Er zijn meer mensen die sterven aan malaria dan aan welke vorm van kanker ook

Bill Gates

Tot er een ECHT medicijn tegen kanker is gevonden, kunnen er niet genoeg biologen in de wereld zijn

Jean Rostand

Chemotherapie vermoordt u


Artsen en farmaceutische bedrijven verdienen er DIK aan! Dat is de enige reden waarom chemotherapie nog steeds wordt gebruikt. NIET omdat het effectief is, ziektecijfers laat verminderen, het sterftecijfer naar beneden haalt of sommige kankers uitroeit. In feite zien we het tegenovergestelde van dit alles!

Chemotherapie veroorzaakt kankergroei en ongekende sterftecijfers jaren na de behandeling. Meeste patiënten die zijn behandeld met chemotherapie worden geplaagd met ziekten of sterven zelfs nog 10 tot 15 jaar na hun behandeling. Hun immuunsysteem is volledig kapotgemaakt, endocriene werking is opgeblazen en vele organen zijn letterlijk vergiftigd.

Eigenlijk leven de patiënten na de chemokuur, als ze de chemokuren hebben overleefd, in een permanente staat van ziekte totdat ze sterven. De kankerindustrie marginaliseert de veiligheid en effectiviteit van hun chemotherapeutische kuren zodat ze hun gepatenteerde, dure en giftige ontbladeringsmiddelen kunnen blijven promoten. Het risico direct te sterven aan deze troep is groter dan alle voordelen die het voor patiënten zou moeten brengen. Mensen misleiden en vermoorden is wat ze het beste kunnen want het brengt geld op, veel geld! Zo simpel is het gewoon!

De reden dat er vijf jaar is genomen om iemand genezen te verklaren is een standaard geworden om met de overlijdens na chemotherapie te kunnen sjoemelen want de meeste kankerpatiënten overlijden na de vijf jaar. In feite moet alles anders worden uitgelegd aan de patiënt. Indien iemand zes jaar na de behandeling nog leeft is deze voor 50% genezen. Dat staat dus haaks tegenover de vijf jaar om iemand 'totaal' genezen te verklaren! Maar ja, dat zou HEEL slecht zijn voor de zaken en de kankerindustrie weet dat! Ze kunnen het publiek NOOIT de WARE 97% genezingen laten zien, zoals ze beloven, als het gaat over langdurige kankers.

Als artsen en bedrijven een keer alle statistieken voor alle langdurige behandelingen van kankers met chemotherapie eerlijk zouden publiceren aan het grote publiek, samen met objectieve data wat betreft overlijden, kosteffectiviteit, impact op het immuunsysteem, levenskwaliteit, morbiditeit en cijfers van overlijden zou het zeer duidelijk worden voor de wereld buiten ziekenhuizen en Big Pharma dat chemotherapie geen DONDER opbrengt. Men zal kanker in ieder geval niet overleven MET chemotherapie. U zult zelfs eerder sterven DOOR chemotherapie!

Sorry, zo'n studie is natuurlijk nog nooit gedaan door onafhankelijke onderzoekers indien we de studie van Dr. Ulrich Abel niet meerekenen. Hij werd het zwijgen opgelegd en het artikel werd doodgezwegen door de volledige binnenlandse en buitenlandse pers!

Bravo, hoezo censuur bestaat niet? Denkt u nog steeds dat journalisten niet worden gedwongen te schrijven wat hun hoofdredacteurs en eindredacteurs willen?

Alles is puur politiek. Elke krant en zender staat in dienst van multinationals (farmaceut, olie, chemie, voeding, nutsbedrijven en bank) die op hun beurt eigenaar zijn van een nieuwszender of krant via een meerderheid in aandelen in mistige bedrijven met namen die in feite niets zeggen zodat hun ware identiteit bedekt blijft. Natuurlijk voeren multi's wel het beleid en zo kan het zijn dat de ene hoofdredacteur opstapt en de andere blijft zitten. Ligt eraan of iemand de waarheid in de krant wil of alleen zijn baan op prijs stelt! Abel zou zijn studie nog een keer over moeten doen na meer dan 26 jaar! Of er zouden nog eens wat onafhankelijke onderzoekers op kunnen staan om het onderzoek van Abel over te doen!

