Bestaan VIRUSSEN, en is er sprake van GENOCIDE?

De controverse binnen de medische gemeenschap over de vraag of SARS-CoV-2 fysiek bestaat, en of virussen überhaupt bestaan is niet langer te stoppen! Deze discussie leidt vanzelf naar het woord GENOCIDE. Tot nu toe nog steeds vermeden!

Posted by Etienne 12 juli, 2022

Eerder heb ik in mijn blog al bewezen dat geen enkele land, inclusief de Wereldgezondheidsorganisatie, kan bewijzen dat het SARS-CoV-19 virus bestaat. Geen enkel land heeft een geïsoleerd virus in hun laboratoria!

In Nederland weigert de rechter openlijk dit te openbaren ook al heeft het geen enkele zin! We weten dat de rechtspraak in Nederland, als het gaat om allerlei zaken van de burger tegen de staat, volledig gecorrumpeerd is. Toch zeker als we over rechtszaken spreken die over COVID gaan en de staat haar ongefundeerde propaganda voor een ziekte die NIET BESTAAT!

Nederland HOEFT niet eens te bekennen dat het virus niet bestaat. Dat hebben al ontelbare landen, inclusief China, voor deze bananenrepubliek gedaan!

Maar ook daar trekt de rechterlijke stand, de nazistische media en de fascistische bananenrepubliekregering zich niets van aan! Ze willen alle 60-plussers uitrangeren door hen met een als biowapen gemaskeerde 'vaccinatie' een 4e en 5e spuit met vergif op te dringen!

Zelfs Robert F. Kennedy Jr. heeft toegegeven dat niemand op de wereld een geïsoleerd virus kan aanvoeren, gewoon omdat het nergens bestaat.

De vraag of het SARS-CoV-2-virus fysiek bestaat, heeft een dubbele betekenis.

De voor de hand liggende vraag is: als er geen virus is, wat maakt de mensen dan ziek? En waartegen worden ze dan ingeënt?

Ten tweede, en minder voor de hand liggend: als de regering niet kan bewijzen dat zij een monster van natuurlijk SARS-CoV-2 heeft, wat wordt er dan gebruikt om de PCR-test op te zetten die wordt geacht de genetische code van een echt virus in een patiënt te matchen en te vinden?

Wetenschappers aan alle kanten van de zaak zijn het erover eens dat virusdeeltjes niet fysiek zijn geïsoleerd (met gezuiverde monsters) en vervolgens van een sequentie zijn voorzien.

(Zelfs hier wordt al een serieuze fout gemaakt, omdat men eerst met het geïsoleerde en gepurificeerde virus een gezond iemand moet besmetten die vervolgens dezelfde ziekte hoort te krijgen. Uit de zieke persoon zijn bloed moet dan weer opnieuw het virus worden geïsoleerd en gepurificeerd om vervolgens de volgende proefpersonen te injecteren! Deze proeven zijn met duizenden gedaan tussen de jaren 1900 en 1953. Nooit werd iemand geïnfecteerd! Dat is het ultieme maar sinds 1953 doodgezwegen bewijs dat virussen niet bestaan. Alle virologen zullen voorkomen om deze academische standaard te gebruiken. Ze spelen wel wat met hun computer om nieuwe virussen uit te vinden.)

In plaats daarvan worden hypothetische virussen geassembleerd uit gemengde biologische monsters, en deze 'in silico genomen' worden dan verondersteld niet alleen in de natuur te bestaan maar ook afkomstig te zijn van het binnenste van een pathogeen deeltje. Ze hebben vele namen:
'nagebootste menselijke specimens' en 'kunstmatige virussen' (in de woorden van de CDC); of 'synthetische nucleotidetechnologie' (in de woorden van de auteurs van de WHO-test voor covid).

De Canadese statisticus Christine Massey uit de omgeving van Toronto benadert alle landen in de wereld met de nodige WOB verzoeken en via haar website kunt u controleren dat op dit moment van schrijven 198 landen in de wereld hebben bevestigd GEEN geïsoleerd en gepurificeerd SARS-CoV-2 virus in laboratoria van hun landen te hebben. We kunnen gevoeglijk aannemen dat het SARS-CoV-2 virus, voor het gemak door iedereen 'het' COVID virus genoemd, niet bestaat en naar de meest hoge graad van waarschijnlijkheid nooit HEEFT bestaan!

In mijn perceptie hebben overheden, hun onderzoekscentra en media een gewone ordinaire griep via de nodige angstporno over de moorddadigheid van het virus, geholpen door een frauduleuze PCR-test die niet eens KAN EN MAG dienen om diagnose te stellen, en de steeds herhaalde zever van politiek en nieuwsberichten samen met de door volledig aangepaste cijfers over doden en 'besmette' mensen die er nooit zijn geweest in 2020 omdat er GEEN oversterfte was, gelokt om het biowapen dat deze groep maffiosi en massamoordenaars nog steeds een 'vaccin' noemen, te halen!

Nu, juli 2022, meer dan 2 jaar nadien kunnen we bewijzen dat de biowapens van de bekende farmaceutische fabrikanten ZEKER voor heel erg veel doden hebben gezorgd. We spreken niet langer over massamoord. We dienen het woord GENOCIDE in de mond te gaan nemen!

