NIEMAND BLIJFT ACHTER!
We vechten voor iedereen!


Wat verplichte pokkenvaccinaties veroorzaakten in de 19e en 20e eeuw, zien we nu door de COVID 'vaccinaties' ook weer opvlammen!

Posted by Etienne 18 januari, 2023

Kuur na mRNA vaxxinazis (dus ook NA het nieuwe griepvaxxin)!

Ik vertrouw op de wetenschap!
Maar,
chantage is geen wetenschap,
censuur is geen wetenschap,
fake data is geen wetenschap,
manipuleren van gegevens is geen wetenschap,
vervalste studies zijn geen wetenschap,
angstporno verspreiden is geen wetenschap!
VERTEL ME:
WAAR BLIJFT DE WETENSCHAP!


Al jarenlang bestudeer ik gevolgen van vaxxinaties. Als je dit doet dan kun je niet rondom Jenner en zijn koeienpokken heen. En daar hoort mijn verhaal dan ook te beginnen. Ik laat het in het midden of Jenner een echte arts was of niet! In ieder geval werd hem zowat per direct na zijn uitvinding van het vaxxin tegen de pokken de volledige medewerking gegeven door de staat. Iets dat heel erg veel lijkt op de staatsmedewerking voor het COVID vaxxin, dat ook brandnieuw is, op een paar mensen eenmalig getest, en nu in de praktijk verder wordt getest op zeer naïeve mensen die zelfs door hun al even naïeve en dus levensgevaarlijke huisartsen op het verkeerde been zijn gezet!
Bedenk dat het COVID-'vaxxin' nog nooit werd goedgekeurd, maar alleen een VOORLOPIGE goedkeuring kreeg door lichamen zoals de EMA waar dan de farmaceutische bedrijven nog alles te zeggen hebben!

VACCINATIE IS GEBASEERD OP EEN VALSE PREMISSE

De valse 'kiemtheorie' van ziekte, waarop vaccinatie is gebaseerd, is de 'blinde leider der blinden' geweest die het medische systeem en het impressionistische publiek dieper in het moeras van verwarring en ziekte heeft meegesleurd. (De kiemtheorie wordt uitvoerig besproken in het hoofdstuk 'VRIENDELIJKE TERMS MET GERMS' in boek II). Maar onze huidige zorg, in dit hoofdstuk, is... slechts te wijzen op de instabiliteit van de nevelige theorie van de 'anti-lichamen', die de belangrijkste steun is voor het dode lichaam van de vaccinatie. In deel 6 van THE HYGIENIC SYSTEM brengt Dr. Herbert M. Shelton dit 'lastige' onderwerp van anti-lichamen scherper in beeld. Deze ongrijpbare kleinigheden hebben de mensen voor de gek gehouden en het gebruik van de artsen gediend, maar zijn in theorie verdwenen toen ze werden onderworpen aan het heldere licht van wetenschappelijk onderzoek.


Dr. Shelton schrijft:

"De hele moderne medische praktijk van vaccin-, serum- en antitoxinetherapie is gebaseerd op de veronderstelling dat het lichaam stoffen produceert die antigifstoffen, antilichamen, antigenen enz. worden genoemd, die in staat zijn om gifstoffen die in het lichaam terechtkomen, te ontmoeten en te vernietigen. Het idee lijkt te kloppen, hoewel het mogelijk is dat de vernietiging van dergelijke gifstoffen het werk is van de ontgifting door de lever en de lymfeklieren, enz. Antigifstoffen, antilichamen, antigenen, enz. zijn nooit geïsoleerd. Ze zijn slechts verondersteld, terwijl de praktijk die gebaseerd is op hun veronderstelde bestaan zowel een mislukking als een ramp is geweest. Dit is echter misschien niet te wijten aan hun niet-bestaan. Als ze bestaan, is het onmogelijk ze te scheiden van de eiwitten van het bloed van het dier (bij het maken van vaccins) en deze eiwitten zijn zeer giftig als ze rechtstreeks in het bloed van een ander dier (of mens) worden geïnjecteerd. Bovendien is er geen bewijs dat de antigifstoffen van de ene soort door een andere soort kunnen worden gebruikt. Wanneer vaccins worden gebruikt, gaat het om het inbrengen van ziektekiemen in het bloed. Dat wil zeggen dat de veronderstelde ziektekiemen of een product van de ziekte in het lichaam worden gebracht. De gevolgen zijn vaak verschrikkelijk. Echte voordelen worden nooit waargenomen.

