NIEMAND BLIJFT ACHTER!
We vechten voor iedereen!

Hoeveel onderzoeken zijn er nodig om uw vrienden en familie ervan te overtuigen dat de injecties hartspierontsteking veroorzaken?

Posted by Etienne 10 december, 2022

Indien er geen 'moderne' artsen bestonden
zouden we minder ziekten hebben
en langer leven

De kans is zeer groot dat als u dit artikel leest, u ofwel al overtuigd bent dat de Covid-19 'vaccins' ernstige gezondheidsrisico’s inhouden die toenemen naarmate er meer mensen worden geprikt, ofwel dat u dit artikel leest op aandringen van iemand die genoeg om u geeft om u de waarheid te laten horen. We krijgen deze waarheden alleen in incidentele stukjes en beetjes te horen van de bedrijfsmedia en een toenemend aantal dappere gezondheidswerkers die eindelijk aan hun geweten gehoorzamen, schrijft JD Rucker.

U zult de waarheid niet horen van Big Pharma of hun vele pionnen in de regering.

Twee jaar lang hebben we van 'marginale' wetenschappers (van wie velen zeer gerespecteerd waren in hun vakgebied voordat ze een zuur woord over de vaccins spraken) en alternatieve media zo hard mogelijk horen schreeuwen over de ondoeltreffendheid en de gezondheidsrisico’s van de prikken. Helaas luisterde de overgrote meerderheid van de mensen niet of haalde het nieuws niet uit de juiste bronnen. Maar er is nog steeds een geldige reden om deze kwestie onder de aandacht te brengen, want het blijkt dat hoe meer mensen een prik krijgen, hoe groter de kans is dat zij langdurige of zelfs dodelijke bijwerkingen ondervinden.

In de afgelopen maanden hebben we studie na studie gezien van gerespecteerde onderzoeksteams over de hele wereld die verklaren dat de prikken mensen schaden en vaak zelfs doden. Deze verhalen worden gewoonlijk genegeerd door de bedrijfsmedia, maar sommige van de populairste studies worden 'gefactcheckt' door niet-gekwalificeerde mensen om het werk van uiterst gekwalificeerde mensen te 'ontkrachten'.

Hoeveel studies zijn er nodig om 'normies' ervan te overtuigen dat ze moeten stoppen met prikken? Hopelijk is er maar één enorm belangrijk onderzoek voor nodig dat niet de aandacht krijgt die het verdient.
Dr. Joseph Mercola schreef erover in het onderstaande artikel, maar voordat u dat leest zijn er twee belangrijke dingen die u moet begrijpen.

Ten eerste is de houding van velen die niet zijn geprikt dat de 'gevaccineerden' verloren zielen zijn, dat het voor hen te laat is. Dit is ook wetenschappelijk gezien onjuist, omdat het tegenhouden van mensen om zich te laten boosteren de impact lijkt te verminderen. Daarom is het zaak dat wij met passie voorlichting blijven geven aan degenen die wij kunnen bereiken. Als je er met vijf mensen over praat, maar slechts één besluit te stoppen met het krijgen van boosters, is het de moeite waard.

Ten tweede zijn er meer aanwijzingen dat 'vaxx-shedding' plaatsvindt. Het is in ons eigen belang om de verspreiding van boosters te vertragen of te stoppen. Anders vervuilen degenen om ons heen misschien het bloed van de ongevaccineerden die regelmatig in hun buurt zijn.

Het onderstaande artikel van Dr. Mercola belicht wat volgens mij de meest overtuigende studie is met betrekking tot myocarditis. We moeten daar beginnen in plaats van vrienden en familie te bestoken met elke angstopwekkende bijwerking, omdat myocarditis een gemakkelijkere manier is om hun aandacht vast te houden. Ze zijn niet beïnvloed door berichten over ongekende sterfgevallen. Ze werden niet overgehaald door beroemde mensen die gezichtsverlamming ontwikkelden. Daarom heeft het bekendmaken van myocarditis het voordeel van langdurige aandacht. Degenen die u misschien hebben weggewuifd toen u hen de eerste keer vertelde dat er wereldwijd miljoenen mensen sterven door de injecties, luisteren misschien beter als u met hen praat over onderzoeken naar myocarditis.