Waarom doen ze het niet? Geld, hebzucht en profijt voor iedereen die meehuilt!

Allen die aan kankerpatiënten willens en wetens een dikke boterham verdienen zouden veroordeeld moeten worden voor fraude, moord en genocide! Zelfs misdaden tegen de mensheid is rechtskundig te verklaren als we naar de 'therapie' kijken die in meer dan de westerse wereld alleen wordt aangeprezen en door gewetenloze artsen wordt ingezet als 'GENEESMIDDEL' waar je dan uiteraard aan sterft.

Chemotherapie doodt meer goede cellen dan kankercellen, waarbij overlevende cellen zo zwaar vergiftigd zijn door de chemo dat ze na verloop van tijd zich in niets anders kunnen delen dan in kankercellen.

De leiders in deze gewetenloze kankerindustrie, waar meeste heren ‘geneesheren’ loopjongetjes voor zijn omdat zij de ballen missen om massaal te zeggen 'ik doe niet meer mee', zijn niet geïnteresseerd om een geneesmiddel tegen kanker te vinden. Het zou de industrie miljarden per jaar kosten. Meneer Doktoor zou veel minder te doen hebben en er zouden zelfs ziekenhuizen teveel zijn. Kijk nu eens wie en wat er allemaal mee-eet van uw gewisse veel te vroege dood meneer en mevrouw de kankerpatiënt, veroorzaakt door chemotherapie!

Val uw oncoloog aan met hetgeen zeker is. Heb ik echt maar 3% kans om te overleven na 5 jaar? Laat ze niet retour komen met hun flauwekul als reactie 'is niet zeker maar u hebt ..%' en dat soort zever. 3% zekerheid hebt u om te overleven, niet meer niet minder. Wellicht minder, maar in de seculiere geneeskunde is iedereen toch al voer voor de kat!

Waarom vermoordt chemo mensen?

Omdat het VERGIF is! Cyanide, antrax, arsenicum en zyklon B hebben toch ook al vele mensen vermoord, niet? En hoe noemen we die spullen? Juist, VERGIF! Waarom zou chemotherapie GEEN vergif zijn volgens u? Omdat ze 'deftig' cytostatica worden genoemd? Kent u de 'bijwerkingen' van de cytostatica?

Bijwerkingen zijn de VERGIFTIGINGEN

Remmingen van het beenmerg waardoor bloedarmoede, infecties en ook dikwijls bloedingen ontstaan.
Remming van celdeling in het slijmvlies van het maag-darmkanaal waardoor er ontstekingen ontstaan zoals van het mondslijmvlies, welke samengaan met misselijkheid, braken en diarree.
Laten we ook haaruitval niet vergeten natuurlijk en uitvallen van nagels.
Verder een grote kans op: beschadigingen van het zenuwstelsel, nieren, hart, longen, lever en andere organen, hoewel genoemde organen zeker de belangrijksten zijn.
Dikwijls zien we jaren na het behandelen van kanker met cytostatica een zogenaamde tweede kankerexplosie ontstaan waar niemand nog iets tegen kan doen. Deze wordt veroorzaakt doordat het DNA is beschadigd tijdens de eerste behandeling met de chemotherapie, welke ik voor het gemak ontbladeringsmiddelen noem.
Oh ja, als een infuus niet goed is aangebracht en de chemotherapeutische vloeistof druppelt niet volledig in de ader maar ook op het weefsel zal het weefsel waar het 'geneesmiddel' op druppelt per direct afsterven. Goed spul, toch? Daar zitten wel 'geneeskundige' krachten in, niet?
Oh ja, u kunt voorkomen dat uw nagels uitvallen. U wordt dan met handen en voeten in een bak met ijs gezet.

Zou het vernoemde geheel bij een normaal denkend mens niet onder de noemer martelpraktijken vallen? Goh, en wij ons maar zorgen maken om Guantanamo en de Amerikaanse CIA. Nu blijkt elk ziekenhuis en iedere oncoloog zich bezig te houden met martelpraktijken.