"Als de hypothese dat het lichaam antigifstoffen, antilichamen, enz. produceert, juist is, moet nog worden bewezen dat het lichaam deze ooit veel meer produceert dan nodig is. Er kan niet worden aangetoond dat 'vrije' antigifstoffen, antilichamen enz. in het bloedserum zweven en daarom in voldoende hoeveelheden aan een ander dier kunnen worden overgedragen om voor het ontvangende dier van nut te zijn. In overeenstemming met een algemene levenswet is het zeer waarschijnlijk dat het lichaam een overmaat aan antilichamen produceert, maar het kan niet worden aangetoond dat het deze behoudt nadat de behoefte eraan is opgehouden. Integendeel, volgens een andere algemene levenswet is het zeer waarschijnlijk dat het lichaam zich ervan begint te ontdoen zodra de behoefte eraan ophoudt. Als ze bestaan, zijn het chemische stoffen die geproduceerd worden om een noodsituatie het hoofd te bieden en die worden uitgestoten zodra de noodsituatie ophoudt te bestaan."

Virussen bestaan niet!

De beroemde Dr. Antoine Bechamp, een van 's werelds meest vooraanstaande wetenschappers en bacteriologen, merkte op dat de micro-organismen die gewoonlijk kiemen worden genoemd, voortkomen uit rottende cellen die zij hebben helpen opbouwen, en deelnemen aan de afbraak van de steeds veranderende levenssubstantie en deze helpen vormen tot materiaal dat opnieuw bruikbaar is voor de natuur. Wanneer dus in een ziek lichaam ziektekiemen worden aangetroffen, is dat niet omdat zij van buitenaf zijn binnengekomen en de ziekte hebben veroorzaakt. Het is omdat zij zich hebben ontwikkeld uit de rottende cellen in het lichaam en een belangrijke rol spelen bij het verwerken van de afvalstoffen en de vernietiging die worden veroorzaakt door serums, geneesmiddelen en andere vergiften die van buitenaf aan het lichaam worden opgedrongen. Misschien hebben onze moderne bacteriologen deze activiteit van de 'microzymas' gezien en zijn zij tot de conclusie gekomen dat het antilichamen zijn die ziekten bestrijden en dat zij (de artsen) er meer van in het lichaam moeten injecteren door middel van vaccins. Maar iedereen met gezond verstand en redenering kan zien dat dit de goed georganiseerde inspanningen van de natuur alleen maar zou verstoren. Dit is de reden waarom vaccinatie zo'n zware tol aan levens heeft geëist en zo'n wijdverspreide ziekte heeft veroorzaakt.

"De natuur maakt geen fouten en overtreedt geen wetten. Zij wordt uniform geregeerd door vaste principes en al haar handelingen harmoniëren met de wetten die deze handelingen beheersen." (HET HYGIËNISCH SYSTEEM, blz. 48 - Shelton -)

In overeenstemming met een algemene levenswet is het zeer waarschijnlijk dat het lichaam een overmaat aan anti-lichamen produceert, maar het kan niet worden aangetoond dat het deze behoudt nadat de behoefte eraan is opgehouden.


https://www.bitchute.com/video/ufDTR2WopE5p/

VACCINATIE VERLAAGT WEERSTAND EN NODIGT UIT TOT ZIEKTE

Dr. J. W. Hodge had aanzienlijke ervaring met vaccinatie voordat hij deze aan de kaak stelde en een boek schreef over zijn verzamelde gegevens. In zijn boek THE VACCINATION SUPERSTITION (blz. 41) stelt hij:

"Na een grondig onderzoek van de meest authentieke verslagen en feiten in harmonie met de dagelijkse waarnemingen en ervaringen van de arts, wordt de conclusie getrokken dat in plaats van haar onderdanen te beschermen tegen besmetting met pokken, vaccinatie hen er juist vatbaarder voor maakt. Vaccinatie is het inplanten van ziekte - dat is het erkende doel ervan. Gezondheid is de ideale toestand die moet worden nagestreefd, niet ziekte ... Elke pathogene verstoring in het geïnfecteerde organisme verspilt en verlaagt de vitale krachten, en vermindert zo de natuurlijke weerstand."
Dit feit is algemeen bekend en zo algemeen aanvaard dat het overbodig lijkt om autoriteiten aan te halen. Toch zal ik er één noemen.
The International Textbook of Surgery. Vol. 1. p. 263, is gezaghebbend voor de volgende uitspraak:

"Personen verzwakt door ziekte of uitgeput door overmatige arbeid geven gemakkelijker toe aan infecties dan gezonde personen."
Als dit waar is, verklaart het waarom, in verschillende epidemieën, pokken altijd eerst de gevaccineerden aanvallen, en waarom deze ziekten de beschaafde wereld blijven teisteren, terwijl de verwante (niet-gevaccineerde) 'smerige ziekten' zijn verdwenen door de vooruitgang van de beschaving, door de goede diensten van sanitaire voorzieningen, hygiëne en verbeterde voeding.

(EvR: Ook de pokken zijn pas volledig uit de wereld verdwenen NADAT ze zijn gestopt met de verplichte vaccinaties. Niemand kan dit ontkennen!)

SAMENVATTING VAN DE ZAAK TEGEN VACCINATIE

Dr. Hodge vervolgt:

"Na een zorgvuldige beschouwing van de geschiedenis van vaccinatie, verzamelt uit een onpartijdige en uitgebreide studie van vitale statistieken, en relevante gegevens uit elke betrouwbare bron en na een ervaring verkregen door 3000 personen te hebben gevaccineerd, ben ik er vast van overtuigd dat niet kan worden aangetoond dat vaccinatie een logisch verband heeft met de vermindering van het aantal gevallen van pokken!"
Verder het rijtje met opmerkingen die geen reclame vormen voor vaccinaties! Alle onderzochte feiten bestaan nog steeds!

1 - dat de praktijk van vaccinatie het middel is geweest voor de verspreiding van enkele van de meest dodelijke en afschuwelijke ziekten, zoals lepra, syfilis, tetanus en tuberculose;
2 - Dat vaccinatie niet alleen nutteloos, maar zelfs schadelijk is,
het beschermt haar onderdanen niet tegen de pokken, maar maakt hen er juist vatbaarder voor door de vitale kracht te onderdrukken en de natuurlijke weerstand te verminderen;
3 - Dat immuniteit voor alle ziekten moet worden gerealiseerd door het bereiken van gezondheid, niet door de verspreiding van ziekte;
4 - Dat het nooit nodig is om in een gezond organisme een ziekte op te wekken om zich tegen een andere te beschermen; dat een dergelijke procedure een ontstellende schending is van de grondbeginselen van hygiëne en sanitaire wetenschap;
5 - Dat de uitvoering van de vaccinatie-operatie, gezien de aard van het geval, in strijd is met de grondbeginselen van de moderne aseptische chirurgie, die tot doel heeft de producten van de ziekte uit het organisme te weren en nooit in te brengen;
6 - Dat er geen noemenswaardig bewijs is dat vaccinatie de pokken voorkomt of vermindert;
7 - Dat vele gezonde kinderen gestorven zijn aan de gevolgen van vaccinatie;
8 - dat miljoenen gevaccineerde mensen zijn gestorven aan confluente pokken terwijl zij de duidelijkste vaccinatielittekens op hun lichaam hadden;
9 - dat pokkenepidemieën steevast eerst de gevaccineerden aanvallen;
10 - dat pokken nauw volgen op flagrante schending van de wetten van gezondheid, hygiëne en sanitaire voorzieningen;
11 - Dat het optreden van alle grote epidemieën van pokken samenviel met periodes van sanitaire verwaarlozing;
12 - Dat koepokken en venerische pokken veel gemeen hebben;
13 - dat de analogie tussen de verschijnselen van vaccin en die van syfilis zo nauw is dat verscheidene van de meest eminente pathologen van de wereld koepokken beschouwen als een gewijzigde vorm van syfilis;
14 - dat de zogenaamde "spontane koepokken" een mythe zijn; dat koepokken een aandoening is die niet natuurlijk is voor de koe; dat zij nooit voorkomt bij stieren of ossen, noch bij jonge vaarzen die nooit gemolken zijn; dat het een ziekte is van melkkoeien, die aan hen is overgedragen door zweren op handen van melkers die aan syfilis leden;
15 - Dat de ernstige dodelijke ziekten zoals kanker, syfilis, hartproblemen, polio, tuberculose, enz. nooit zullen worden uitgebannen zolang de bloedvervuiling door vaccinatie wordt voortgezet;
16 - Dat de gemeenschap met een gezonde omgeving, zuiver water, gezond voedsel, een goede gezondheid en vrij van de bloedvergiftigende effecten van vaccinatie, niet bang hoeft te zijn voor pokken of andere ziekten;
17 - Dat van geen mens werkelijk gezegd kan worden dat hij vatbaar is voor de besmetting van pokken of voor die van enige andere ziekte, zolang hij in een staat van volmaakte gezondheid verkeert;
18 - Dat een dergelijke toestand de aanvallen van alle ziekmakende invloeden weerstaat en afweert en daarom de beste bescherming biedt tegen ziekten;
19 - Dat inenting de beloften die Jenner en zijn volgelingen ervoor gedaan hebben totaal niet heeft waargemaakt en dat hij het ras opzadelde met een erfenis van ziekte en dood waarvoor hij 150.000 dollar betaald kreeg van de Britse regering;
20 - Dat verplichte vaccinatie op één lijn staat met menselijke slavernij en religieuze vervolging, als één van de meest flagrante schendingen van de rechten van het menselijk ras.
21 - Dat Zwitserland, Engeland, Australië en andere verlichte landen verplichte vaccinatie hebben afgeschaft nadat het was getest en desastreus bleek te zijn; maar dat wetten die deze misdaad goedkeuren nog steeds de wetboeken van het 'vrije' Amerika te schande maken.