Vele mensen weten niet dat na de Neurenbergprocessen een afzonderlijk verdrag voor GENOCIDE is opgesteld.
Artikel 1 bevestigt dat GENOCIDE een misdrijf is dat door INTERNATIONAAL RECHT hoort te worden berecht!
Artikel 2 beschrijft de gedragingen, en in
Artikel 3 worden de definities in strafbaarheid omgezet met een uitbreiding van strafrechtelijke aansprakelijkheid

Wat betekent dit in werkelijkheid

Artikel 2:
Daaronder wordt verstaan een van de volgende handelingen gepleegd met de bedoeling om, geheel of gedeeltelijk, een nationale, etnische, raciale of religieuze groep te vernietigen, zoals:
(a) het doden van leden van de groep;
(b) het veroorzaken van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep;
(c) het opzettelijk toebrengen van levensomstandigheden aan de groep, doelend op zijn gehele of gedeeltelijke fysieke vernietiging;
(d) het opleggen van maatregelen om geboorten binnen de groep te voorkomen;
(e) het onder dwang overbrengen van kinderen van de groep naar een andere groep.

Artikel 3:
Strafbaar zijn:
(a) het plegen van genocide;
(b) samenzwering om genocide te plegen;
(c) directe en openbare aansporing tot het plegen van genocide;
(d) pogingen om genocide te plegen;
(e) medeplichtigheid aan genocide.

We kunnen GENOCIDE aanvoeren omdat aan vele door Internationaal Recht omschreven misdadige handelingen is voldaan!

Om GENOCIDE te plegen maakt men gebruik van een stappenplan.
Dit stappenplan is door de korte tijd die ze hebben aangegrepen om de wereldbevolking te decimeren wel in de kijker komen staan.
Sommigen noemen het Agenda 2030. Echter, het maakt niet uit wat voor een naam er aan wordt gegeven.

Feit is, we kunnen GENOCIDE bewijzen.

Genocidehandelingen door de staat en staatsentiteiten!

Aan welke misdadige genocidehandelingen maken de staat, haar ministeries en de vele statistische bureaus zich schuldig?
Artikel 2: a, b, c, d.We kennen alle VERGIFTIGINGSVERSCHIJNSELEN van de 'vaccinaties' wel degelijk! Ze staan allemaal op papier en vele medische wetenschappers zijn het erover eens dat we mogen spreken over een BIOWAPEN!

Samenzwering tot GENOCIDE!

Samenzweringen zijn mensen, bedrijven en andere entiteiten die afspraken maken om gezamenlijk misdaden te plegen.

We weten zeker dat Pfizer het COVID 'vaccin' een biowapen noemt!
Zodoende is de samenzwering tussen de staat en Pfizer een voldongen feit!


Vergeet niet dat de BIOWAPENBEDRIJVEN die deze 'vaxxins' produceren, niet kunnen worden aangeklaagd voor alles wat er wordt veroorzaakt door hun vergif! Dat is een afspraak tussen onze nationale genocideplegers, de WHO/WEF/EU opdrachtgevers via de BIOLABS van Pfizer en de andere vergifbedrijven die dezelfde shit maken!

In de meeste landen is de wet aangepast om deze genetische zooi in te mogen spuiten bij niets vermoedende mensen die op geen enkele manier zijn ingelicht over de shit die ze krijgen ingespoten.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de definitie voor vaccinaties/vaccins speciaal aan moeten passen omdat ze wisten dat dit vergif nooit een niet bestaande ziekte kon genezen en er de mogelijkheid moest worden geschapen om de meest naïeve en reislustige mensen meerdere 'aangepaste' vergifspuiten onder het mom van 'vaccinatie' te laten zetten!

We weten ook dat deze genocidespuiten in de toekomst aan de QR code zullen worden gekoppeld voor iedereen! Niet gevaccineerd zal dan uitsluiting uit de 'maatschappij' betekenen omdat je niets meer kunt kopen.

We kunnen ook deze stap zien als genocide waar de EU commissie en het Parlement verantwoordelijk voor zijn, onder leiding van de GEESTELIJK GESTOORDE TUTTEBEL von der Leyen!

Als je dit alles weet, hoe kun je dan nog respect opbrengen voor al deze genocideplegers en hun hulpjes?

Ik zie ze liefst berecht, dood en begraven. Allemaal!

Zie ook deze link, waarin een Italiaanse arts vertelt dat er alleen gevaccineerden en doodzieke mensen met het COVID stempel zijn gestorven.
Er zullen nog meer COVID schandalen naar boven komen. Ook in Nederland en België!

Vergeet niet dat ook het 'uitroeien' van de boeren onder genocide en samenzwering TOT genocide valt!


Nu nog steeds onder artikel 2, sub b en c. Bij de eerste dode die valt wordt er ook sub a bij betrokken. Dat zullen heel hevige discussies bij de politie en het leger teweeg brengen! Tenslotte kunnen we hen NU al aanklagen.

Per slot van rekening hebben ze gezworen/beloofd ONS, het volk, te beschermen en niet de genocidemaffia in Den Haag!

En, dan hebben we het nog niet eens gehad over alle wapens die naar Oekraïne worden gestuurd om de naziregering daar te ondersteunen die al meer dan 8 jaar in de DONBASS regio op ongewapende burgers schiet, met medeweten van de ganse Haagse en ministeriële genocidezwik!

Ik kan u verzekeren dat, als het ene genocideverhaal wordt afgewezen we hen met het tweede en derde en het zoveelste verhaal zullen overvallen! Ze moeten aftreden en worden berecht.

Goedschiks of kwaadschiks!