Andere studies bevestigen myocarditis eveneens:

 • Een studie schatte de incidentie van myocarditis na COVID-19 injecties en vergeleek deze met verwachte percentages in British Columbia;
 • er werd een significant verhoogd risico op myocarditis gevonden na COVID-19 injecties.
 • Terwijl men binnen zeven dagen zeven gevallen van myocarditis zou verwachten, vond het onderzoek 99 gevallen bij degenen die de injecties hadden gekregen.
 • Binnen 21 dagen na de vaccinatie deden zich 141 gevallen van myocarditis voor. Het verwachte percentage was 20.
 • Dit komt neer op een myocarditispercentage van 1,37 per 100.000 COVID-19-doses, vergeleken met een verwacht percentage van 0,39 per 100.000 mensen die de injecties niet kregen.
 • Het percentage myocarditis na COVID-19-injecties was het hoogst bij mannen, mensen tussen 18 en 29 jaar, mensen die een Moderna COVID-19-injectie kregen en mensen die twee doses kregen.
 • Het percentage myocarditis onder mannen van 18 tot 29 jaar die een COVID-19-prik van Moderna kregen, was 22,9 per 100.000.
God geneneest en de arts strijkt het geld op!
Weer een ander onderzoek heeft aangetoond dat mensen die een COVID-19 injectie krijgen een verhoogd risico lopen op myocarditis, oftewel een ontsteking van de hartspier.1 Met symptomen die lijken op een hartaanval, waaronder pijn op de borst, kortademigheid, abnormale hartslag en vermoeidheid,2 is myocarditis niet iets waar jonge, gezonde volwassenen doorgaans mee te maken krijgen.

Maar al snel nadat mRNA-prikken voor SARS-CoV-2 wijdverspreid werden, kwamen er meldingen van myocarditis, inclusief plotselinge dood, binnen.3 In Canada hadden in september 2022 meer dan 32 miljoen mensen COVID-19 prikken gekregen.4
“De gegevens van het prelicentieonderzoek wezen niet op een risico van myocarditis na vaccinatie,” schreven onderzoekers van het British Columbia Centre for Disease Control in het Canadian Medical Association Journal (CMAJ). Echter:5

“Postmarketingstudies hebben een verband gesuggereerd tussen mRNA SARS-CoV-2 vaccins (BNT162b2 [Pfizer-BioNTech] en mRNA-1273 [Moderna]) en myocarditis, naast andere bijwerkingen na immunisatie, waardoor bezorgdheid is ontstaan over de veiligheid van mRNA-vaccins, vooral bij jongere populaties.”
Dit vormde de aanleiding voor het onderhavige onderzoek, waarin de incidentie van myocarditis na COVID-19-injecties werd geschat en vergeleken met de verwachte percentages in British Columbia. Er werd een significant verhoogd risico op myocarditis gevonden na COVID-19-injecties.

Een COVID-19-injectie verhoogt het risico op myocarditis

De studie gebruikte gegevens van de BC COVID-19 Cohort studie, die meer dan 10,2 miljoen doses mRNA COVID-19 injecties omvatte, gegeven aan mensen van 12 jaar en ouder. Gevallen van myocarditis die zeven tot 21 dagen na de injecties optraden en ziekenhuisopname vereisten, werden onderzocht. Terwijl men binnen zeven dagen zeven gevallen van myocarditis zou verwachten, vond het onderzoek 99 gevallen bij degenen die de injecties hadden gekregen.