En dan nu de BELANGRIJKSTE OPMERKING die vandaag de dag nog steeds niet begrepen werd door het grote publiek. Deze opmerking geldt ook voor de dikke nek, politici en zonder meer voor artsen.
Wil je hen allemaal buiten spel zetten omdat geld hen meer interesseert dan uw gezondheid, zie dan puntje 22.

22 - Dat hervormingen niet gemaakt worden door hen die er baat bij hebben, zodat men er niet op kan vertrouwen dat de artsen of de regering uit eigen beweging de inenting zullen afschaffen; dat de mensen zelf moeten opstaan en eisen stellen voor vrijheid van deze vloek van hebzucht, onwetendheid en vernietiging, want alleen dan kunnen we hopen het licht te zien van een nieuwe dag van gezondheid, vooruitgang en harmonieuze aanpassing.

Vergeet niet dat bovenstaande uitkomsten van het vaccinatie onderzoek al in 1902 op schrift werden gezet om alle mensen te waarschuwen tegen het gevaar van de vaccinaties, artsen, beleidsmaker en hun enorme zucht naar geld, macht en erkenning!

Wat u hoort te weten over vaccinaties!

VACCINATIES ZIJN NIET GEBASEERD OP WETENSCHAPPELIJKE FEITEN

Veel van 's werelds grootste denkers, wetenschappers, staatslieden en zelfs artsen hebben vaccinatie veroordeeld als een misdaad tegen de mensheid, een fraude die wordt gepromoot voor persoonlijk gewin, een belediging voor het ras en een smet op de naam van de beschaving.
Toch is deze verraderlijke praktijk van bloedvervuiling, die werd gewiegd in de schoot van onwetenden en ongeletterden, overgenomen door de zogenaamde verlichte regering van vandaag en opgedrongen aan de protesterende bevolking voor winst.

M.M. Gernerd zegt in zijn boek 'The Vaccination Imposture':

"Vaccinatie is in geen enkel opzicht wetenschappelijk; artsen weten in geen enkel geval wat het resultaat zal zijn; ze weten absoluut niet dat het ooit pokken heeft voorkomen; ze weten nooit wanneer ze zuiver vaccin hebben; de praktijk is geboren uit puur bijgeloof; en het is een fokker van vele verwante drogredenen geweest."
Florence Nightingale, 's werelds beroemdste verpleegster en door haar uitgebreide ervaring een autoriteit op het gebied van pokken, zei:

