Klaus Schwab

Narcist, nazi, fascist, psychopaat, medeschuldig aan GENOCIDE!

Posted by Etienne 30 juli, 2022

Dr. Klaus Martin Schwab is een Duitse ingenieur en econoom. Hij is vooral bekend als de oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum. In zijn 2020 "COVID-19: The Great Reset" onthulde Schwab als propagandist de machtsgreep via de SDS door gebruik te maken van Covid 19.

Maar ook in zijn rol als lid van de stuurgroep vann de Bilderberg bijeenkomsten, waar hij agenda's kan bepalen en de juiste soort politieke leiders kan bevoordelen, mag niet onderschat worden.

"[...] de pandemie biedt een zeldzame, maar kleine kans om na te denken, nieuwe ideeën op te doen en onze wereld opnieuw in te richten om een gezondere, rechtvaardigere en welvarendere toekomst te creëren".
Klaus Schwab (03 juni 2020)

COVID-19: De Grote Reset

Michael Rectenwald belicht de volgende aspecten uit Schwabs boek:
"COVID-19: The Great Reset" en de WEF-agenda in het algemeen:

De Grote Reset betekent minder inkomen en minder koolstofverbruik. Maar Schwab en het WEF definiëren de Grote Reset ook in termen van de convergentie van economische, monetaire, technologische, medische, genomische, milieu-, militaire en bestuurssystemen. De Grote Reset zou enorme transformaties op elk van deze gebieden met zich meebrengen, veranderingen die volgens Schwab niet alleen onze wereld zullen veranderen, maar ons ook zullen doen "afvragen wat het betekent om mens te zijn".

In termen van economie en monetair beleid zou de Grote Reset enerzijds een consolidatie van rijkdom inhouden, en anderzijds de waarschijnlijke uitgifte van een universeel basisinkomen (UBI). Het zou een overgang naar een digitale munteenheid kunnen inhouden, inclusief een geconsolideerde centralisatie van bankieren en bankrekeningen, onmiddellijke belastingheffing in real time, negatieve rentetarieven, en gecentraliseerd toezicht en controle over uitgaven en schulden.

Terwijl elk aspect van de Grote Reset technologie impliceert, impliceert de Grote Reset specifiek "de Vierde Industriële Revolutie," of transhumanisme, dat de uitbreiding van genomica, nanotechnologie en robotica en hun penetratie in menselijke lichamen en hersenen omvat. De vierde Industriële Revolutie houdt natuurlijk in dat menselijke arbeid in steeds meer sectoren overbodig wordt en wordt vervangen door automatisering. Maar bovendien juicht Schwab het gebruik toe van nanotechnologie en hersenscans om menselijk gedrag te voorspellen en voor te zijn.

De Grote Reset betekent de uitgifte van medische paspoorten, die binnenkort gedigitaliseerd zullen worden, en de transparantie van medische dossiers, inclusief medische geschiedenis, genetische opmaak en ziektes. Maar het zou ook de implantatie van microchips kunnen inhouden die de genetische opmaak en de toestand van de hersenen lezen en rapporteren, zodat "zelfs het overschrijden van een nationale grens op een dag een gedetailleerde hersenscan zou kunnen inhouden om het veiligheidsrisico van een individu te beoordelen".

Op genomisch gebied omvat de Grote Reset vooruitgang op het gebied van genetische manipulatie en de fusie van genetica, nanotechnologie en robotica.

Op militair gebied brengt de Grote Reset de creatie van nieuwe gevechtsruimten met zich mee, waaronder cyberspaces en het menselijk brein als gevechtsruimte.

In termen van bestuur betekent de Grote Reset een steeds meer gecentraliseerde, gecoördineerde en uitgebreide regering en "gouvernementaliteiten", de convergentie van ondernemingen en staten, en de digitalisering van overheidsfuncties, waaronder, met het gebruik van 5G en voorspellende algoritmen, het in real time volgen en bewaken van lichamen in de ruimte of het "anticiperende bestuur" van menselijk en systeemgedrag.