Binnen 21 dagen na de vaccinatie traden 141 gevallen van myocarditis op. Het verwachte aantal was 20. Dit kwam neer op een myocarditispercentage van 1,37 per 100.000 COVID-19-doses, vergeleken met een verwacht percentage van 0,39 per 100.000 mensen die de injecties niet kregen.6 Het percentage myocarditis na COVID-19-injecties was het hoogst bij:7

 • Mannen

 • Personen in de leeftijd van 18 tot 29 jaar

 • Mensen die een Moderna COVID-19 injectie kregen

 • Mensen die twee doses kregen

 • Het percentage myocarditis onder mannen van 18 tot 29 jaar die een COVID-19-injectie van Moderna kregen, was 22,9 per 100.000.8

 • De onderzoekers concludeerden:9

“In dit onderzoek vonden we hogere waargenomen percentages myocarditis na ontvangst van mRNA-vaccins dan verwacht … We zagen een hoger percentage myocarditis bij mannen in de leeftijd van 18-29 jaar na ontvangst van de tweede dosis mRNA-1273 (Moderna) vaccin in vergelijking met degenen die BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) kregen …
Vergelijkingen van waargenomen met verwachte percentages bevestigden ook deze bevindingen, met de hoogste waargenomen/verwachte ratio’s bij mannen van 18-29 jaar na de tweede dosis van het mRNA-1273-vaccin.”

Myocarditis verband met COVID-19 prikken keer op keer bevestigd

Er bestaan veel casusrapporten over myocarditis na COVID-19-prikken, maar ze worden nog steeds als veilig en effectief aanbevolen in de VS. Het Journal of Cardiology Cases beschreef het geval van een 23-jarige man die verder gezond was en die drie dagen lang pijn op de borst had na het ontvangen van de tweede dosis COVID-19-prik van Pfizer.

Myocarditis werd bevestigd via MRI en andere medische tests, en hij kreeg de diagnose 'acute myocarditis na COVID-19 vaccinatie'.10 In een ander voorbeeld bekeken onderzoekers negen case series en 15 casusrapporten van 74 patiënten met myocarditis na mRNA COVID-19 injecties. Ook hier waren de meeste patiënten (94,6%) mannelijk en jong, met een mediane leeftijd van 17,6 jaar.11

In een casusrapport van september-oktober 2021 met literatuuroverzicht werd geconcludeerd dat “de uitkomsten van dit case scenario myocarditis bevestigen als waarschijnlijke complicatie van COVID-19 vaccins.”12 Een andere studie uit Israël beschreef myocarditis na de COVID-19 jab van Pfizer bij zes mannelijke patiënten met een mediane leeftijd van 23 jaar.13

Een soortgelijke studie, gepubliceerd in Pediatrics, meldde zeven gevallen van acute myocarditis of myopericarditis bij verder gezonde adolescente mannen. Elk van hen had pijn op de borst gekregen binnen vier dagen na ontvangst van de tweede dosis COVID-19 jab van Pfizer.14

In JAMA Cardiology gepubliceerde gegevens van artsen van de marine, het leger en de luchtmacht toonden ook een hoger dan verwacht percentage myocarditis aan bij Amerikaanse militairen die een COVID-19 prik kregen.15

En uit een case-control studie uit Israël16 bleek dat de Pfizer COVID-19 prik in verband wordt gebracht met een driemaal verhoogd risico op myocarditis,17 waardoor de aandoening 1 tot 5 keer per 100.000 personen voorkomt.18 Er werden ook andere verhoogde risico’s vastgesteld na de COVID prik, waaronder lymfadenopathie (gezwollen lymfeklieren), appendicitis en herpes zoster infectie.19

CDC, FDA erkennen risico op myocarditis

De U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erkent dat COVID-19 injecties in verband worden gebracht met een verhoogd risico op myocarditis, door te stellen:20

“In april 2021 werden in de Verenigde Staten verhoogde gevallen van myocarditis en pericarditis gemeld na mRNA COVID-19-vaccinatie (Pfizer-BioNTech en Moderna). Gegevens uit meerdere onderzoeken tonen een zeldzaam risico op myocarditis en/of pericarditis na ontvangst van mRNA COVID-19-vaccins.
Deze zeldzame gevallen van myocarditis of pericarditis kwamen het vaakst voor bij adolescente en jongvolwassen mannen van 16 jaar en ouder, binnen 7 dagen na ontvangst van de tweede dosis van een mRNA COVID-19-vaccin (Pfizer-BioNTech en Moderna).”
Het CDC onderzoekt nu de langetermijneffecten van myocarditis na COVID-19-prikken en neemt contact op met mensen die pijn op de borst, kortademigheid en het gevoel hebben een snel kloppend, fladderend of bonzend hart te hebben na een COVID-19-prik. Om te voldoen aan de gevalsdefinitie van de CDC van myocarditis na een COVID-19-injectie, moet u ook 'medische tests ondergaan die de diagnose myocarditis ondersteunen en andere oorzaken uitsluiten'.21

