HET HEK IS VAN DE DAM

Virussen bestaan niet!
Nu krijgen de medische oplichters/virologen deze discussie NOOIT meer gestopt!

Posted by Etienne 28 juni, 2022

In mijn vorige artikel heb ik kunnen bewijzen dat iedereen is wijsgemaakt dat virussen bestaan. Echter, virussen bestaan niet.

Alle verhalen over virale besmettingen en dodelijke virussen zijn een broodje aap verhaal van medische wetenschappers die geen verstand van zaken hebben zoals artsen omdat ze uitsluitend een filmpje te zien krijgen tijdens hun opleiding tot arts.

Verder hebben we de oplichters/virologen die duidelijk geen verstand schijnen te hebben over het feit hoe ze volgens de zuivere wetenschappelijke standaard moeten bewijzen dat deze virussen WEL OF NIET bestaan!

Een groot mankement van deze 'virologen' is dat ze nalaten om een 'virus' compleet te isoleren en het daarna te gebruiken om dit geïsoleerde 'virus' in te brengen bij een gezonde persoon en zien of deze ziek wordt!

Nog nooit werd een gezonde persoon op deze manier besmet! NOOIT!

En, deze proeven zijn tussen 1900 en 1954 met duizenden tegelijk uitgevoerd. Toch het geld van Rockefeller won het van de 'wetenschap'!

In 1954 werd de Rockefellerstandaard de oplichtersstandaard voor de virologie! Deze standaard heeft voor de Rockefeller familie honderden miljarden opgebracht door mensen met zooi in te spuiten voor niet bestaande virussen.

Deze oplichterspraktijken gaan nog steeds door omdat 100 jaar later iedereen door verplicht onderwijs zo ontzettend gehersenspoeld is, dat ze alle vaccinaties vanzelfsprekend vinden en het in hun broek doen voor een COVID virus dat niet bestaat!
Er doemt echter een verschrikkelijk scenario op aan de horizon voor elke viroloog die stug vol blijft houden dat virussen bestaan en vaccinaties deze virussen bestrijden!

Als er geen virussen bestaan, dan hebben ze van meet af aan biowapens geproduceerd waarmee ze vele niet zieke kinderen en mensen hebben 'gevaccineerd'!
De term biowapen is gerechtigd om gebruikt worden omdat:
  1. virussen niet bestaan
  2. er chemische bestanddelen e.a. worden toegevoegd om mensen de illusie te geven dat de vaccinatie werkt
  3. sommige zoötoxines, embryonale bestanddelen en chemische toevoegingen kunnen bij daarvoor gevoelige mensen en kinderen onomkeerbare schade toebrengen, en de ergste complicatie die kan worden veroorzaakt is DE DOOD!
  4. Alle bestaande vaccins hebben doden veroorzaakt.
Doordat elk vaccin al doden heeft veroorzaakt mogen we gevoeglijk aannemen dat virologen uitsluitend onderzoek doen naar de manier om zo weinig mogelijk doden te veroorzaken om hun winkel draaiende te houden!

Deze gedachtegang kan echter volledig worden omgedraaid.
Dan krijg je de volgende zinspeling!

Als je weet wat dodelijk is in een vaccin, dan kun je deze kennis idem gebruiken om een vaccin te fabriceren waar een bepaald aantal mensen vanaf de eerste keer aan zal sterven.

Nu er al propaganda wordt gevoerd mensen op te roepen om voor een vierde keer in de rij te gaan staan, kunnen de vele doden alleen nog maar toenemen. En dat, terwijl er al bekend is om tegen of in het vroege voorjaar van 2023 een vijfde experimentele injectie te gaan halen

Zie de gegevens van 18 juni 2022 een keer?
Wilt u een door de staat veroorzaakt (ge)dood cijfer worden?Waarschuwing aan allen die meewerken om de COVID leugen in stand te houden!


Als je er voor zorgt dat mensen constant bang worden gehouden met griezelverhalen over een ronddwalend 'dodelijk' niet bestaand virus en je laat de daarvoor bestaande landelijke onderzoekscentra BEWUST de gegevens vervalsen om dan ook de media te gebruiken de nodige angstwekkende propaganda 24/7 de ether in te sturen, heb je als politieke beroepsleugenaars natuurlijk een klimaat geschapen waar iedere burger, die nauwelijks iets weet over vaccins en virussen, naïef vertrouwend op politiek, hun 'experts' en de media, in de rij gaat staan.
Al deze beschuldigingen, die heel erg gemakkelijk te bewijzen zijn, maken allen die hier aan hebben meegewerkt op zijn minst schuldig of medeplichtig aan oplichting, wetenschappelijke fraude, ophitsing, oorlogsmisdaden, genocide en/of massamoord, gezien de vele doden die het 'vaccin' samen met ALLE MAATREGELEN voor een nooit bestaand virus tot op dit moment al hebben veroorzaakt!

Wij, HET VOLK, vergeven en vergeten jullie niet!

Als jullie, politici, de oorlog verklaren aan Rusland, vergeet dan niet dat we in staat van oorlog zijn.
'HET VERZET' kan dan ook aan oorlogsrechtspraak doen!
Aangezien jullie al bijna 3 jaar oorlog voeren tegen het eigen volk is het geen probleem om dan een OORLOGSTRIBUNAAL al deze BEWIJZEN te bezorgen.
En dan zullen we zien wie er zullen overleven ....
Jullie als landverraders, of HET VOLK, als jullie veel grotere vijand dan POETIN!

Vergeet Poetin op dat moment!
Jullie zullen gepasseerd zijn voordat Poetin aan de Noordzee staat!

Sommige vrijheidsstrijders worden naar het leven gestaan!
Deze moedige ELKE DE KLERK van Amerika stond vanaf het eerste uur in de oppositie om alle leugens en propaganda wat betreft 'COVID-19' tegen te bespreken, mede de leugen bloot te leggen.

Nu strijdt ze voor haar leven. Een vliegtuigongeluk kostte haar bijna het leven!

We houden u op de hoogte!Met vereende krachten echter, hebben we wel het ECHTE VIRUS kunnen isoleren!