Het is business

Waarom zou een industrie zich interesseren in het zoeken naar een kuur tegen kanker als het nu voor diezelfde industrie jaarlijks meer dan 100 miljard opbrengt? We zeggen het hier vaak genoeg, volg het geld. In dat geval ga je begrijpen waarom mensen nooit van kanker zullen worden genezen en zij die kanker kunnen genezen het zwijgen worden opgelegd, belachelijk gemaakt, voor de rechter worden gesleept en zelfs worden vermoord indien ze een te grote bedreiging gaan vormen voor farmaceutische bedrijven en artsen. 50% van de bevolking krijgt op dit moment kanker en sinds 2011 is kanker ziekte nummer 1 in de westerse wereld en ziekte nummer 2 in ontwikkelingslanden. Als we deze cijfers lezen moeten we veronderstellen dat er iets ontzettend fout gaat in de wereld.

Waar komt de kanker vandaan?

Wel, een tipje van de sluier.

Voeding. In voeding zitten tegenwoordig veel chemicaliën. De voedingsindustrie noemt ze TOEVOEGINGEN. Dezelfde chemicaliën vinden we ook bij de farmaceutische industrie. Zij noemen ze echter 'geneesmiddelen.' Maar ook overmatig gebruik van suiker. Suiker smaakt zoet maar is één van de ZUURSTE ingrediënten van onze voeding! Denk een keer aan Coca Cola met een pH dat gelijk is aan accuzuur. Waarom zou u op den duur geen strottenhoofd- of maagkanker ontwikkelen?

Deze chemische middelen worden gemaakt door chemische industrieën die hun halffabricaten doorverkopen aan de petrochemische = farmaceutische industrie (een naam verzonnen door Rockefeller om de moorddadigheid van zijn vergif te verdoezelen), welke niet zouden bestaan als de olie-industrie zou worden gepasseerd door bijvoorbeeld een Joe Cell waardoor auto's, en alle andere brandstofmotoren die diesel of benzine verbruiken, op water zouden kunnen rijden. Men zou zelfs geen elektriciteitsbedrijven meer nodig hebben omdat iedereen zijn eigen stroom zou kunnen fabriceren met een aggregaat en afgestemd op de behoeften. Begint u de samenhang te begrijpen? Men zou zelfs het volk de CO2 onzin en alle andere vervuiling niet langer aan kunnen smeren. Alles zou stoppen en terugvallen in normale proporties.

Laat ons de werking van ‘ontbladeringsmiddelen’ anders onder woorden brengen. Veronderstel dat een automerk auto's maakt die 97% van de tijd ontploffen, zou dat merk dan nog bestaan?
Waarom bestaat chemotherapie dan nog?
Sinds 1970 staat genezing van kanker om de hoek volgens vele medici. Nu in 2017 staat het ganse medische circus nog even ver als in 1970. Na meer dan 50 jaar lijkt kanker niet meer te stoppen. Kanker is doodsoorzaak nummer 1 in onze huidige wereld.
Ze hebben geen kuur want dat zou minder winsten opbrengen voor de farmaceutische industrie.
Meneer Doktoor zegt niets omdat hij anders ‘werkonbekwaam’ wordt gemaakt door de Orde der ‘geneesheren’. Ik noem het de industrie der dood. Hebt u misschien een andere naam hiervoor?

Waarom bestaat het gezondheidscircuit nog zoals het vandaag is? Het is overbetaald en veel te zwaar belast in onze portemonnee voor hetgeen ze kunnen. Ze kunnen vrijwel niets wat betreft genezen. Meer dan 15% van ons salaris gaat elke maand naar (a)sociale toestanden waarvan gezondheidszorg de grootste kaper is. Daarnaast moet men nog verplicht verzekerd zijn via het ziekenfonds EN een hospitalisatieverzekering hebben. Zijn ze hier volledig van de pot gerukt?
De naam ziekenhuis is zeer goed gekozen! Als je niet ziek bent en je wordt opgenomen, dan word je wel ziek als je daar verblijft. Een ziekenhuis is evenzeer een bedrijf, als de apotheker en de huisarts. Allemaal bedrijven die moeten blijven bestaan van de bij ons gestolen ‘asociale’ lasten.

Alle benefietacties voor kanker om geld in te zamelen, wat gebeurt er eigenlijk met dat geld? Denkt u dat hiermee onderzoek wordt gedaan naar gezond eten? Naar fytotherapie, acupunctuur, traditionele Chinese geneeskunde of naturopathie? Nee, alles gaat naar pillen en chirurgie terwijl dat juist NIETS opbrengt.