"Iedereen die iets weet over kwesties van volksgezondheid zal het eens zijn met de praktische eenheid van epidemieën, en de bepalende oorzaken, en dat vrijstelling van. . ziekte moet worden gezocht, niet door één ding, zoals vaccinatie, maar door het onderzoeken en wegnemen van de oorzaken van epidemische vatbaarheid in het algemeen."
Alfred Russell Wallace zegt in zijn beroemde boek 'The Wonderful Century' (blz. 314):

"De opeenvolgende Vaccination Acts werden aangenomen door middel van beweringen die volledig onwaar waren, en beloften die allemaal niet zijn ingelost. Zij staan in de moderne wetgeving alleen als een grove inmenging in de persoonlijke vrijheid en de heiligheid van het huis; terwijl als een poging om de natuur te bedriegen en een symotische ziekte te voorkomen zonder zich te ontdoen van de slechte omstandigheden die deze veroorzaken of voortbrengen, de praktijk van vaccinatie volledig in strijd is met de hele leer van de sanitaire wetenschap, en een van die vreselijke blunders is die, in hun verreikende kwade gevolgen, erger zijn dan de grootste misdaden."
Onder onze beste gezaghebbende bronnen van informatie zijn de feitelijke regeringsverslagen die het VERHOOGDE STERFTECIJFER NA DE VACCINATIES HEBBEN VASTGESTELD!

Het rapport van Dr. William Farr, Samensteller van Statistieken van de Registrar-General, Londen, vermeldt:

"Het gemiddelde jaarlijkse sterftecijfer (pokken) op 10.000 inwoners van 1850 tot 1869 bedroeg (slechts) 2,04 terwijl (na verplichte vaccinatie) in 1871 het sterftecijfer 10,24 bedroeg en in 1872 8,33 Dit alles na de meest prijzenswaardige inspanningen om de vaccinatie uit te breiden door wettelijke bepalingen."
Andere autoriteiten en talrijke verslagen en casuïstiek die het falen van vaccinatie aantonen, worden elders in het boek met de titel 'The Poisened Needle' gegeven.

De echt grote geesten van de wereld erkennen de evenwichtige economie van de natuur en weten dat wanneer de chemie van het lichaam uit balans wordt gebracht door verkeerde voeding en andere oorzaken, gifstoffen zich ophopen en het hele fysieke organisme zijn genezende krachten bundelt in een poging om de noodsituatie het hoofd te bieden en de toestand aan te passen. Deze genezingsinspanning kan zich op vele manieren uiten, zoals versnelde circulatie en koorts, verstoorde ademhaling, versterkte darmuitscheiding (diarree) en slijmafscheiding om gifstoffen te verdrijven, uitbarstingen, zwelling van lymfeklieren zoals de amandelen om de overvloed aan giftige afvalstoffen te verwerken, pijn, wat wijst op de aanwezigheid van irriterende stoffen, enz. Al dit vertoon van de vitale energie die aan het werk is om de normale toestand te herstellen, wordt door de gemiddelde arts geïnterpreteerd als ziekte en iets waartegen moet worden opgetreden door het geven van giftige medicijnen, vaccins en verlammende operaties. Moderne medische methoden vertragen en frustreren de ongeëvenaarde genezingsinspanningen van de natuur.

Dr. Oliver Wendell Holmes, een van de weinige verlichte artsen drukte dit punt in één krachtige zin uit toen hij zei:

"DE SCHANDE VAN DE GENEESKUNDE IS HET KOLOSSALE SYSTEEM VAN ZELFBEDROG GEWEEST, IN NAVOLGING WAARVAN MIJNEN ZIJN ONTDAAN VAN HUN MINERALEN, DE INGEWANDEN VAN DIEREN BELAST VOOR HUN ONZUIVERHEDEN, de gifzakken van reptielen zijn ontdaan van hun gif, en alle onvoorstelbare gruwelen die op deze wijze zijn verkregen, zijn door de keel geduwd van mensen die (alleen maar) lijden aan een gebrek aan ORGANISATIE, voeding of vitale stimulatie."
Als we lezen over primitieve toverdokters die experimenteerden met inenting door de pus van de zieke in krassen op het lichaam van de bron te wrijven, kijken we er met tolerantie naar, omdat ze niet genoeg kennis over fysiologie hadden om te begrijpen dat de natuur geen gezondheid produceert door de bloedstroom te besmetten met vuil. Hoewel we bereid zijn excuses te maken voor de geestelijke onvolwassenheid van die achterlijke rassen, welk excuus kunnen we dan maken voor onze moderne artsen die hetzelfde doen op grotere schaal met een langere naald?