Dit gezegd zijnde, is "de Grote Reset" niet meer dan een gecoördineerde propagandacampagne, gehuld onder een mantel van onvermijdelijkheid. In plaats van een samenzweringstheorie, zoals de New York Times heeft gesuggereerd, is de Great Reset een poging tot een samenzwering, of het "wishful thinking" van sociaal-economische planners om de "stakeholders" van bedrijven en regeringen de desiderata van het WEF te laten overnemen.

Om dit pakket te verkopen, gebruikt het WEF de opgewarmde retoriek van "economische gelijkheid", "eerlijkheid", "integratie" en "een gedeelde toekomst", naast andere eufemismen. Samen vertegenwoordigen deze zinsneden de collectivistische, socialistische politieke en ideologische component van het beoogde corporatieve socialisme (aangezien economisch socialisme nooit in de praktijk kan worden gebracht, is het altijd alleen maar politiek en ideologisch).

In detail

De collectivistische plannenmakers van de Grote Reset zijn er niet op uit de markten voor de produktiefactoren te elimineren. Zij willen veeleer het eigendom van en de controle over de belangrijkste factoren overdragen aan degenen die deelnemen aan het "stakeholder-kapitalisme". De produktieve activiteiten van deze belanghebbenden zouden ondertussen worden geleid door de richtlijnen van een coalitie van regeringen met een verenigde missie en een verenigd beleid, in het bijzonder het beleid dat door het WEF zelf wordt uiteengezet.

Hoewel deze zakelijke belanghebbenden niet noodzakelijkerwijs monopolies op zich hoeven te zijn, is het doel van het WEF om zoveel mogelijk controle over produktie en distributie bij deze zakelijke belanghebbenden te leggen, met het doel producenten te elimineren wier produkten of processen onnodig of in strijd met de desiderata van de globalisten voor een "eerlijker, groenere toekomst" worden geacht. Uiteraard zou dit beperkingen inhouden voor productie en consumptie en een grotere rol voor regeringen om dergelijke beperkingen af te dwingen - of, zoals Klaus Schwab heeft verklaard in de context van de crisis, "de terugkeer van de grote overheid" - alsof de overheid niet al de hele tijd groot is geweest en steeds groter is geworden.

Schwab en het WEF promoten stakeholder-kapitalisme tegenover een vermeend ongebreideld "neoliberalisme". Neoliberalisme is een vals woord dat staat voor alles wat linksen fout achten aan de sociaal-economische orde. Het is de gemeenschappelijke vijand van links. Het behoeft geen betoog dat neoliberalisme - dat Schwab losjes definieert als "een geheel van ideeën en beleidslijnen die losjes kunnen worden omschreven als verkieslijk voor concurrentie boven solidariteit, creatieve destructie boven overheidsinterventie en economische groei boven sociale welvaart" - een stroman is. Schwab en zijn kompanen werpen het neoliberalisme op als de bron van onze economische ellende. Maar voor zover "antineoliberalisme" in het spel was, is het bevoordelen van industrieën en spelers binnen industrieën door de overheid (of corporatocratie), en niet concurrentie, de bron geweest van wat Schwab en de zijnen hekelen. De Grote Reset zou de gevolgen van de corporatocratie nog versterken.

Toch is het niet de bedoeling van het WEF om elk aspect van de productie te plannen en zo alle individuele activiteit te sturen. Het doel is veeleer de mogelijkheden voor individuele activiteit, met inbegrip van de activiteit van de consument, te beperken door industrieën en producenten binnen industrieën uit de economie te verdringen. "Elk land, van de Verenigde Staten tot China, moet meedoen, en elke industrie, van olie en gas tot technologie, moet worden omgevormd."

Geoengineering

Een subhoofdstuk van zijn boek uit 2018: "Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution", bespreekt de mogelijkheden van de toepassing van geo-engineering technieken.

Winderig Huis

Volgens het traditionele Rooms-katholieke Netwerk wordt Schwab genoemd als Jacques Deneuve in Malachi Martins boek uit 1996: 'Windswept House: A Vatican Novel'.

Publicaties

1994 - Onverschilligheid overwinnen: 10 Belangrijke uitdagingen in de veranderende wereld van vandaag 2017 - De vierde industriële revolutie 2018 - Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution met Nicholas Davis e.a. 2020 - Covid-19: The Great Reset, met Thierry MalleretNow is the time for a Great Reset
Great Reset Part 1