Ondanks het risico adviseert de CDC echter nog steeds kinderen van 12 jaar en ouder om de prik te krijgen, en de Amerikaanse Food and Drug Administration verleende 23 augustus 2021 volledige goedkeuring aan de COVID-19 mRNA-injectie van Pfizer, die nu wordt verkocht onder de merknaam Comirnaty, voor mensen van 16 jaar en ouder.22

De FDA vermeldt wel myocarditis in de voorschrijfinformatie voor COVID-19 injecties,23 en in haar goedkeuringsbrief voor Comirnaty beval de FDA Pfizer om onderzoek te doen naar het risico van ontsteking in en rond het hart, omdat vrijwillige rapportagemechanismen ontoereikend zijn.24

De FDA aanvaardde het door Pfizer voorgestelde tijdschema voor het post-goedkeuringsonderzoek om de incidentie van ontstekingen in en rond het hart te evalueren, dat de indiening van een tussentijds rapport eind oktober 2023, een voltooiingsdatum van het onderzoek op 30 juni 2025 en de indiening van een eindrapport op 31 oktober 2025 omvat.

Brits gezondheidsagentschap raadt COVID-19 injecties voor kinderen af

Het Britse Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) heeft COVID-9 injecties afgeraden voor gezonde 12- tot 15-jarigen. JCVI-lid Adam Finn vertelde aan Reuters:25

“… het aantal ernstige gevallen dat we zien van COVID bij kinderen van deze leeftijd is echt heel klein. Er zijn onzekerheden over de langetermijngevolgen van (myocarditis), en dat maakt de risico-batenbalans voor deze kinderen echt heel krap en veel krapper dan wij zouden willen aanbevelen.”
Het CDC daarentegen heeft de risico’s gebagatelliseerd en stelt dat de meeste mensen zich toch zouden moeten laten prikken:
“Het Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) en het CDC hebben vastgesteld dat de voordelen (zoals de preventie van COVID-19-gevallen en de ernstige gevolgen daarvan) zwaarder wegen dan de risico’s van myocarditis en pericarditis na ontvangst van mRNA COVID-19-vaccins.”26
Anderen zijn daar echter niet zo zeker van. Cardioloog Dr. Aseem Malhotra heeft openlijk gesproken over de nadelen van de injecties. Hij zei in 'Safe and Effective: A Second Opinion', een documentaire van Oracle Films:27
“Na een dubbele prik en als een van de eersten het Pfizer-vaccin te hebben genomen, ben ik – na verscheidene maanden van kritische beoordeling van de gegevens, gesprekken met eminente wetenschappers in Oxford, Stanford en Harvard, gesprekken met twee onderzoeksjournalisten en contacten met twee klokkenluiders van Pfizer – met tegenzin tot de conclusie gekomen dat dit vaccin niet volledig veilig is en ongekende schade veroorzaakt, wat mij tot de conclusie brengt dat het moet worden opgeschort totdat alle ruwe gegevens zijn vrijgegeven voor onafhankelijke analyse.”

Doden en handicaps door artsenij en politiek volledig genegeerd en verzwegen

Myocarditis vermindert het pompvermogen van uw hart en kan snelle of abnormale hartritmes veroorzaken die dodelijk kunnen zijn. In ernstige gevallen kan myocarditis permanente schade aan de hartspier veroorzaken en leiden tot hartfalen, hartaanval, beroerte en plotselinge hartdood.28 Tragische verhalen stapelen zich wereldwijd op:

In augustus 2021 meldde Nieuw-Zeeland de dood van een vrouw na de COVID-19 prik van Pfizer, die volgens hen te wijten was aan door het vaccin veroorzaakte myocarditis.29

Een voorheen gezonde 36-jarige moeder van twee kinderen overleed 11 dagen na ontvangst van een Pfizer COVID-19 prik; haar dood werd geacht te zijn veroorzaakt door myocarditis als gevolg van de prik.30

Dr. Neil Singh Dhalla, een CEO van een grote gezondheidskliniek, viel vier dagen nadat hij een COVID-19 injectie had gekregen in slaap – en stierf aan een hartaanval.31 De autopsie stelde myocarditis vast. Hij was pas 48 jaar oud en had nog nooit in zijn leven hartproblemen gehad.

