kunnen wij alle bewijzen WEL vinden en alle artsen die zich verschuilen achter hun clubjes, beroepsgroepen en verenigingen, NIET?