VACCINATIE WERKT NIET IMMUNISEREND, ZEGGEN MEERDERE AUTORITEITEN

De ruimte laat het niet toe om alle gekwalificeerde autoriteiten aan te halen die het bewijs hebben geleverd dat koepokken geen verband houden met pokken en er niet tegen kunnen immuniseren. Met een paar voorbeelden zullen we de trend in deze richting laten zien.

Joseph Swan geeft in zijn uitgebreide werk 'THE VACCINATION PROBLEM' (blz. 87 - 102) de resultaten van overheidsonderzoeken en rapporten van artsen en wetenschappers die deze zaak onderzochten. Hij meldt Sir Thomas Watson (de vooraanstaande chirurg en een voorstander van vaccinatie) die zei:

"Een kleine overweging zal volstaan om aan te tonen dat de vaccinatieziekte suigeneris is. In geen enkel opzicht heeft zij haar oorsprong in de pokken. Er bestaat geen verband tussen de twee. . . De ware houding van koepokken ten opzichte van pokken is een houding van antagonisme." (British Medical Journal, 17 januari 1880)
De bekende bacterioloog E.M. Crookshank verklaarde:

"KOEPOKKEN ZIJN NOOIT OMGEZET IN MENSELIJKE POKKEN, EN IN HUN KLINISCHE GESCHIEDENIS EN EPIDEMIOLOGIE ZIJN NATUURLIJKE KOEPOKKEN EN MENSELIJKE POKKEN ZO VERSCHILLEND, DAT DE VERGELIJKENDE PATHOLOOG NIET MEER BEREID IS HUN IDENTITEIT TOE TE GEVEN DAN HIJ BEREID IS DE IDENTITEIT VAN KOEPOKKEN EN SCHAPENPOKKEN OF POKKEN EN DE PEST TOE TE GEVEN."
(blz. 328, Bacteriologie en besmettelijke ziekten, vierde editie, door Crookshank)
Dr. (later Sir) William Osler, een van de meest gerespecteerde medische autoriteiten, hoewel een voorstander van vaccinatie, werd door feitelijke bewijzen gedwongen de gevaren van deze praktijk toe te geven. Hij onderschreef Jenner's overdreven beloften van levenslange immuniteit zonder gevaar niet.
In zijn 'Principles and Practice of Medicine', p. 330, 8e editie, schreef hij:

"Met de grootste zorg (bij het vaccineren) zijn bepaalde risico's aanwezig . . .
Een stille ziekte kan door vaccinatie tot activiteit worden aangezet. Dit is gebeurd met congenitale syfilis, ook met tuberculose." (nadruk toegevoegd)

KANKER VEROORZAAKT DOOR VACCINATIE

"De belangrijkste, zo niet de enige oorzaak van de monsterlijke toename van kanker is vaccinatie geweest."
-Dr. Robert Bell, de beroemde kankerspecialist van het British Cancer Hospital.

Wij beweren niet dat inenting de enige oorzaak van kanker is, hoewel Dr. Bell (hierboven geciteerd) zoveel gevallen van kanker waarnam op de plaats van de inenting en elders, maar rechtstreeks tot deze oorzaak herleidde dat hij bevestigde dat inenting de oorzaak was van de grote toename van het aantal kankergevallen.
(EvR: We zien nu EXACT hetzelfde gebeuren na de genetsiche spuit tegen de niet bestaande COVID ziekte!)

Dr. Bell is slechts een van de vele autoriteiten die geconfronteerd zijn met het ongemakkelijke besef dat de bloedbesmetting en -vervuiling door vaccins een van de belangrijkste oorzaken van kanker is.