In een ander voorbeeld bevestigden epidemiologen dat twee tienerjongens uit verschillende Amerikaanse staten stierven aan myocarditis enkele dagen na het krijgen van de Pfizer-prik.32 Beiden hadden een tweede dosis van de prik gekregen.
In een studie die de autopsiebevindingen onderzocht, werd gemeld dat de 'myocarditis' die bij de jongens werd beschreven, 'geen typische myocarditis-pathologie' is.33

Als u zich afvraagt waarom u niet meer hebt gehoord over deze en andere gevallen, is dat omdat Big Tech heeft geprobeerd deze verhalen te censureren en te voorkomen dat ze naar buiten komen. Maar de waarheid vindt altijd het licht.

Een Amerikaanse rechter oordeelde dat het Witte Huis correspondentie moet vrijgeven over een 'enorme censuuronderneming' met Big Tech; er wordt beweerd dat federale instanties communiceerden met sociale mediabedrijven om privé-uitingen tijdens de pandemie te onderdrukken.34,35

Een open debat en toegang tot gegevens uit alle bronnen is cruciaal voor een juiste geïnformeerde toestemming, inclusief het leren waarom sommige deskundigen geloven dat myocarditis als gevolg van COVID-19-injecties zonder twijfel 'kinderen zal doden'.36

De beste doktoren ter wereld zijn:
Dokter Matig,
Dokter Rustig en
Dokter Vrolijk

Literatuur en interviews

1, 4, 5 CMAJ November 21, 2022, 194 (45) E1529-E1536; DOI: 10.1503/cmaj.220676
2, 28 Mayo Clinic, Myocarditis
3 Rumble, Safe and Effective: A Second Opinion September 28, 2022, 37:18
6 University of Maryland, Center for Infectious Disease Research and Policy November 2022
7, 8 EurekAlert November 21, 2022
9 CMAJ November 21, 2022, 194 (45) E1529-E1536; DOI: 10.1503/cmaj.220676, Conclusion
10 Journal of Cardiology Cases May 2022, Volume 25, Issue 5, Pages 285-288
11 Journal of Medial Virology December 4, 2021
12 Diabetes Metab Syndr. 2021 September-October; 15(5): 102205
13 Vaccine. 2021 Jun 29;39(29):3790-3793. DOI: 10.1016/j.vaccine.2021.05.087. Epub 2021 May 28
14 Pediatrics. 2021 Sep;148(3):e2021052478. DOI: 10.1542/peds.2021-052478. Epub 2021 Jun 4
15 JAMA Cardiology, 2021; DOI: 10.1001/jamacardio.2021.2833
16, 18, 19 The New England Journal of Medicine August 25, 2021
17 MedPage Today August 25, 2021
20, 26 U.S. CDC, COVID-19 Vaccination, Myocarditis and Pericarditis Considerations
21 U.S. CDC, Investigating Long-Term Effects of Myocarditis September 23, 2022
22, 24 FDA.gov BLA Approval Pfizer/BioNTech August 23, 2021
23 STAT News August 23, 2021
25 Reuters September 3, 2021
27 Rumble, Safe and Effective: A Second Opinion September 28, 2022, 1:51
29 New Zealand Ministry of Health August 30, 2021
30 Independent May 6, 2022
31 BitChute December 28, 2021
32 Odysee February 17, 2022
33 Archives of Pathology & Laboratory Medicine February 2022
34 Rumble, Safe and Effective: A Second Opinion September 28, 2022, 52:38
35 Children’s Health Defense September 7, 2022
36 Bitchute December 11, 2021 Dr. Peter McCullough, COVID: A Legal Perspective, 27:00


Een van de eerste plichten van de arts is, de grote massa zo ver te krijgen dat ze geen medicijnen meer slikt