Als alle vrouwen 200 mcg Selenium per dag zouden nemen, dan zou in één generatie bijvoorbeeld borstkanker alleen al met meer dan 80% worden teruggedrongen. Dat is beter dan meneer Doktoor nu belooft niet? Met zijn, oplossing van kanker staat om de hoek, zever. Waarom doen we niet aan benefietlopen om alle meisjes en vrouwen Selenium te geven. Waarom doen we dat niet met zijn allen? Omdat de geneeskunde in de westerse wereld met de daarin verweven farmaceutische industrie, inclusief alle andere profiteurs, niets meer zijn dan een bende PARASIETEN! Alle mensen moeten buigen voor HET ALTAAR van heren huisarts en specialist terwijl deze niets anders kunnen dan een recept uitschrijven.

Luister: men kan een bende apen leren typen maar dat wil niet zeggen dat ze ook een boek kunnen schrijven!

Sinds 2003 wordt er 68% meer chemotherapie gebruikt. Ondanks de ontzettende stijging in kankergevallen nadien worden de risicofactoren om kanker te krijgen nog steeds afgeschoven richting roken, drinken, genetische afwijkingen en blootstellingen aan één en ander. Nooit wordt kankerdiagnose en behandeling gezien als oorzaak van kanker. Zoals biopsie bijvoorbeeld! Alle loze kreten worden gebruikt om de aandacht af te leiden van de werkelijke oorzaak.

CHEMOTHERAPIE, biopsie, bestralingen en operatieve ‘verwijderingen' van gezwellen!

Kritische artsen aan het woord

Dr. Robert Atkins, ja, die van het bekende dieet, heeft ooit verkondigd dat er meerdere kankerkuren bestaan maar dat daar geen geld aan verdiend kan worden. Alle bestaande, genezende kuren zijn natuurlijk, effectief en niet duur. Er is geen nood voor dure medicatie daarentegen wordt er wel veel zelfdiscipline van de patiënt verlangd. Het kost miljoenen aan research en klinisch onderzoek om een nieuw medicijn tegen kanker te produceren dat kan worden gepatenteerd en verkocht. Dikwijls veroorzaakt deze nieuwe medicatie nog meer ziekten dan ze kan genezen. Dat ganse circus kan blijven bestaan omdat ze hun rechtszaken kunnen afkopen via civiele rechtbanken in plaats van als misdadiger en moordenaar te worden veroordeeld voor een strafrechtbank.

Men fluistert zelfs dat de sleutel tot succes van de medische industrie is te danken aan het feit, dat van een ‘onnozele bevolking’ patiënten voor het leven kunnen worden gemaakt.

Dr. John Diamond. 'Een studie onder 10.000 patiënten met de ziekte van Hodgkin laat duidelijk zien dat het percentage genezingen dat wordt gebruikt door de medische industrie in feite EEN GROTE LEUGEN is. Hodgkin patiënten die chemokuren kregen om hun ziekte te behandelingen hebben 14 maal meer kans op het ontwikkelen van leukemie en 6 maal meer kans om zeldzame kan- kers te krijgen zoals botkanker, kanker van de gewrichten en van zachte weefsels dan degenen die geen chemokuur kregen als behandeling.'

Dr. Glenn Warner, die in 2001 stierf, was een van de hoogst gekwalificeerde kankerspecialisten in de VS. Hij gebruikte alternatieve methoden en genas vele van zijn patiënten. Over de behandeling van kanker op de 'normale' manier zei hij het volgende: 'we hebben een miljarden industrie die links en rechts mensen vermoordt om winst te kunnen maken. Hun idee wat betreft onderzoek is om te zien of twee doses van het vergif beter werken dan drie doses van het vergif!'

In zijn boek, The Topic of Cancer: When the Killing Has to Stop, gaat Dick Richards dieper in op meerdere autopsies die hebben laten zien dat kankerpatiënten echt en serieus overlijden door de behandeling voordat de tumor een kans heeft gekregen om hen te vermoorden.Stop alle artsen en hun moorddadige praktijken NU!