Dr. E. J. Post, een vooraanstaand arts uit Berlmont, Michigan, zei:

"IK HEB KANKERS VERWIJDERD VAN GEVACCINEERDE ARMEN, PRECIES DAAR WAAR HET GIF WERD INGESPOTEN."
In de New York Press van 26 januari 1909 verklaarde W.B. Clark:

"Kanker was praktisch onbekend totdat de koepokkenvaccinatie werd ingevoerd. Ik heb te maken gehad met 200 gevallen van kanker en ik heb nog nooit een geval van kanker gezien bij een niet-gevaccineerd persoon."
Dr. Herbert Snow, chirurg van het London Cancer Hospital, had het volgende te zeggen:

"Ik ben ervan overtuigd dat ongeveer 80 procent van deze sterfgevallen door kanker worden veroorzaakt door de inentingen of vaccinaties die zij hebben ondergaan. Het is bekend dat deze ook ernstige en blijvende ziekten van het hart veroorzaken."
Dr. Dennis Turnbull, die 30 jaar lang kanker heeft bestudeerd, verklaarde:

"Ik aarzel niet om te verklaren dat naar mijn oordeel de meest voorkomende ziekteoorzaak voor de ontwikkeling van kanker in het bloed wordt toegediend door vaccinatie en hervaccinatie."
Dr. Forbes Laurie, wijlen medisch directeur van het Metropolitan Cancer Hospital, (Londen) zei:

"Ik ben er grondig van overtuigd dat de toename van kanker te wijten is aan vaccinatie."
In zijn boek 'CANCER AND VACCINATION' zegt Esculapius:

"Geen eerlijke en wetenschappelijke onderzoeker die het werk heeft gelezen van autoriteiten als de artsen Creighton, Crookshank en Scott Tebb, kan zich erover verbazen dat er nu een alarmerende toename van kanker is. Zij die de wrede praktijk van de kalfslijmvaccinatie toepassen, zaaien maar al te zeker de wind die zij onvermijdelijk moeten oogsten als de wervelwind, een wervelwind van corruptie, ziekte en nationale achteruitgang. Waar de zogenaamde menselijke lymfe wordt gebruikt, volgen syfilis, lepra en tuberculose; en waar kalfslijm wordt gebruikt, verspreiden tuberculose en kanker zich als een vuurzee."
Sir Thomas Paget (M.D.) vertelt ons dat 'de voortgang van de vaccinatie-infectie in het bloed laat zien dat er een permanente ziekelijke toestand ontstaat; in de weefsels zelf ontstaat deze ook door dit specifieke gif'.

Dr. Benchetrit stelt dat serums en vaccins 'hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de toename van die twee werkelijk gevaarlijke ziekten, kanker en hartziekten'.
(EvR: komen deze ziekten u niet bekend voor op dit moment, vlak na de COVID 'vaccinaties'? Dat zijn juist DE VERGIFTIGINGSVERSCHIJNSELEN, veroorzaakt door dit 'vaccin', die de pan uitrijzen!)


(EvR: ELK 'vaccin' is een BIOWAPEN! Is het altijd geweest en zal het ALTIJD blijven!)

Dr. F. P. Millard, prominent osteopaat uit Toronto en voorzitter van de National League for Prevention of Spinal Curvature zegt:

"Schaf alle vaccinaties af, en je zult het sterftecijfer door kanker meer dan halveren."
LAAT ONS EERLIJK ZIJN, WIE IS ER TEGENWOORDIG NIET INGEËNT TEGEN EEN OF ANDER NOOIT BEWEZEN VIRUS?
Is dat de oorzaak van de kankerexplosie en de vele 'hartziekten'?

Als medisch antropoloog heb ik mijn tijd gebruikt om te weten HOE te genezen. Alle kennis heb ik langzaam opgebouwd, zonder verder afhankelijk te moeten zijn van medische handboeken of ziektebeelden.
De persoon tegenover me vertelde zijn/haar verhaal en dat was hetgeen dat moest worden aangepakt.
In 90% van de gevallen stimuleerde ik gewoon een door het lichaam in gang geslingerd schoonmaakproces, veroorzaakt door toxische medicatie, met chemicaliën doorspekte voeding en/of vaxxins.
Het leven is simpel als je weet HOE je MOET genezen!
En ik was ook simpel. Wilde men de voeding niet aanpakken, dan schopte ik hen buiten!
Tenslotte wilde ik mensen GENEZEN, zij het dat meeste mensen dachten dat 'genezing' kwam uit een doosje met pillen of een drankje!
Velen beseffen waarschijnlijk nog steeds niet dat ZIJ ZELF, geholpen door de onwetende artsenij, de oorzaak zijn van hun aanslepende, chronische ziekte(n)!